Luận án Hoạch định chiến lược tài chính của công ty cổ phần cơ điện thủ đức giai đoạn 2011 – 20 20

Gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam có cả thời cơ và thách thức đan xen, việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là rất quan trọng. Với sân chơi WTO, các trò chơi đòi hỏi trí tuệ hơn, tầm nhìn dài hạn hơn. Ngành SX máy biến áp nội địa đang đứng trước cơ hội tăng trưởng nhanh của nhu cầu thị trường, tuy nhiên cùng với tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, áp lực cạnh tranh cũng ngày càng gia tăng. Phần thắng sẽ thuộc về doanh nghiệp biết hoạch định mục tiêu, tận dụng thời cơ và thế mạnh để khắc phục điểm yếu và vượt qua thử thách. Nói cách khác, để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường cần phải có chiến lược hợp lý. Đây cũng là điểm yếu của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) hoạt động trong lĩnh vực SX và sửa chữa MBA. Hoạt động theo cơ chế thị trường từ 2008, Lãnh đạo EM C luôn phải đưa ra những quyết định mang tính chất dài hạn, hết sức quan trọng, quyết định vận mệnh của công ty. Một nghiên cứu trước đây đã hoạch định “Chiến lược kinh doanh của CTCP Cơ Điện Thủ Đức – Giai đoạn 2010_2020, tầm nhìn 2025” 1 nhưng chưa đưa ra được các chiến lược cấp chức năng hỗ trợ thực hiện chiến lược cấp công ty. Với bối cảnh đó, học viên chọn đề tài “Hoạch định chiến lược tài chính của CTCP Cơ Điện Thủ Đức, giai đoạn 2011 – 2020”

pdf163 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1859 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoạch định chiến lược tài chính của công ty cổ phần cơ điện thủ đức giai đoạn 2011 – 20 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------***---------- BÙI PHƯỚC QUÃNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH CỦA CTCP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ QUANG HUÂN Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2010 2/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân LỜI CẢM ƠN VÀ CAM ĐOAN Trước hết, tôi xin cảm ơn TS. Ngô Quang Huân đã tận tâm hướng dẫn thực hiện luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn các Giảng viên bộ môn đã truyền đạt kiến thức trong suốt chương trình học, những kiến thức đã ít nhiều được tích hợp trong luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, các đồng nghiệp ở EMC, các chuyên gia trong ngành đã góp ý trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi, các dữ liệu, tài liệu khác chỉ được sử dụng như là nguồn tham khảo và được nói rõ ở phần tài liệu tham khảo. Trân trọng. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 3/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân MỤC LỤC Nội dung Trang Trang phụ bìa ………………………………………………………………….. Lời cam đoan…………………………………………………………………... Mục lục………………………………………………………………………… Danh mục các ký hiệu, từ viết tắt……………………………………………… Danh mục các hình vẽ, đồ thị………………………………………………….. Danh mục các bảng……………………………………………………………. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ………………………………………………………. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH………………………………. 1.1. Tổng quan về chiến lược tài chính ………………………………………... 1.1.1. Khái niệm về chiến lược tài chính…………………………………….. 1.1.1.1. Khái quát về hoạt động quản trị tài chính…………………………. 1.1.1.2. Khái niệm chiến lược kinh doanh…………………………………. 1.1.1.3. Khái niệm quản trị chiến lược…………………………………….. 1.1.1.4. Khái niệm chiến lược cấp bộ phận chức năng…………………….. 1.1.1.5. Khái niệm chiến lược tài chính……………………………………. 1.1.2. Hoạch định chiến lược tài chính………………………………………. 1.1.2.1. Vai trò của hoạch định tài chính…………………………………... 1.1.2.2. Mục tiêu của hoạch định tài chính………………………………… 1.1.2.3. Các loại kế hoạch tài chính………………………………………... 1.2. M ô hình tài chính các giai đoạn trong chu kỳ sống của DN……………. 1.3. Lý thuyết về cơ cấu vốn Cty…………………………………………….. 1.3.1. Thuyết cân đối (Thuyết M&M)……………………………………... 1.3.2. Thuyết đánh đổi……………………………………………………... 1.3.3. Thuyết tín hiệu………………………………………………………. 1.3.4. Các nhân tố quyết định cơ cấu vốn……………………………………. 1.3.5. Quyết định về cơ cấu vốn DN………………………………………… 1.3.5.1. Phân tích khả năng không thanh toán được nợ……………………. 1.3.5.2. Phân tích lưu chuyển tiền mặt và tỷ số nợ/vốn……………………. 1.3.5.3. Các phương pháp phân tích khác………………………………….. 1.4. Lý thuyết về chính sách cổ tức……………………………………………. 1.4.1. Các lý thuyết về chính sách cổ tức……………………………………. 1.4.1.1. Lý thuyết sự độc lập của cổ tức…………………………………… 1.4.1.2. Lý thuyết chú chim trong lòng bàn tay……………………………. 1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức…………………………. 1.4.2.1. Các hạn chế trong thanh toán cổ tức………………………………. 1.4.2.2. Các cơ hội đầu tư …………………………………………………. 1.4.2.3. Các nguồn vốn khác………………………………………………. 1.4.2.4. Các tác động của chính sách cổ tức lên rs ………………………… 1.5. M ô hình dự báo khả năng phá sản Cty……………………………………. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 4/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân 1.6. Nhận diện rủi ro và giải pháp kiểm soát…………………………………... 1.6.1. Khái niệm rủi ro……………………………………………………….. 1.6.2. Rủi ro kinh doanh……………………………………………………... 1.6.3. Rủi ro tài chính………………………………………………………... Tóm lược chương 1……………………………………………………………. Chương 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA EMC…………………………………………… 2.1. Giới thiệu tổng quát về EMC……………………………………………… 2.2. Phân tích môi trường kinh doanh của EMC………………………………. 2.2.1. Phân tích môi trường kinh tế vĩ mô…………………………………… 2.2.1.1. Các yếu tố kinh tế…………………………………………………. 2.2.1.2. Các yếu tố xã hội………………………………………………….. 2.2.1.3. Các yếu tố pháp luật………………………………………………. 2.2.1.4. Các yếu tố công nghệ……………………………………………… 2.2.2. Phân tích môi trường kinh tế vi mô…………………………………… 2.2.2.1. Khách hàng………………………………………………………... 2.2.2.2. Nhà cung cấp……………………………………………………… 2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh hiện hữu………………………………………. 2.2.2.4. Sản phẩm thay thế…………………………………………………. 2.2.2.5. Đối thủ tiềm ẩn……………………………………………………. 2.3. Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của EMC……………………… 2.3.1. Hoạt động cung ứng…………………………………………………… 2.3.2. Hoạt động sản xuất……………………………………………………. 2.3.3. Tình hình tiêu thụ……………………………………………………... 2.3.4. Hoạt động marketing………………………………………………….. 2.3.5. Dịch vụ hậu mãi……………………………………………………….. 2.3.6. Cơ sở hạ tầng………………………………………………………….. 2.3.7. Nguồn nhân lực………………………………………………………... 2.3.8. Nghiên cứu và phát triển………………………………………………. 2.3.9. Tình hình tài chính…………………………………………………….. 2.4. Phân tích thực trạng tài chính của EMC 2007 – 2009…………………….. 2.4.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động………………………………………….. 2.4.1.1. Phân tích khả năng sinh lợi………………………………………... 2.4.1.2. Phân tích suất sinh lợi trên tổng tài sản…………………………… 2.4.1.3. Phân tích tỷ suất sinh lợi trên doanh thu…………………………... 2.4.1.4. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản………………………………... 2.4.2. Đánh giá chính sách tài trợ……………………………………………. 2.4.2.1. Phân tích đòn bẩy tài chính………………………………………... 2.4.2.2. Xác định chỉ số Z………………………………………………….. 2.4.3. Phân tích Dupont……………………………………………………… 2.4.4. Đánh giá chính sách phân phối lợi nhuận……………………………... 2.4.5. Phân tích dòng tiền……………………………………......................... CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 5/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân 2.4.5.1. Phân tích dòng tiền hoạt động…………………………………….. 2.4.5.2. Phân tích dòng tiền đầu tư………………………………………… 2.4.5.3. Phân tích dòng tiền tài trợ…………………………………………. 2.4.5.4. Phân tích chỉ số dòng tiền chuyên biệt……………………………. Tóm lược chương 2……………………………………………………………. Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH CỦA EMC GIAI ĐOẠN 2011 – 2020…………………………………………………………… 3.1. Khảo sát yếu tố tài chính ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của cổ phiếu EM C 3.1.1. Giới thiệu sơ lược về cuộc nghiên cứu………………………………... 3.1.2. Lược trích kết quả nghiên cứu………………………………………… 3.2. Hoạch định chiến lược tài chính…………………………………………... 3.2.1. Cơ sở hoạch định chiến lược tài chính………………………………... 3.2.1.1. Xu hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng của EM C đến 2020 3.2.1.2. Nhận diện tính hình tài chính của EMC trong chu kỳ sống của DN 3.2.2. Hoạch định chiến lược đầu tư…………………………………………. 3.2.2.1. Đánh giá hiệu quả tài chính các dự án đầu tư mới………………... 3.2.2.2. Lập ngân sách đầu tư giai đoạn 2011 – 2020……………………... 3.2.2.3. Hoạch định các chỉ tiêu tài chính cho các dự án hiện hữu………... 3.2.3. Hoạch định chiến lược tài trợ…………………………………………. 3.2.3.1. Xác định điểm bàng quan EPS……………………………………. 3.2.3.2. Khảo sát chi phí sử dụng vốn……………………………………... 3.2.3.3. Xác định cấu trúc vốn mục tiêu…………………………………… 3.2.4. Hoạch định chính sách cổ tức…………………………………………. 3.2.5. Dự phóng BCKQHQKD, BCDKT, BCLCTT giai đoạn 2011 – 2020 3.2.5.1. Dự phóng BCĐKQHĐKD………………………………………… 3.2.5.2. Dự phóng BCĐKT………………………………………………… 3.2.5.3. Dự phóng BCLCTT……………………………………………….. 3.2.6. Đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả tài chính hoạch định………………….. 3.2.7. Phân tích tốc độ tăng trưởng…………………………………………... 3.2.8. Vấn đề lạm phát……………………………………………………….. 3.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược tài chính……………………………… 3.3.1. Nhóm giải pháp về tổ chức, nhân sự………………………………….. 3.3.2. Nhóm giải pháp cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản…………………… 3.3.3. Nhóm giải pháp kiểm soát nguồn vốn………………………………… 3.3.4. Nhóm giải pháp kiểm soát rủi ro……………………………………… 3.4. Kiến nghị………………………………………………………………….. Tóm lược chương 3……………………………………………………………. KẾT LUẬN…………………………………………………………………… Tài liệu tham khảo……………………………………………………………... Danh mục các phụ lục…………………………………………………………. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 6/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu, từ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CK Cuối kỳ CTCP Công ty cổ phần ĐK Đầu kỳ EBIT Earning Before Interest and Tax EMC Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức EVN Tập đoàn Điện Lực Việt Nam HTK Hàng tồn kho KM Khoản mục KPT Khoản phải thu MBA Máy biến áp MM Modigliani và M erton Miller NSX Nhà sản xuất PL Phụ lục SBU Đơn vị kinh doanh chiến lược SX Sản xuất TICF Tổng dòng tiền vào TTS Tổng tài sản CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 7/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu WTO Tổ chức thương mại thế giới CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 8/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân DANH MỤC CÁC HÌNH Số Tên Trang 1.1 Tiến trình lập kế hoạch và các mối quan hệ ngân sách 1.2 Quan hệ của các kế hoạch tài chính 2.1 Sơ đồ tổ chức EM C 2.2 Thị phần kinh doanh MBA nội địa – 2009 2.3 Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm EMC CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 9/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên Trang 2.1 Thống kê sản lượng EM C từ 2004 đến 2009 2.2 Thống kê doanh thu EM C từ 2004 đến 2009 3.1 Đánh giá chỉ tiêu tài chính các dự án 3.2 Doanh thu hòa vốn EPS 3.3 Biến thiên lãi vay theo tỷ lệ nợ 3.4 Biến thiên chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ nợ 3.5 Biến thiên WACC theo D/A 3.6 Cấu trúc vốn mục tiêu 3.7 Tỷ lệ cổ tức 3.8 Các chỉ số đánh giá hiệu quả tài chính hoạch định 3.9 Tỷ lệ tăng trưởng bền vững CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 10/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Bối cảnh thực hiện đề tài Gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam có cả thời cơ và thách thức đan xen, việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là rất quan trọng. Với sân chơi WTO, các trò chơi đòi hỏi trí tuệ hơn, tầm nhìn dài hạn hơn. Ngành SX máy biến áp nội địa đang đứng trước cơ hội tăng trưởng nhanh của nhu cầu thị trường, tuy nhiên cùng với tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, áp lực cạnh tranh cũng ngày càng gia tăng. Phần thắng sẽ thuộc về doanh nghiệp biết hoạch định mục tiêu, tận dụng thời cơ và thế mạnh để khắc phục điểm yếu và vượt qua thử thách. Nói cách khác, để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường cần phải có chiến lược hợp lý. Đây cũng là điểm yếu của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) hoạt động trong lĩnh vực SX và sửa chữa MBA. Hoạt động theo cơ chế thị trường từ 2008, Lãnh đạo EM C luôn phải đưa ra những quyết định mang tính chất dài hạn, hết sức quan trọng, quyết định vận mệnh của công ty. Một nghiên cứu trước đây đã hoạch định “Chiến lược kinh doanh của CTCP Cơ Điện Thủ Đức – Giai đoạn 2010_2020, tầm nhìn 2025”1 nhưng chưa đưa ra được các chiến lược cấp chức năng hỗ trợ thực hiện chiến lược cấp công ty. Với bối cảnh đó, học viên chọn đề tài “Hoạch định chiến lược tài chính của CTCP Cơ Điện Thủ Đức, giai đoạn 2011 – 2020”. Sự cần thiết của đề tài Trong môi trường cạnh tranh của nền kinh tế thị trường các nhà quản trị không phải chỉ cần tạo ra lợi nhuận, mà còn phải vận dụng các quyết định tài chính để khuếch đại lợi nhuận, đồng thời kiểm soát sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Đó chính là vai trò của giám đốc tài chính thông qua hoạch định chiến lược tài chính. 1 Tài liệu tham khảo [12] CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 11/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Mặc dù chiến lược là một lĩnh vực có tính tương đối và mang đậm tính cách riêng của nhà quản trị cấp cao. Nhưng với cơ sở lý luận được đúc kết từ nhiều nguồn lý thuyết đã được thực tiễn minh chứng, kết hợp với những lý luận, phân tích logic học viên tin rằng đề tài có thể vận dụng vào quá trình hoạch định phát triển của EMC cùng với những hiệu chỉnh phù hợp phong cách riêng của nhà lãnh đạo. Mục đích của đề tài Mục đích của đề tài là hoạch định nguồn tài chính hỗ trợ thực hiện chiến lược kinh doanh cấp công ty; tái cấu trúc tài chính, cân nhắc thực hiện một cách hợp lý đồng thời hai mục tiêu: sử dụng đòn bẩy tài chính khuếch đại thu nhập và kiểm soát rủi ro đòn cân nợ. Mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa giá trị tài sản cổ đông thông qua thị giá cổ phiếu. Phương pháp tiến hành - Phân tích môi trường kinh doanh và thực trạng tài chính của EMC, so sánh các chỉ số bình quân ngành để đánh giá sức khỏe tài chính. - Khảo sát quan điểm nhà đầu tư, sử dụng công cụ SPSS xử lý số liệu, xác định nhân tố cốt lõi tạo nên tính hấp của cổ phiếu EMC. - Dựa trên cở sở mục tiêu chiến lược kinh doanh cấp công ty, thẩm định các quyết định đầu tư, hoạch định chính sách tài trợ và chính sách cổ tức có tính đến yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư để tối đa hóa tài sản cổ đông. - Dự phóng các báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ tiêu tài chính hoạch định, phân tích tốc độ tăng trưởng hoạch định. - Đưa ra các kiến nghị và giải pháp hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính. Kết cấu của luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược tài chính và hoạch định chiến lược tài chính. Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh và thực trạng tài chính của EM C. Chương 3: Hoạch định chiến lược tài chính của EM C giai đoạn 2011 – 2020. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 12/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH 1.1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH 1.1.1. Khái niệm về chiến lược tài chính 1.1.1.1 Khái quát về hoạt động quản trị tài chính Quản trị tài chính Cty là hoạt động liên quan đến việc đầu tư, mua sắm, tài trợ và quản lý tài sản DN nhằm đạt mục tiêu đề ra. Quản trị tài chính liên quan đến ba loại quyết định chính: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối lợi nhuận.  Quyết định đầu tư: Quyết định đầu tư là những quyết định liên quan đến: (1) tổng giá trị tài sản và giá trị từng bộ phận tài sản cần có và (2) mối quan hệ cân đối giữa các bộ phận tài sản trong DN. Cụ thể:  Quyết định đầu tư tài sản lưu động, bao gồm: quyết định tồn quỹ, quyết định tồn kho, quyết định chính sách bán hàng tín dụng, quyết định đầu tư tài chính ngắn hạn.  Quyết định đầu tư tài sản cố định, bao gồm: quyết định mua sắm tài sản cố định mới, quyết định thay thế tài sản cố định cũ, quyết định đầu tư dự án, quyết định đầu tư tài chính dài hạn.  Quyết định quan hệ cơ cấu giữa đầu tư tài sản lưu động và đầu tư tài sản cố định, bao gồm: quyết định sử dụng đòn bẩy hoạt động, quyết định điểm hòa vốn Quyết định đầu tư được xem là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định tài chính Cty vì nó tạo ra giá trị cho DN.  Quyết định tài trợ: Quyết định tài trợ liên quan đến việc lựa chọn loại nguồn vốn nào cung cấp cho việc mua sắm tài sản, nên sử dụng vốn chủ sở hữu hay vốn vay, nên dùng vốn CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 13/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân ngắn hạn hay vốn dài hạn. Đồng thời, nhà quản lý còn phải quyết định làm thế nào để huy động được các nguồn vốn đó. Một số quyết định về nguồn vốn cụ thể:  Quyết định huy động nguồn vốn ngắn hạn: quyết định vay ngắn hạn hay sử dụng tín dụng thương mại; quyết định vay ngắn hạn ngân hàng hay phát hành tín phiếu Cty.  Quyết định huy động nguồn vốn dài hạn: quyết định sử dụng nợ dài hạn hay vốn cổ phần; quyết định vay dài hạn ngân hàng hay phát hành trái phiếu Cty; quyết định phát hành cổ phần phổ thông hay cổ phần ưu đãi.  Quyết định quan hệ cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu: sử dụng đòn bẩy tài chính.  Quyết định vay để mua hay thuê tài sản.  Quyết định phân chia cổ tức: Trong quyết định phân chia cổ tức giám đốc tài chính sẽ phải lựa chọn giữa việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức hay giữ lại để tái đầu tư. Ngoài ra, giám đốc tài chính còn phải quyết định Cty nên theo đuổi một chính sách cổ tức như thế nào và liệu chính sách cổ tức có tác động gì đến giá trị Cty hay giá cổ phiếu trên thị trường hay không. [10, tr.24] Mười tiền đề cơ sở của quản trị tài chính: Trong quá trình ra quyết định tài chính, nhà quản trị rất dễ rơi vào ma trận những công thức tính toán và những thủ tục cụ thể mà quên đi những logic thúc đẩy tài chính thể hiện qua 10 tiền đề cơ sở của quản trị tài chính: Tiền đề 1: Đổi rủi ro lấy thu nhập – Chúng ta không chấp nhận thêm rủi ro trừ khi được đền bù thu nhập cao hơn. Tiền đề 2: Giá trị thời gian của tiền tệ - Một đồng hôm nay giá trị hơn rất nhiều so với một đồng trong tương lai. Tiền đề 3: Tiền, chứ không phải thu nhập, là vua. Tiền đề 4: Các dòng tiền gia tăng – chỉ theo dõi những thay đổi. Tiền đề 5: Những trở ngại của thị trường cạnh tranh – tại sao khó tìm những dự án siêu thu nhập. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 14/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân Tiền đề 6: Các thị trường vốn hiệu quả - thị trường chuyển động nhanh và giá cả phản ảnh sự chính xác. Tiền đề 7: Vấn đề đại diện – người điều hành không làm việc cho chủ sở hữu trừ khi họ có quyền lợi trong đó. Tiền đề 8: Thuế ảnh hưởng tới quyết định kinh doanh. Tiền đề 9: Không có rủi ro nào giống rủi ro nào – một số rủi ro có thể loại trừ bằng đa dạng hóa và một số thì không thể. Tiền đề 10: Hành vi đạo đức đó là làm điều tốt, và rắc rối đạo đức luôn xuất hiện trong tài chính. Sử dụng những tiền đề này cho thấy việc ra quyết định tài chính gắn chặt với lý thuyết tài chính hiện đại và hiện trạng các điều kiện kinh tế. [9, tr.26] 1.1.1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh Có rất nhiều định nghĩa về chiến lược, mỗi định nghĩa có ít nhiều khác nhau tùy thuộc vào quan niệm của mỗi tác giả. Năm 1962 chiến lược được Chandler định nghĩa như là “việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của DN và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu này”2. Chandler là một trong những người đầu tiên khởi xướng lý thuyết quản trị chiến lược. Cho đến những năm 1980, khi mà môn học quản trị chiến lược trở nên chín muồi, Quinn đã đưa ra định nghĩa có tính khái quát hơn: “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ”3. Sau đó, Johnson và Scholes định nghĩa lại chiến lược trong điều kiện môi trường có rất nhiều những thay đổi nhanh chóng: “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm đạt lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan”4. 2 Chandler, A. (1962), Strategy and Structure. Cambrige, Massacchusettes, MIT Press. 3 Quinn, J. B. (1980), Strategies for Change: Logical Incrementalism, Homewood, Illinois, Irwin. 4 Johnson, G., Scholes, K. (1999), Exploring Corporate Strategy, 5th Ed, Prentice Hall Europe. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH EMC – 2011_2020 HV: Bùi Phước Quãng 15/163 HDKH: TS. Ngô Quang Huân Trong định nghĩa chiến lược với 5 chữ P của mình Mintzberg khái quát các khía cạnh của quản trị chiến lược như sau: - Kế hoạch (Plan): chuỗi các hành động đã dự định một cách nhất quán. - Mô thức (Partern): sự kiên định về hành vi theo thời gian, có thể là dự định hay không dự định. - Vị thế (Position): phù hợp giữa tổ chứ
Luận văn liên quan