Luận án Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp trong phân tích tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

(Bản scan) Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, việc xếp hạng doanh nghiệp vay vốn không được đặt ra và thực thực sự không cần thiết, vì vậy việc cho vay được thực hiện theo kế hoạch. Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo qui định

pdf220 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2129 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp trong phân tích tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan