Khóa luận Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành

1. Lý do chọn đề tài Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực tăng mạnh trên toàn thế giới trong mấy thập kỷ gần đây khi cả trình độ nhân lực của nhân viên lẫn trang bị kỹ thuật ngày càng được nâng cao, khi công việc ngày càng phước tạp, đa dạng và yêu cầu của công việc ngày càng tăng, khi hầu hết các doanh nghiệp điều phải đối đầu với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, phải vật lộn với các cuộc suy thoái kinh tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân viên. Đặc biệt trong nền kinh tế chuyển đổi, nơi mà các sản phẩm đã được hoạch định, mọi người đã quen với việc đứng xếp hàng khi mua sắm, các nhà quản trị không hề có ý tưởng về quản trị kinh doanh kết quả là họ không có khả năng để ra quyết định, không có khả năng để chấp nhận rủi may, làm việc đơn thuần như một nhân viên hành chính, vấn đề áp dụng và quản trị nguồn nhân lực được coi như một trong những điểm mấu chốt của cải cách quản trị. Tầm quan trọng của việc phối hợp các chính sách và thực tiễn quản trị nhân sự được nhấn mạnh. Nhiệm vụ của quản trị con người là của tất cả các quản trị gia, không còn đơn thuần của Trưởng phòng nhân sự hay tổ chức cán bộ như trước đây. Việc cần thiết “ phải đặt đúng người cho đúng việc” là phương tiện quan trọng nhằm phối hợp thực tiển quản trị con người với mục tiêu phát triển của tổ chức, doanh nghiệp. Với quan điểm “ con người không còn đơn thuần chỉ là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là một nguồn tài sản quý báo của tổ chức, doanh nghiệp”, các doanh nghiệp hiện nay có suy nghĩ chuyển từ tình trạng” tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành” sang “ đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn” . từ quan điểm này, quản trị nguồn nhân lực được phát triển và đóng vai trò quan trọng trong những hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã bộc lộ nhiều yếu kém trong quản lý kinh tế. Nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt quyết liệt. Để tồn tại và phát triển, để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội thì mỗi doanh nghiệp cần phải thay đổi quan điểm quản trị nguồn nhân lực của mình là yếu tố cần thiết nhất. Việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với biện phát quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể hơn việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Đồng thời doanh nghiệp có thể tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy nhằm xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, nên tôi quyết định chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành”. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu quản trị nhân sự tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản trị nhân sự. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu các tài liệu lý luận. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp trao đổi và hỏi ý kiến các chuyên gia về quản trị nhân sự. - Phương pháp thu thập các thông tin trên báo, internet, từ các cấp quản lý và công nhân viên công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Công tác quản trị nhân sự tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành Phạm vi các vấn đề liên quan đên thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực. 5. Kết cấu của đề tài Nội dung kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận – kiến nghị có ba nội dung chính: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự Chương 2: Thực trạng quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành Kiến nghị và Kết luận

doc56 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3548 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG KHOA LUAN TOT NGHIEP 2011.doc
  • docDE TAI KHOA LUAN TOT NGHIEP 2011.doc
  • docMUC LUC KHOA LUAN TOT NGHIEP 2011.doc
Luận văn liên quan