Khóa luận Xác định độ trưởng thành của vật liệu hữu cơ tầng đá mẹ oligocene – bồn trũng Cửu Long

Bể trầm tích cửu Long là một trong các bể trầm tích có triển vọng dầu khí lớn nhất Việt Nam. Theo nhiều nguồn tài liệu khác nhau thì trữ lượng dầu khí của bể Cửu Long mới chỉ được phát hiện khoảng một nửa so với trữ lượng tiềm năng của nó. Chính vì thế, công tác tìm kiếm thăm dò được đặt lên hàng đầu

pdf100 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xác định độ trưởng thành của vật liệu hữu cơ tầng đá mẹ oligocene – bồn trũng Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan