Khóa luận Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH XNK thương mại vận tải Khánh Hà

Hiện nay, nước ta đang trong thời kì hội nhập với những khó khăn, biến động và cũng đầy thách thức của nền kinh tế thị trường. Bất kì một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển cũng phải có những yếu tố như vốn, khả năng quản lý và nguồn nhân lực đáng tin cậy. Do vậy đòi hỏi các nhà kinh doanh phải tự tổ chức cho mình một bộ máy quản lý thật hiệu quả, việc quản lý, sử dụng vốn thế nào cho hợp lý đã trở thành một vấn đề mà mọi doanh nghiệp đều quan tâm. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, vấn đề về vốn và việc sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả là vấn đề đang được nhà quản lý doanh nghiệp chú trọng. Đồng thời công ty đã và đang tìm cách sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả nhất để giảm tình trạng sử dụng vốn lãng phí, đầu tư vốn không hiệu quả từ đó làm giảm khả năng sinh lời của đồng vốn sử dụng như trong những năm vừa qua. Do đó phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một công việc vô cùng cần thiết và quan trọng tại công ty trong thời điểm hiện tại để làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo chỗ đứng ngày càng vững chắc trên thị trường khu vực. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, chúng em xin được lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ”. Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, tài liệu tham khảo kết cấu của đề tài bao gồm 3 phần như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động Chương 2: Thực trạng công tác sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà. Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà

pdf60 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH XNK thương mại vận tải Khánh Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Sinh viên : Trần Khánh Linh Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Tình HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHÁNH HÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Sinh viên : Trần Khánh Linh Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Tình HẢI PHÒNG – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Khánh Linh Mã SV:1412404019 Lớp: QT1801T Ngành: Tài chính – Ngân hàng Tên đề tài: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về công tác kinh doanh với đối tác tại doanh nghiệp. - Mô tả và phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH XNK thương mại vận tải Khánh Hà. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH XNK thương mại vận tải Khánh Hà. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Các bảng báo cáo kết quả kinh doanh và số liệu kế toán qua các năm của công ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà. - Số liệu về thực trang tình hình kinh doanh tại công ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà. 3. Địa điêm thực tập tốt nghiệp - Công ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà. - Địa chỉ : Số 45/14/162 Trung Lực, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Thị Tình Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH XNK Thương mại vận tải Khánh Hà. Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 24 tháng 12 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 04 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Trần Khánh Linh ThS. Nguyễn Thị Tình Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG ............................................................................. 2 1.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp. ..................... 2 1.1.1. Khái niệm vốn lưu động ......................................................................................... 2 1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động .......................................................................................... 2 1.1.3. Phân loại vốn lưu động ........................................................................................... 5 1.1.4.Kết cấu vốn lưu động .............................................................................................. 8 1.2. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. ......................................................................................................... 10 1.2.1.Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động ........................................................... 10 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. .............................................. 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHÁNH HÀ ................ 16 2.1.Tổng quan vể Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ...... 16 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển củ công ty...................................................... 16 2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chứng năng nhiệm vụ của các phòng ban ................................. 17 2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ................................................................................................................... 18 2.2 Đánh giá chung về tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ............................................................................... 21 2.2.1.Phân tích cơ cấu tài sản ......................................................................................... 21 2.2.2.Phân tích cơ cấu nguồn vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ................................................................................................................... 25 2.3.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà......................................................................................... 29 2.3.1.Khả năng thanh toán tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ........................................................................................................................ 29 2.3.2.Khả năng sinh lời tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà .................................................................................................................................... 32 2.3.3.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ............................................................................................................ 34 2.3.4.Phân tích vốn lưu động ròng ................................................................................. 35 2.4.Đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động ............................. 37 2.4.1. Kết quả đạt được ................................................................................................... 37 2.4.2 Hạn chế .................................................................................................................. 38 2.4.3 Nguyên nhân. ......................................................................................................... 39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẬI VẬN TẢI KHÁNH HÀ .......................................................................................................... 40 3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới ........................................ 40 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ................................................. 41 3.2.1. Quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu đồng thời xác định chính sách tín dụng thương mại hợp lý:.......................................................................................................... 42 3.2.2. Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động của công ty: ...................................... 44 3.2.3. Có biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi ................... 47 3.2.4. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động .... 47 3.2.5. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra ......................................... 48 3.2.6. Một số đề xuất kiến nghị với Nhà nước ............................................................... 49 KẾT LUẬN .................................................................................................................... 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................ 52 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DTT Doanh thu thuần HTK Hàng tồn kho LN Lợi nhuận LNT Lợi nhuận thuần LNTT Lợi nhuận trước thuế TN Thu nhập TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Trần Khánh Linh _QT1801T 1 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta đang trong thời kì hội nhập với những khó khăn, biến động và cũng đầy thách thức của nền kinh tế thị trường. Bất kì một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển cũng phải có những yếu tố như vốn, khả năng quản lý và nguồn nhân lực đáng tin cậy. Do vậy đòi hỏi các nhà kinh doanh phải tự tổ chức cho mình một bộ máy quản lý thật hiệu quả, việc quản lý, sử dụng vốn thế nào cho hợp lý đã trở thành một vấn đề mà mọi doanh nghiệp đều quan tâm. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, vấn đề về vốn và việc sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả là vấn đề đang được nhà quản lý doanh nghiệp chú trọng. Đồng thời công ty đã và đang tìm cách sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả nhất để giảm tình trạng sử dụng vốn lãng phí, đầu tư vốn không hiệu quả từ đó làm giảm khả năng sinh lời của đồng vốn sử dụng như trong những năm vừa qua. Do đó phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một công việc vô cùng cần thiết và quan trọng tại công ty trong thời điểm hiện tại để làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo chỗ đứng ngày càng vững chắc trên thị trường khu vực. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, chúng em xin được lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà ”. Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, tài liệu tham khảo kết cấu của đề tài bao gồm 3 phần như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động Chương 2: Thực trạng công tác sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà. Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Trần Khánh Linh _QT1801T 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm vốn lưu động Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài các tư liệu lao động các doanh nghiệp còn có các đối tượng lao động. Khác với các tư liệu lao động, các đối tượng lao động (như nguyên, nhiên, vật liệu, bán thành phẩm) chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Những đối tượng lao động nói trên nếu xét về hình thái hiện vật được gọi là các tài sản lưu động, còn về hình thái giá trị được gọi là vốn lưu động của doanh nghiệp. Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vốn lưu động chuyển toàn bộ gái trị của chúng vào lưu thông và từ trong lưu thông toàn bộ giá trị của chúng được hoàn lại một lần sau một chu kỳ kinh doanh. 1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động - Là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động nên đặc điểm vận động của vốn lưu động luôn chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của tài sản lưu động. Trong các doanh nghiệp người ta thường chia tài sản lưu động thành hai loại: tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông. Tài sản lưu động sản xuất bao gồm các loại nguyên, nhiên, vật liệu; phụ tùng thay thế, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang... đang trong quá trình dự trữ sản xuất, chế biến. Còn tài sản lưu động lưu thông bao gồm các sản phẩm thành phẩm chờ tiêu thụ, các loại vốn bằng tiền, các khoản vốn trong thanh toán, các khoản chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước... Trong quá trình sản xuất kinh doanh các tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông luôn vận động, thay thế và chuyển hoá lẫn nhau, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục và thuận lợi. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Trần Khánh Linh _QT1801T 3 - Vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất. Trong quá trình đó VLĐ chuyển toàn bộ, một lần giá trị vào giá trị sản phẩm. Khi kết thúc quá trình sản xuất, giá trị hàng hóa được thực hiện, và vốn lưu động được thu hồi. - Vốn lưu động được chuyển hoá qua nhiều hình thái khác nhau, bắt đầu là tiền tệ sang hình thái vật tư, hàng hoá dự trữ. Khi vật tư dự trữ được đưa vào sản xuất, chúng ta chế tạo thành các bán thành phẩm. Sau khi sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ, vốn lưu động quay về hình thái tiền tệ ban đầu của nó. Quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, không ngừng, cho nên vốn lưu động cũng tuần hoàn không ngừng có tính chất chu kỳ tạo thành sự chu chuyển của vốn lưu động. Do có sự chu chuyển không ngừng nên vốn lưu động thường xuyên có các bộ phận tồn tại cùng một lúc dưới các hình thái khác nhau trong sản xuất và lưu thông. - Vốn lưu động là điều kiện vật chất không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất, là một bộ phận trực tiếp hình thành nên thực thể của sản phẩm. Trong cùng một lúc, vốn lưu động của doanh nghiệp được phổ biến khắp các giai đoạn luân chuyển và tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau. Muốn cho quá trình tái sản xuất được liên tục, doanh nghiệp phải có đủ lượng vốn lưu động đầu tư vào các hình thái khác nhau đó, khiến cho các hình thái có được mức tồn tại hợp lý và đồng bộ với nhau. Như vậy, sẽ khiến cho chuyển hoá hình thái của vốn trong quá trình luân chuyển được thuận lợi. - Vốn lưu động còn là công cụ phản ánh và đánh giá quá trình vận động của vật tư, cũng tức là phản ánh và kiểm tra quá trình mua sắm, dự trữ sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp. Nhưng mặt khác, vốn lưu động luân chuyển nhanh hay chậm còn phản ánh số lượng vật tư sử dụng tiết kiệm hay không, thời gian nằm ở khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm có hợp lý không? - Bởi vậy, thông qua quá trình luân chuyển vốn lưu động còn có thể đánh giá một cách kịp thời đối với các mặt như mua sắm, dự trữ sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Trần Khánh Linh _QT1801T 4 - Trong quá trình sản xuất, vốn lưu động được chuyển qua nhiều hình thái khác nhau qua từng giai đoạn. Các giai đoạn của vòng tuần hoàn đó đan xen với nhau mà không tách biệt riêng rẽ. Vì vậy, trong quá trình sản xuất kinh doanh, quản lý vốn lưu động có một vai trò quan trọng. Quản lý vốn lưu động đòi hỏi phải thừơng xuyên nắm sát tình hình luân chuyển vốn, kịp thời khắc phục những ách tắc sản xuất, đảm bảo nguồn vốn được lưu chuyển liên tục và nhịp nhàng. Trong cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, sự vận động của vốn lưu động được gắn chặt với lợi ích của doanh nghiệp và người lao động. * Vai trò vốn lưu động Để tiến hành sản xuất, ngoài tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng... doanh nghiệp còn phải bỏ ra một lượng tiền nhất định để mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu... phục vụ cho quá trình sản xuất. Như vậy vốn lưu động là điều kiện đầu tiên để doanh nghiệp đi vào hoạt động hay nói cách khác vốn lưu động là điều kiện tiên quyết của quá trình sản xuất. Vốn lưu động luôn tồn tại trong các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể là: vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất, vốn lưu động trong khâu sản xuất, vốn lưu động trong khâu lưu thông. Thiếu vốn lưu động ở một trong ba khâu đều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra vốn lưu động còn đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục. Vốn lưu động còn là công cụ phản ánh đánh giá quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp. Vốn lưu động còn có khả năng quyết định đến quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc sử dụng vốn nên khi muốn mở rộng quy mô của doanh nghiệp phải huy động một lượng vốn nhất định để đầu tư ít nhất là đủ để dự trữ vật tư hàng hóa. Vốn lưu động còn giúp cho doanh nghiệp chớp được thời cơ kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Trần Khánh Linh _QT1801T 5 Vốn lưu động còn là bộ phận chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm do đặc điểm luân chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Giá trị của hàng hóa bán ra được tính toán trên cơ sở bù đắp được giá thành sản phẩm cộng thêm một phần lợi nhuận. Do đó, vốn lưu động đóng vai trò quyết định trong việc tính giá cả hàng hóa bán ra. 1.1.3. Phân loại vốn lưu động Trong doanh nghiệp, vốn lưu động có rất nhiều loại tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và thường xuyên thay đổi hình thái vật chất. Do đó muốn quản lý tốt vốn lưu động người ta phải tiến hành chia ra nhiều thành phần vốn lưu động như sau: 1.1.3.1.Căn cứ vào vai trò của vốn lưu động Theo cách phân loại này vốn lưu động của doanh nghiệp có thể chia thành 3 loại: - Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất: bao gồm giá trị các khoản nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ. - Vốn lưu động trong khâu sản xuất: bao gồm các khoản giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, các khoản chi phí chờ kết chuyển. - Vốn lưu động trong khâu lưu thông: bao gồm các khoản giá trị thành phẩm, vốn bằng tiền (kể cả vàng bạc, đá quý); các khoản vốn đầu tư ngắn hạn (đầu tư chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn) các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn; các khoản Các khoản phải thu ngắn hạn (các khoản phải thu, các khoản tạm ứng). Cách phân loại này cho thấy vai trò và sự phân bố của vốn lưu động trong từng khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó có biện pháp điều chỉnh cơ cấu vốn lưu động hợp lý sao cho có hiệu quả sử dụng cao nhất. 1.1.3.2.Căn cứ vào hình thái biểu hiện Theo cách phân loại này vốn lưu động bao gồm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Trần Khánh Linh _QT1801T 6 - Vốn vật tư hàng hoá: gồm vật liệu, sản phẩm dở dang, hàng hoá ...Đối với loại vốn này cần xác định vốn dự trữ hợp lý để từ đó xác định nhu cầu vốn lưu động đảm bảo cho quá trình sản xuất và tiêu thụ được liên tục. - Vốn bằng tiền và vốn trong thanh toán: gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản nợ phải thu, những khoản vốn này dễ xảy ra thất thoát và bị chiếm dụng vốn nên cần quản lý chặt chẽ. - Vốn trả trước ngắn hạn: như chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, chi phí về công cụ dụng cụ. Qua cách phân loại này giúp doanh nghiệp có cơ sở xác định nhu cầu vốn lưu động được đúng đắn. 1.1.3.3.Căn cứ vào nguồn hình thành Nếu xét theo nguồn hình thành vốn lưu động có thể chia thành các nguồn như sau: - Nguồn vốn điều lệ: là số vốn lưu động được hình thành từ nguồn vốn điều lệ ban đầu khi thành lập hoặc nguồn vốn điều lệ bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Nguồn vốn tự bổ sung:
Luận văn liên quan