Luận án Khảo sát tinh dầu chanh Citrus Aurantifolia (Christm.) Swingle họ Rutaceae

(Bản scan) Phạm vi đề tài: - Giải phẫu học tuyến tinh dầu. - Khảo sát sử lý trích tinh dầu: các yếu tố ảnh hưởng, các phương pháp lý trích để đạt được thời gian và hàm lượng tinh dầu tối ưu. - Khảo sát các chỉ số vật lý và hóa học của tinh dầu. - Phân tích thành phần hóa học tinh dầu. - Khảo sát hoạt tính sinh học: tính kháng nấm, kháng khuẩn.

pdf78 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3331 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Khảo sát tinh dầu chanh Citrus Aurantifolia (Christm.) Swingle họ Rutaceae, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan