Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam

Chênh lệch giàu nghèo là một trong những vấn đề luôn được các quốc gia trên thế giới quan tâm và đặt vị trí lên hàng đầu. Bởi vì nếu chênh lệch giàu nghèo lớn thì sẽ gây bất lợi tới tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, đe dọa sự ổn định về chính trị, an ninh xã hội của một quốc gia

pdf173 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan