Khóa luận Thiết lập dự án quán cafe Đông Hạ tại khu mới trường đại học An Giang

Hiện nay, có rất nhiều loại hình dịch vụ đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phốLong Xuyên. Một trong các loại hình kinh doanh phổbiến là dịch vụquán cafê đang phát triển rầm rộvới nhiều phong cách khác nhau. Chỉtính riêng trong nội ô thành phố, đã có hơn 30 quán lớn nhỏhoạt động, đa phần các quán đều hoạt động có hiệu quả. Điều này khẳng định tiềm năng kinh doanh quán cafê giải khát là khá lớn. Bên cạnh đó, trường Đại Học An Giang đang mởrộng quy mô là cơhội lớn cho việc kinh doanh dịch vụcafê giải khát, do tập trung một lượng lớn sinh viên học tập tại đây. Dựa trên cơsở đó, dựán quán cafê Đông Hạtại khu mới Đại Học An Giang được thiết lập, với mong muốn có thểthực hiện được trong thực tế, đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. Nội dung của dựán được thểhiện trong 5 chương, nhằm mô tảtổng quan vềdựán, thiết kếcác vấn đềliên quan và phân tích hiệu quảtài chính của dựán. Nội dung cụ thể được thểhiện trong các chương sau: - Chương 1: Mô tảtổng quan vềdựán đầu tưbao gồm: (1) Cơhội và mục tiêu của dựán, (2) năng lực chủ đầu tư, (3) cách thiết lập dựán. Trong cách thiết lập dựán có bước nghiên cứu thịtrường, là cơsởphân tích trong chương 2. - Chương 2: Phân tích các kết quảnghiên cứu được vềthịtrường cafê giải khát gồm: (1) khách hàng, (2) nhà cung cấp, (3) đối thủcạnh tranh. Dựa trên kết quảphân tích được, chủ đầu tưcó kếhoạch thiết kếcác chiến lược, bốtrí mặt bằng và dựtoán chi phí mua sắm các trang thiết bị, công cụdụng cụ. Các kế hoạch được trình bày trong chương tiếp theo. - Chương 3: Chiến lược vềthức uống, giá bán và các chiến lược chiêu thị được mô tảcụthểtrong chương này. Các loại chi phí hoạt động hàng năm được dự toán thông qua các chiến lược đã được thiết kế. Trên cơsởdựtoán chi phí và các chiến lược đềra, chủ đầu tưdựkiến mức doanh thu kỳvọng sẽ đạt được hàng năm. - Chương 4: Hoạch định cơcấu nguồn vốn đầu tưcho dựán. Tổng hợp tất cả các chi phí hoạt động hàng năm, căn cứvào mức doanh thu dựkiến giúp chủ đầu tưxác định được mức lãi lỗhàng năm của dựán. Đồng thời xác định được sự đáng giá của dựán thông qua các chỉsốtài chính đạt được. Bên cạnh đó, có thểdựbáo một sốrủi ro dựán gặp phải. - Chương 5: Tổng hợp các điểm chính của dựán. Một sốhạn chếtrong quá trình thiết lập dựán và đềxuất. Dựán đầu tưliên quan đến nhiều kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Do kiến thức cá nhân có hạn nên trong quá trình thiết lập dựán không tránh khỏi những sai sót nhất định. Rất mong được sựcảm thông từngười đọc.

pdf52 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 9402 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Thiết lập dự án quán cafe Đông Hạ tại khu mới trường đại học An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM TRANG THIẾT LẬP DỰ ÁN QUÁN CAFÊ ĐÔNG HẠ TẠI KHU MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Chuyên ngành : KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên tháng 5 năm 2009 GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 1 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT LẬP DỰ ÁN QUÁN CAFÊ ĐÔNG HẠ TẠI KHU MỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Chuyên ngành : KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Sinh viên thực hiện : TRẦN THỊ KIM TRANG Lớp : DH6KD1 Mã số Sv: DKD052072 Người hướng dẫn : TH.S. NGUYỄN THÀNH LONG Long Xuyên tháng 5 năm 2009 GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 2 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : Th.s. Nguyễn Thành Long (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 1 : ………….. (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 2 : ………….. (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Khoá luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày ….. tháng ….. năm …… GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 3 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 4 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Mục lục Mục lục........................................................................................................................ 4 Danh mục bảng............................................................................................................ 6 Danh mục hình ............................................................................................................ 7 Danh mục phụ lục........................................................................................................ 7 Danh mục các từ viết tắt.............................................................................................. 7 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ....................................................................................... 11 U 1.1 Bối cảnh- cơ hội đầu tư ....................................................................................11 1.2 Năng lực chủ đầu tư .........................................................................................11 1.3 Mục tiêu của dự án ...........................................................................................12 1.4 Phương pháp thiết lập dự án.............................................................................12 1.4.1 Nghiên cứu dung lượng thị trường............................................................12 1.4.2 Nhu cầu khách hàng ..................................................................................12 1.4.3 Nước uống giải khát - dịch vụ kèm theo ...................................................12 1.4.4 Các yếu tố cạnh tranh của các đối thủ ......................................................13 1.5 Tổng quan dự án...............................................................................................13 CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG CAFÊ GIẢI KHÁT ................................................... 15 2.1 Kết quả nghiên cứu thị trường..........................................................................15 2.1.1 Dung lượng thị trường...............................................................................15 2.1.2 Nhu cầu và đặc điểm khách hàng..............................................................15 2.1.3 Thức uống được khách hàng lựa chọn ......................................................16 2.1.4 Đối thủ cạnh tranh .....................................................................................17 2.2 Nhà cung cấp ....................................................................................................18 2.2.1 Nhà cung cấp cafê .....................................................................................18 2.2.2 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Long ..........................................................19 2.2.3 Co-opmart Long Xuyên.............................................................................20 2.2.4 Tạp hoá Trang ...........................................................................................20 2.2.5 Các chợ ......................................................................................................20 2.3 Thị trường và khách hàng mục tiêu..................................................................20 2.4 Chiến lược tổng quát ........................................................................................20 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THỨC UỐNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ ................................................................................................................. 23 3.1 Thiết kế nước uống...........................................................................................23 3.2 Thiết kế dịch vụ ................................................................................................24 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 5 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 3.3 Bố trí mặt bằng - Giải pháp xây dựng ..............................................................25 3.3.1 Bố trí mặt bằng ..........................................................................................25 3.3.2 Giải pháp xây dựng ...................................................................................26 3.4 Kế hoạch mua sắm và sử dụng TTB, CCDC ...................................................29 3.5 Tổ chức hoạt động............................................................................................32 3.5.1 Cơ cấu tổ chức - bố trí công việc ..............................................................32 3.5.2 Yêu cầu nhân sự và cách thức tuyển dụng ................................................33 3.5.3 Cơ cấu lao động và mức lương dự kiến ....................................................33 3.6 Tiến độ thực hiện toàn dự án............................................................................34 3.7 Hoạch định chiến lược......................................................................................34 3.7.1 Chiến lược giá ...........................................................................................34 3.7.2 Chiến lược chiêu thị ..................................................................................35 3.8 Công suất thiết kế và doanh thu dự kiến ..........................................................37 3.9 Dự kiến chi phí NVL chế biến .........................................................................39 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN...................... 41 4.1 Hoạch định nguồn vốn .....................................................................................41 4.2 Cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch trả nợ vay .......................................................42 4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh..........................................................................42 4.4 Xác định hiệu quả tài chính của dự án .............................................................44 4.5 Rủi ro................................................................................................................45 4.5.1 Phân tích độ nhạy NPV, IRR.....................................................................45 4.5.2 Một số tình huống khả dĩ...........................................................................46 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN......................................................................................... 47 5.1 Một số điểm chính của dự án ...........................................................................47 5.2 Hạn chế.............................................................................................................48 PHỤ LỤC.................................................................................................................. 49 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 6 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Danh mục bảng Bảng 2.1 - Tỷ lệ khách hàng chọn các nhóm thức uống ............................................17 Bảng 3.1 - Tỷ lệ NVL/DT cho các nhóm thức uống..................................................23 Bảng 3.2 - Chi phí tiện ích hàng năm.........................................................................24 Bảng 3.3 - Khai toán chi phí xây dựng.......................................................................27 Bảng 3.4 - Chi phí mua TTB, CCDC mau hỏng ........................................................29 Bảng 3.5 - Kế hoạch mua sắm và phân bổ CCDC, TTB sử dụng 2 năm ...................30 Bảng 3.6 - Kế hoạch mua sắm và khấu hao TTB, CCDC sử dụng 3 năm .................31 Bảng 3.7 - Cơ cấu lao động và mức lương dự kiến cho từng lao động......................33 Bảng 3.8 - Chi phí lương NV hàng năm ....................................................................34 Bảng 3.9 - Tiến độ thực hiện dự án ............................................................................34 Bảng 3.10 - Mức giá dự kiến cho các nhóm nước uống ............................................35 Bảng 3.11 - Chi phí chiêu thị vào ngày khai trương ..................................................36 Bảng 3.12 - Chi phí chiêu thị cho các năm ................................................................36 Bảng 3.13 - Thiết kế công suất số lượng khách hàng mối năm .................................37 Bảng 3.14 - Doanh thu dự kiến qua các năm .............................................................38 Bảng 3.15 - Chi phí NVL hàng năm ..........................................................................39 Bảng 4.1 - Nhu cầu vốn lưu động ..............................................................................41 Bảng 4.2 - Tổng vốn đầu tư ban đầu ..........................................................................41 Bảng 4.3 – Cơ cấu nguồn vốn ....................................................................................42 Bảng 4.4 - Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay .................................................................42 Bảng 4.5 - Tổng hợp chi phí hoạt động hàng năm .....................................................43 Bảng 4.6 - Dự toán lãi lỗ của dự án............................................................................44 Bảng 4.7 - Dòng ngân lưu của dự án..........................................................................44 Bảng 4.8 - Sự thay đổi của NPV, IRR theo doanh thu...............................................45 Bảng 4.9 - Độ nhạy NPV, IRR theo tỷ lệ giảm của giá bán.......................................46 Bảng 4.10 - NPV kì vọng theo khuynh hướng biến đổi .............................................46 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG Danh mục hình Hình 2.1. Lưới “ Sự nhạy cảm về giá/ Mức quan tâm đến sự khác biệt ....................21 Hình 3.1. Kết cấu mặt bằng quán cafê Đông Hạ ........................................................28 Hình 3.2. Cơ cấu tổ chức quán cafê Đông Hạ ............................................................32 Hình 4.1. Sự thay đổi của NPV theo biến động của doanh thu..................................45 Danh mục phụ lục Phụ lục 1 - Định mức chi phí NVL cho 50 ly cafê....................................................49 Phụ lục 2 - Định mức chi phí NVL cho 100 ly trà lipton...........................................49 Phụ lục 3 - Định mức chi phí NVL nước ngọt Sting..................................................49 Phụ lục 4 - Định mức chi phí NVL cho 10 ly kem ....................................................50 Phụ lục 5- Chi phí điện sinh hoạt hàng tháng.............................................................50 Phụ lục 6 - Chi phí nước sinh hoạt hàng tháng ..........................................................50 Phụ lục 7 - Chi phí nước sinh hoạt hàng năm ............................................................51 Phụ lục 8 - Chi phí điện tiêu thụ hàng năm................................................................51 Phụ lục 9 – Danh sách khách hàng được phỏng vấn..................................................51 GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 7 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 8 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Danh mục các từ viết tắt TT Từ viết tắt Diễn giải 1. CCDC : Công cụ dụng cụ 2. CF : Dòng tiền thực (CashFlow) 3. CSTK : Công suất thiết kế 4. ĐH : Đại Học 5. ĐHAG : Đại Học An Giang 6. ĐTXDCB : Đầu tư xây dựng cơ bản 7. Đvt: : Đơn vị tính 8. KH : Khấu hao 9. K.H : Khách hàng 10. NVL : Nguyên vật liệu 11. TB : Trung bình 12. TIP : Tổng ngân lưu theo quan điểm tổng vốn đầu tư (Total Investment Point of view) 13. TNDN : Thu nhập doanh nghiệp 14. TNR : Thu nhập ròng 15. TPLX : Thành Phố Long Xuyên 16. TTB : Trang thiết bị 17. SV : Sinh viên Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG Lời cảm tạ Sau những năm tháng nghiên cứu, học tập trên giảng đường trường Đại Học An Giang. Đến nay tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại Học bằng công trình nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp của mình. Tất cả kết quả đạt được sau 4 năm Đại Học của tôi, ngoài quá trình học tập của bản thân, một phần còn nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo, nhà trường. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của bạn bè và hơn hết là của gia đình tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc của tôi đến những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập của mình. Trước hết, xin chân thành cảm ơn các giảng viên trường Đại Học An Giang, các thầy cô trong khao kinh tế quản trị kinh doanh đã giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức, kĩ năng hữu ích. Tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình hướng dẫn của thầy Nguyễn Thành Long. Sự giúp đỡ tận tình của thầy góp phần to lớn vào việc hoàn thành đề tài nghiên cứu của tôi. Xin gửi đến thầy lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, cái nôi đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn cho đến bây giờ. Cảm ơn sự nuôi dưỡng của ông bà, cha mẹ đã cho tôi ăn học như ngày nay. Chúc ông bà, cha mẹ luôn khoẻ và hạnh phúc. Đề tài nghiên cứu của tôi được hoàn thành cũng nhờ vào sự giúp đỡ của 2 bạn: Trương Ngọc Kim Ai lớp DH6KD1 và bạn Phạm Thanh Nhàn DH6B. Hai bạn đã cùng tôi nghiên cứu, khảo sát thị trường, giúp tôi trong quá trình đi lại. Tôi xin chúc 2 bạn luôn thành công và gặp mọi điều tốt đẹp. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến chú Phạm Văn Nỉ, người đã cung cấp cho tôi những thông tin liên quan đến công trình của tôi. Thay lời cảm ơn chân thành, tôi xin chúc cho chú có được nhiều niềm vui và luôn thành công trong kinh doanh. Cảm ơn tất cả những người bạn lớp DH6KD1 đã luôn ủng hộ cho tôi có thêm niềm tin trong cuộc sống và hoàn thành đề tài của mình tốt hơn. GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 9 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG Lời nói đầu Hiện nay, có rất nhiều loại hình dịch vụ đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Một trong các loại hình kinh doanh phổ biến là dịch vụ quán cafê đang phát triển rầm rộ với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ tính riêng trong nội ô thành phố, đã có hơn 30 quán lớn nhỏ hoạt động, đa phần các quán đều hoạt động có hiệu quả. Điều này khẳng định tiềm năng kinh doanh quán cafê giải khát là khá lớn. Bên cạnh đó, trường Đại Học An Giang đang mở rộng quy mô là cơ hội lớn cho việc kinh doanh dịch vụ cafê giải khát, do tập trung một lượng lớn sinh viên học tập tại đây. Dựa trên cơ sở đó, dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới Đại Học An Giang được thiết lập, với mong muốn có thể thực hiện được trong thực tế, đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. Nội dung của dự án được thể hiện trong 5 chương, nhằm mô tả tổng quan về dự án, thiết kế các vấn đề liên quan và phân tích hiệu quả tài chính của dự án. Nội dung cụ thể được thể hiện trong các chương sau: - Chương 1: Mô tả tổng quan về dự án đầu tư bao gồm: (1) Cơ hội và mục tiêu của dự án, (2) năng lực chủ đầu tư, (3) cách thiết lập dự án. Trong cách thiết lập dự án có bước nghiên cứu thị trường, là cơ sở phân tích trong chương 2. - Chương 2: Phân tích các kết quả nghiên cứu được về thị trường cafê giải khát gồm: (1) khách hàng, (2) nhà cung cấp, (3) đối thủ cạnh tranh. Dựa trên kết quả phân tích được, chủ đầu tư có kế hoạch thiết kế các chiến lược, bố trí mặt bằng và dự toán chi phí mua sắm các trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Các kế hoạch được trình bày trong chương tiếp theo. - Chương 3: Chiến lược về thức uống, giá bán và các chiến lược chiêu thị được mô tả cụ thể trong chương này. Các loại chi phí hoạt động hàng năm được dự toán thông qua các chiến lược đã được thiết kế. Trên cơ sở dự toán chi phí và các chiến lược đề ra, chủ đầu tư dự kiến mức doanh thu kỳ vọng sẽ đạt được hàng năm. - Chương 4: Hoạch định cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án. Tổng hợp tất cả các chi phí hoạt động hàng năm, căn cứ vào mức doanh thu dự kiến giúp chủ đầu tư xác định được mức lãi lỗ hàng năm của dự án. Đồng thời xác định được sự đáng giá của dự án thông qua các chỉ số tài chính đạt được. Bên cạnh đó, có thể dự báo một số rủi ro dự án gặp phải. - Chương 5: Tổng hợp các điểm chính của dự án. Một số hạn chế trong quá trình thiết lập dự án và đề xuất. GVHD: Th.s. Nguyễn Thành Long Trang 10 SVTH: Trần Thị Kim Trang_DH6KD1 Dự án đầu tư liên quan đến nhiều kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Do kiến thức cá nhân có hạn nên trong quá trình thiết lập dự án không tránh khỏi những sai sót nhất định. Rất mong được sự cảm thông từ người đọc. Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới ĐHAG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Chương này sẽ tập trung vào các nội dung sau: (1) bối cảnh và cơ hội đầu tư, (2) chủ đầu tư và năng lực chủ đầu tư, (3) mục tiêu dự án đầu tư, (4) phương pháp thiết lập dự án, (5) các nét chính của dự án đầu tư. 1.1 Bối cảnh- cơ hội đầu tư Hiện nay trên địa bàn TPLX có rất nhiều quán cafê hoạt động. Qua khảo sát thực tế cho thấy từ quán bình dân đến các quán sang trọng, quán nào cũng khá đông khách. Điều này chứng tỏ thị trường quán cafê tại Long Xuyên khá lớn. Bên cạnh đó, xung quanh khu cũ trường ĐHAG có rất nhiều quán cafê lớn nhỏ hoạt động nhưng mỗi quán đều có một lượng khách hàng tương ứng với quy mô của mình. Phần lớn khách hàng tại các quán này là SV do địa bàn hoạt động gần trường học. Dựa trên bối cảnh hiện tại này và dự đoán khu mới ĐHAG đi vào hoạt động sẽ tạo cơ hội lớn để kinh doanh loại hình cafê giải khát dành cho SV. Vùng đất cánh đồng hoang được quy hoạch là cơ hội lớn cho việc kinh doanh loại hình dịch vụ cafê giải khát. Không chỉ có trường ĐHAG hoạt động mà còn có trường Cao Đẳng Y Tế An Giang, bệnh viện, các hộ dân cư sẽ mọc lên làm cho khu này trở nên sầm uất, náo nhiệt. Chính vì vậy, nhiều công nhân viên chức, SV….sẽ tập trung khá đông tại nơi đây, xu hướng tìm một nơi giải trí trong lành, thoáng mát sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi là cần thiết đối với họ. Điều này cũng cho thấy không chỉ có khách hàng là SV mà còn có công nhân viên chức và những người dân xung quanh cũng có thể là khách hàng tiềm năng của quán cafê tại đây. Trước bối cảnh và cơ hội đó, việc xây dựng và kinh doanh dịch vụ quán cafê rất phù hợp với thực tế, đây cũng là cơ sở hình thành đề tài “ Thiết lập dự án quán cafê Đông Hạ tại khu mới trường ĐHAG”. 1.2 Năng lực chủ đầu tư Chủ đầu tư quán Đ
Luận văn liên quan