Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn

Ở Việt Nam việc điều tiết nguồn nước và chống bồi lấp sống suối, hồ chứa để bảo vệ môi trường và sự hoạt động lâu dài, ổn định của các công trình đã đưa chức năng phòng hộ đầu nguồn của rừng lên tầm quan trọng mới.

pdf188 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan