Khóa luận Quản lý thông tin giảng viên cho khoa công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành

Khoa Công nghệthông tin cần xây dựng một ứng dụng quản lý thông tin giảng viên.Vào đầu mỗi học kỳ, TrợLý Khoa sẽnhập thông tin giảng viên vào chương trình (nếu làgiảng viên mới), thông tin môn học mỗi giảng viênthamgia giảng dạy, lớp học giảng viên thamgia giảng dạy, học kỳ, năm học, sốtiết giảng dạy, đểlập hợp đồng giảng dạy. Thông tin vềgiảng viên bao gồm: họtên giảng viên, ngày sinh, địa chỉ, học vị, đơn vịcôngtác,biênchế(thỉnh giảng hay cơ hữu), Thông tin vềmôn học: mã mônhọc, tên môn học, sốtín chỉ, Thông tin về lớp: mãlớp, tên lớp Sau khi nhập thông tin xong, chương trình sẽin hợp đồng giảng dạy ra giấy đểgiảng viên ký với trường. Ngoài ra, chương trình cần có các chức năng sau: - Tra cứu thông tin giảng viên, thông tin vềcác môn giảng viên thamgia giảng dạy tại trường (quá khứvà hiện tại). - Với thông tin đã được nhập lúc lập hợp đồng, chương trình cần tính thù lao giảng dạy cho giảng viên. - Thống kê danh sách giảng viên theo môn học, học kỳ, năm học. - Thống kê thông tin các môn học giảng viên tham gia giảng dạy theotừng học kỳ, năm học. - Quản lý lịch dạy của giảng viên, in lịch dạy của từng giảng viên. - Khi giảng viên ký hợp đồng giảng dạy, chương trình ghi nhận thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một môn học. Khi giảng viênnghỉdạy ở một buổi nào đó, TrợLý Khoa sẽcập nhật thông tin nghỉdạy vào chương trình. Chương trình có chức năng in lịch dạy của một giảng viên ứng với từng môn (các buổi giảng viên đã giảng dạy, các buổi nghỉdạy – nếu có). - Thống kê lương của giảng viên theo từng môn, từng học kỳ, từng năm học.

pdf83 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Quản lý thông tin giảng viên cho khoa công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CẢM ƠN Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các Thầy Cô đã giảng dạy chúng em trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Thầy Dương Văn Phước - người đã hướng dẫn chúng em thực hiện đồ án này. Nhân đây, chúng con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba Mẹ và gia đình đã nuôi dạy chúng con nên người, và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp cho chúng con vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bên cạnh đó, để hoàn thành đồ án này, chúng em cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, những lời động viên quý báu của các bạn bè, các anh chị thân hữu, chúng em xin hết lòng ghi ơn. Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn hẹp, mặc dù đã nỗ lực hết sức mình, nhưng chắc rằng đồ án khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và chỉ bảo tận tình của quý Thầy cô và các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Tp.HCM, 8/2008 Nhóm sinh viên thực hiện Dương Minh Lý Trần Văn Hoàng Trang 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên Đề Tài: Chương trình quản lý thông tin giảng viên cho khoa Công Nghệ Thông Tin trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Dương Văn Phước. Thời gian thực hiện: từ 09/04/2008 đến cuối 08/2008. Sinh viên thực hiện: Dương Minh Lý MSSV : 205205095. Trần Văn Hoàng MSSV : 205205079. Loại đề tài: Xây dựng ứng dụng. Nội Dung Đề Tài: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net hoặc C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 để xây dựng chương trình quản lý thông tin giảng viên cho khoa Công Nghệ Thông Tin trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành. Phương pháp thực hiện: ™ Hệ thống lại kiến thức về ngôn ngữ lập trình VB.NET hoặc C#, SQL Server 2000 và phương pháp lập trình hướng đối tượng theo kiến trúc 3 tầng. ™ Khảo sát hiện trạng, xác định các yêu cầu của đề tài: ƒ Yêu cầu chức năng. ƒ Yêu cầu phi chức năng. ™ Phân tích các yêu cầu. ™ Thiết kế chương trình. Trang 2 ™ Hiện thực chương trình. ™ Chạy thử ( demo ). ™ Viết báo cáo. Yêu cầu: ™ Nắm vững ngôn ngữ lập trình VB.NET hoặc C#, cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. ™ Hiểu phương pháp lập trình hướng đối tượng theo kiến trúc 3 tầng. Kết quả đạt được: ™ Viết báo cáo ™ Trình bày kết quả đạt được ™ Chạy thực tế chương trình Kế Hoạch Thực Hiện: Tuần Nội Dung Sinh Viên Thực Hiện 1 (14/4 – 21/4) 1. Nhận mô tả đề tài. 2. Ôn tập kiến thức về Use Case: cách nhận biết Use Case, Actor, cách vẽ Use Case, mô tả Use Case. 3. Xây dựng đề cương chi tiết. - Trần Văn Hoàng - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý -Dương Minh Lý 2 (21/4 - 28/4) 1. Điều chỉnh lại kết quả tuần 1. 2. Xác định các Actor, mục tiêu của từng Actor. 3. Xác định các Use Case trong hệ thống. 4. Vẽ sơ đồ Use Case. 5. Mô tả cho các Use Case quan trọng. 6. Xây dựng sườn khóa luận. - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng Trang 3 3 (28/4 – 5/5) 1. Điều chỉnh lại kết quả tuần 2. 2. Mô tả thêm một số Use Case khác. 3. Bắt đầu viết quyển báo cáo - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng 4 (5/5 – 12/5) 1. Điều chỉnh lại kết quả tuần 3. 2. Tìm hiểu Domain Model. 3. Xây dựng Domain Model (sơ đồ lớp quan niệm). 4. Viết quyển báo cáo - Trần Văn Hoàng - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý - Dương Minh Lý 5 (12/5 – 19/5) 1. Điều chỉnh lại kết quả tuần 4. 2. Điều chỉnh lại Domain Model và Use Case. 3. Viết quyển báo cáo. - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng 6 (19/5 – 26/5) Thi Học Kỳ 7 (26/5 – 2/6) Thi Học Kỳ 8(2/6 – 9/6) Thi Học Kỳ 9 (9/6 – 16/6) Điều chỉnh kết quả để chuẩn bị báo cáo lần 1. - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý 10(16/6– 23/6) Thiết kế: 1. Tìm hiểu các mẫu GRASP. 2. Thiết kế xử lý. 3. Thiết kế giao diện. 4. Thiết kế dữ liệu. - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý 11(23/6-30/6) 1. Hoàn chỉnh các thiết kế. 2. Bổ sung vào quyển báo cáo. - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng 12(30/6-7/7) 1. Cài đặt cơ sở dữ liệu. 2. Lập trình cho một số Use Case quan trọng. - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý 13(7/7 – 14/7) 1. Lập trình. 2. Bổ sung kết quả vào quyển báo cáo. - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng Trang 4 14(14/7- 21/7) 1. Lập trình. 2. Bổ sung kết quả vào quyển báo cáo. - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý 15(21/7- 28/7) 1. Lập trình. 2. Bổ sung kết quả vào quyển báo cáo. - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng 16(28/7-4/8) 1. Cài đặt thử nghiệm, chỉnh sửa. - Dương Minh Lý 17(4/8-11/8) 1. Cài đặt thử nghiệm, chỉnh sửa. - Trần Văn Hoàng 18(11/8-18/8) 1. Nộp báo cáo cho Khoa. 2. Báo cáo PowerPoint. 3. Chuẩn bị bảo vệ. - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng - Trần Văn Hoàng - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng 19(18/8-25/8) Bảo vệ chính thức. - Dương Minh Lý - Trần Văn Hoàng Xác nhận của GVHD DƯƠNG VĂN PHƯỚC Ngày……tháng……năm 2008 SV Thực hiện DƯƠNG MINH LÝ TRẦN VĂN HOÀNG ››› Trang 5 MỤC LỤC #  Trang Lời cảm ơn ........................................................................................................ 1 Đề cương chi tiết ............................................................................................... 2 Mục lục.............................................................................................................. 6 Bảng các hình vẽ ............................................................................................. 11 Tóm tắt khóa luận............................................................................................ 13 Lời mở đầu ...................................................................................................... 15 Chương 1: Khảo sát hiện trạng .................................................................... 16 1.1. Hiện trạng tổ chức............................................................................... 17 1.2. Hiện trạng tin học................................................................................ 18 1.3. Hiện trạng nghiệp vụ........................................................................... 18 Chương 2: Mô tả bài toán và cách giải quyết vấn đề ................................. 20 2.1. Mô tả bài toán ..................................................................................... 21 2.2. Yêu cầu chức năng, phi chức năng .................................................... 22 2.2.1. Yêu cầu chức năng.................................................................... 22 2.2.2. Yêu cầu phi chức năng.............................................................. 22 2.3. Phương pháp tíếp cận giải quyết vấn đề ............................................. 22 Chương 3: Phân tích .................................................................................... 24 3.1. Nhận diện các Actor, mục tiêu từng Actor ......................................... 25 3.2. Sơ đồ Use Case ................................................................................... 26 3.3. Mô tả các Use Case............................................................................. 26 3.3.1. Đăng nhập ................................................................................. 26 Trang 6 3.3.2. Quản lý thông tin giảng viên..................................................... 28 3.3.3. Quản lý thông tin lớp ................................................................ 30 3.3.4. Quản lý thông tin môn học........................................................ 31 3.3.5. Quản lý thông tin học kỳ........................................................... 33 3.3.6. Tra cứu thông tin theo giảng viên ............................................. 35 3.3.7. Tra cứu thông tin theo môn học................................................ 36 3.3.8. Thống kê lương cho giảng viên ................................................ 38 3.3.9. Lập hợp đồng giảng dạy............................................................ 39 3.3.10. Cập nhật thông tin giảng dạy ................................................... 42 3.3.11. Đổi mật khẩu............................................................................. 44 3.3.12. Quản lý người dùng .................................................................. 45 3.4. Sơ đồ lớp quan niệm - Domain Model ............................................... 46 3.5. Mô tả các lớp trong Domain Model.................................................... 47 3.5.1. Lớp GIANGVIEN............................................................... 47 3.5.2. Lớp LOP.............................................................................. 47 3.5.3. Lớp MONHOC.................................................................... 47 3.5.4. Lớp HOCKY ....................................................................... 48 3.5.5. Lớp HOPDONG.................................................................. 48 3.5.6. Lớp LUONG ....................................................................... 48 3.5.7. Lớp NGHIDAY................................................................... 49 3.5.8. Lớp LOP_NHOM................................................................ 49 3.5.9. Lớp CT_NGHIDAY............................................................ 49 3.5.10. Lớp DAYBU ....................................................................... 49 3.5.11. Lớp NhomSV ...................................................................... 49 3.5.12. Lớp DANGNHAP............................................................... 50 3.5.13. Lớp QUYEN ....................................................................... 50 3.6. Sơ đồ tuần tự hệ thống – System Sequence Diagram......................... 50 Trang 7 3.6.1. Đăng nhập hệ thống............................................................. 50 3.6.2. Quản lý thông tin giảng viên ............................................... 51 3.6.3. Quản lý lớp .......................................................................... 51 3.6.4. Quản lý môn học ................................................................. 52 3.6.5. Quản lý học kỳ .................................................................... 52 3.6.6. Quản ký người dùng............................................................ 53 3.6.7. Đổi mật khẩu ....................................................................... 53 3.6.8. Lập hợp đồng giảng dạy ...................................................... 54 3.6.9. Tra cứu thông tin theo giảng viên ....................................... 54 3.6.10. Cập nhật thông tin giảng dạy............................................... 55 3.6.11. Thống kê lương cho giảng viên........................................... 56 Chương 4: Thiết kế........................................................................................ 57 4.1. Sơ đồ tuần tự - Sequence Diagram..................................................... 58 4.1.1. Thêm giảng viên ....................................................................... 58 4.1.2. Thêm môn học .......................................................................... 58 4.1.3. Thêm lớp ................................................................................... 59 4.1.4. Thêm nhóm ............................................................................... 59 4.1.5. Thêm lớp_nhóm........................................................................ 60 4.1.6. Thêm học kỳ ............................................................................. 60 4.1.7. Thêm ngày nghỉ ........................................................................ 61 4.1.8. Thêm chi tiết ngày nghỉ ............................................................ 61 4.1.9. Thêm dạy bù ............................................................................. 62 4.1.10. Thêm chi tiết hợp đồng ........................................................... 62 4.1.11. Thêm hợp đồng ....................................................................... 63 4.1.12. Thêm lương ............................................................................ 63 4.1.13. Thêm người dùng .................................................................... 63 4.2. Sơ đồ lớp – Class Diagram................................................................. 64 Trang 8 4.3. Thiết kế kiến trúc ứng dụng ............................................................... 65 4.3.1. Quản lý thông tin giảng viên..................................................... 65 4.3.2. Quản lý thông tin lớp ............................................................... 65 4.3.3. Quản lý thông tin môn học........................................................ 66 4.3.4. Thêm lương cho giảng viên ...................................................... 66 4.3.5. Quản lý thông tin học kỳ........................................................... 67 4.3.6. Quản lý thông tin nhóm ............................................................ 67 4.3.7. Cập nhật thông tin giảng dạy .................................................... 68 4.3.7.1. Thêm nghỉ dạy ............................................................... 68 4.3.7.2. Thêm dạy bù .................................................................. 68 4.3.8. Quản lý người dùng .................................................................. 69 4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu......................................................................... 70 4.4.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ .................................................. 70 4.4.2. Mô tả các bảng ...................................................................... 71 4.4.2.1. Bảng GiangVien....................................................... 71 4.4.2.2. Bảng MonHoc .......................................................... 71 4.4.2.3. Bảng HocKy............................................................. 71 4.4.2.4. Bảng HopĐong......................................................... 72 4.4.2.5. Bảng LopHoc ........................................................... 72 4.4.2.6. Bảng NhomSV ......................................................... 73 4.4.2.7. Bảng Lop_Nhom...................................................... 73 4.4.2.8. Bảng CT_HopDong.................................................. 73 4.4.2.9. Bảng LuongGV ........................................................ 73 4.4.2.10. Bảng NghiDay........................................................ 74 4.4.2.11. Bang CT_NghiDay................................................. 74 4.4.2.12. Bảng DayBu ........................................................... 75 4.4.2.13. Bảng DN................................................................. 75 Trang 9 4.4.2.14. Bảng QUYEN......................................................... 75 4.5. Thiết kế giao diện............................................................................... 76 4.5.1. Giao diện màn hình chính ..................................................... 76 4.5.2. Giao diện một số màn hình khác........................................... 76 Chương 5: Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá............................................... 79 5.1 Môi trường cài đặt .............................................................................. 80 5.2 Đánh giá kết quả ................................................................................. 80 5.3 Hướng phát triển................................................................................. 81 Tài liệu tham khảo ......................................................................................... 82 Lời kết ................................................................................................ 83 Trang 10 BẢNG CÁC HÌNH VẼ. STT Tên hình Mô tả 1 Hình 1 Sơ đồ tổ chức khoa Công nghệ thông tin. 2 Hình 2 Sơ đồ Use Case của hệ thống. 3 Hình 3 Sơ đồ lớp quan niệm - Domain Model. 4 Hình 4 Sơ đồ tuần tự hệ thống - Đăng nhập hệ thống 5 Hình 5 Sơ đồ tuần tự hệ thống - Thêm thông tin giảng viên. 6 Hinh 6 Sơ đồ tuần tự hệ thống - Thêm thông tin lớp. 7 Hình 7 Sơ đồ tuần tự hệ thống - Thêm thông tin môn học. 8 Hình 8 Sơ đồ tuần tự hệ thống - Thêm thông tin học kỳ. 9 Hình 9 Sơ đồ tuần tự hệ thống - Thêm thông tin người dùng. 10 Hình 10 Sơ đồ tuần tự hệ thống – Đổi mật khẩu người dùng. 11 Hình 11 Sơ đồ tuần tự hệ thống – Lập hợp đồng giảng dạy. 12 Hình 12 Sơ đồ tuần tự hệ thống – Tra cứu theo giảng viên. 13 Hình 13 Sơ đồ tuần tự hệ thống - cập nhật thông tin giảng dạy. 14 Hình 14 Sơ đồ tuần tự hệ thống - Thống kê lương. 15 Hình 15 Sơ đồ tuần tự - chức năng thêm giảng viên. 16 Hình 16 Sơ đồ tuần tự- Thêm môn học. 17 Hình 17 Sơ đồ tuần tự- Thêm lớp. 18 Hình 18 Sơ đồ tuần tự- Thêm nhóm. 19 Hinh 19 Sơ đồ tuần tự- Thêm học kỳ. 20 Hình 20 Sơ đồ tuần tự- Thêm ngày nghỉ. 21 Hình 21 Sơ đồ tuần tự- Thêm chi tiết ngày nghỉ. 22 Hình 22 Sơ đồ tuần tự- Thêm dạy bù. 23 Hình 23 Sơ đồ tuần tự- Thêm chi tiết hợp đồng. Trang 11 24 Hình 24 Sơ đồ tuần tự- Thêm hợp đồng. 25 Hình 25 Sơ đồ tuần tự- Thêm lương. 26 Hình 26 Sơ đồ tuần tự- Thêm người dùng. 27 Hình 27 Sơ đồ lớp – Class Diagram. 28 Hình 28 Thiết kế xử lý – Thêm giảng viên. 29 Hình 29 Thiết kế xử lý – Thêm lớp học. 30 Hình 30 Thiết kế xử lý – Thêm môn học. 31 Hình 31 Thiết kế xử lý – Thêm lương. 32 Hình 32 Thiết kế xử lý – Thêm học kỳ. 33 Hình 33 Thiết kế xử lý – Thêm nhóm. 34 Hinh 34 Thiết kế xử lý – Thêm ngày nghỉ. 35 Hình 35 Thiết kế xử lý – Thêm dạy bù. 36 Hình 36 Thiết kế xử lý – Thêm người dùng. 37 Hình 37 Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. 38 Hình 38 Màn hình giao diện chính. 39 Hình 39 Màn hình giao diện thêm thông tin giảng viên. 40 Hình 40 Màn hình giao diện quản lý nghỉ dạy _ dạy bù. 41 Hình 41 Màn hình giao diện lập hợp đồng. 42 Hình 42 Màn hình giao diện Tra cứu thông tin theo giảng viên Trang 12 TÓM TẮT KHÓA LUẬN 1. Vấn đề nghiên cứu. Khoa Công nghệ thông tin cần xây dựng một ứng dụng quản lý thông tin giảng viên. Vào đầu mỗi học kỳ, Trợ Lý Khoa sẽ nhập thông tin giảng viên vào chương trình (nếu là giảng viên mới), thông tin môn học mỗi giảng viên tham gia giảng dạy, lớp học giảng viên tham gia giảng dạy, học kỳ, năm học, số tiết giảng dạy,… để lập hợp đồng giảng dạy. Thông tin về giảng viên bao gồm: họ tên giảng viên, ngày sinh, địa chỉ, học vị, đơn vị công tác, biên chế (thỉnh giảng hay cơ hữu),…Thông tin về môn học: mã môn học, tên môn học, số tín chỉ,…Thông tin về lớp: mã lớp, tên lớp… Sau khi nhập thông tin xong, chương trình sẽ in hợp đồng giảng dạy ra giấy để giảng viên ký với trường. Ngoài ra, chương trình cần có các chức năng sau: - Tra cứu thông tin giảng viên, thông tin về các môn giảng viên tham gia giảng dạy tại trường (quá khứ và hiện tại). - Với thông tin đã được nhập lúc lập hợp đồng, chương trình cần tính thù lao giảng dạy cho giảng viên. - Thống kê danh sách giảng viên theo môn học, học kỳ, năm học. - Thống kê thông tin các môn học giảng viên tham gia giảng dạy theo từng học kỳ, năm học. - Quản lý lịch dạy của giảng viên, in lịch dạy của từng giảng viên. - Khi giảng viên ký hợp đồng giảng dạy, chương trình ghi nhận thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một môn học. Khi giảng viên nghỉ dạy ở một buổi nào đó, Trợ Lý Khoa sẽ cập nhật thông tin nghỉ dạy vào chương trình. Chương trình có chức năng in lịch dạy của một giảng viên ứng với từng môn (các buổi giảng viên đã giảng dạy, các buổi nghỉ dạy – nếu có). - Thống kê lương của giảng viên theo từng môn, từng học kỳ, từng năm học. 2. Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề. Trang 13 Bài toán được giải quyết theo phương pháp thiết kế lập trình hướng đối tượng bao gồm các bước sau: - Khảo sát yêu cầu tại khoa Công nghệ thông tin. - Xây dựng sơ đồ và đặc tả Use Case. - Xây dựng Domain Model