Luận án Các yếu tố ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chi trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội

(Bản scan) Luận án “Các yêu tô ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chỉ trả cho địch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bản Hà Nội” tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tế: các thành phân của chất lượng dịch vụ. niễm tin vào đơn vị cung cấp dịch vụ. và cảm nhận công bằng vẻ giá dịch vụ tới sự sẵn lòng chỉ trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các hộ dân sinh sống tại các khu chung cư trên địa bàn Hà Nội. Sự sẵn lòng chỉ trả là ý định của cư dân về việc trả giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh dựa trên mức độ ưa thích và các lợi ích mà cư dân nhận được từ đơn vị cung cấp dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phân của của chất lượng địch vụ. và niềm tin vào đơn vị cung cấp dịch vụ là các yếu tổ có tác động cùng chiêu tới sự sẵn lòng chỉ trả. Đồng thời luận án chỉ ra sự khác nhau về sự tác động và mức độ tác động của các yếu tố trên với hai nhóm chung cư khác nhau: nhóm có mức giá đưới 25 triệu đồng: mỶ và nhóm có mức giá từ 25 đến 40 triệu đồng:mˆ. Luận án bao gồm 5 chương, nội dung chính gồm 139 trang, bao gồm 33 bảng. và 4 hình. Ngoài chương 1 là chương giới thiệu về luận án. chương 2 tác giả đề cập đến cơ sở lý thuyết. tổng quan và mô hình nghiên cứu về các yếu tổ ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chỉ trà cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Chương 3 trình bảy Phương pháp nghiên cứu. Chương 4 là các kết quá nghiên cứu. Chương 5 để cập đến các bình luận. kiến nghị từ kết quá nghiên cứu.

pdf200 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các yếu tố ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chi trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_yeu_to_anh_huong_toi_su_san_long_chi_tra_cho_dic.pdf
  • pdfCV dang bo ngay 25 thang 5.pdf
  • docxLA_TranThiMinhThu_E.docx
  • pdfLA_TranThiMinhThu_Sum.pdf
  • pdfLA_TranThiMinhThu_TT.pdf
  • docxLA_TranThiMinhThu_V.docx
  • pdfQD co so Minh Thu.pdf
Luận văn liên quan