Luận án Đánh giá công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế của Thành phố Hà Nội

Trong hệ thống quản lý, công chức là yếu tố quyết định. Họ là nhân tố có vai trò không nhỏ của nền hành chinh. Họ là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong quy trình vận hành, đảm bảo sự thông suốt của mọi hoạt động và quyết định tính hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) từ Trung ương đến địa phương. Họ vừa là đội ngũ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra những quyết sách phát triển quốc gia và địa phương, vửa là người tạo nên mối liên kết những người khác đưa ra các phương án tối ưu trong phát triển đất nước. Trong đó, công chức quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế ( KT ) cấp tỉnh vừa thực thi chủ trương và chỉnh sách, pháp luật do Trung ương ban hành, đồng thời phài thực thi các chương trình, kế hoạch của tỉnh và chi đạo chính quyền cấp huyện. QLNN về KT trong mô hình kinh tế thị trường hỗn hợp ngày càng có tầm quan trọng. Công chức tại các cơ quan QLNN về KT là chủ thể hỗ trợ Nhà nước thực hiện vai trò trên không những ở cấp trung ương mà còn ở cả cấp địa phương. Có thể thấy rằng tốc độ phát triển và quy mô của nền KT càng lớn, nền KT có cơ cấu càng phức tạp thỉ trách nhiệm của công chức tại các cơ quan QLNN về KT càng có vai trò quan trọng hơn.

pdf217 trang | Chia sẻ: Đào Thiềm | Ngày: 14/01/2024 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Đánh giá công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế của Thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_danh_gia_cong_chuc_tai_cac_co_quan_quan_ly_nha_nuoc.pdf
  • pdfCV.Trần Thanh Nga.pdf
  • pdftóm tắt luận án (tiếng Anh).pdf
  • pdfTóm tắt luận án (tiếng Việt).PDF
  • pdfTrang thông tin (tiếng Việt và tiếng Anh).pdf
Luận văn liên quan