Khóa luận Phân tích hoạt động cho vay nông dân tại chi nhánh ngân hàng Nông ngôn & Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh

Nhìn lại chặng đường lịch sử của đất nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh đầy gian khổ như chịu sự thống trị 1000 năm đô hộ giặc Tàu đến kháng chiến chống Pháp, Mĩ rồi nạn đói hoành hành năm 1945. Người nông dân là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Xuất phát từ thời điểm đó khi đất nước hoàn toàn độc lập Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm chú ý đến việc cải thiện tình hình đời sống người nông dân đề cao vị trí của người nông dân trong xã hội thông qua các chương trình Nghị quyết Đại hội của Đảng. Ngân hàng đã ra đời và là chiếc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người nông dân xích lại gần nhau hơn. Huyện Cầu Ngang là một huyện của Tỉnh Trà Vinh cũng giống như các huyện thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác. Nông nghiệp vẫn là nguồn thu chính của hộ gia đình nông dân( chiếm 90%). Từ chỗ xác định nông nghiệp là ngành thế mạnh còn nhiều tiềm năng trong cơ cấu kinh tế của huyện nên chủ yếu khách hàng của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang là hộ nông dân. Khi kinh tế ngày càng phát triển nhu cầu đầu tư cho phát triển mở rộng quy mô sản xuất ngày càng tăng, tuy nhiên vốn tự có của người nông dân còn thấp phần lớn nguồn vốn là từ vay mượn. Nếu như trước đây người nông dân thường đi vay nóng ở bên ngoài với lãi suất cao thì nay ngân hàng có vai trò rất lớn trong việc cung cấp tín dụng cho người nông dân với lãi suất phù hợp vừa giúp cho người nông dân vừa namg lại hiệu quả cho ngân hàng. Xuất phát từ thực tế nói trên em chọn đề tài “ Phân Tích Hoạt Động Cho Vay Hộ Nông Dân Tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Cầu Ngang” để hiểu rõ thêm về hoạt động cho vay hộ nông dân tại chi nhánh trên cơ sở đó đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả cho vay của Ngân hàng trong thời kì nền kinh tế đang hội nhập và mở cửa.

doc59 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3015 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích hoạt động cho vay nông dân tại chi nhánh ngân hàng Nông ngôn & Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan