Luận án Nghiên cứu động lực học chuyển động của xuồng chữa cháy rừng tràm

Rừng là lá phôi xanh cùa toàn nhân loại, nơi dự ưừ sinh quyên, cỏ tác dụng điều hòa khí hậu. chong lũ quét, sói mòn đất. giừ nước cho hồ thủy điện và là yêu tố quyết định ãnh hường đen sự biến đối khí hậu toàn cầu. Hiện nay diện tích rừng ở Việt Nam và trên thế giới đang ngày càng bị suy giảm nghiêm ưọng. một trong nhùng nguyên nhân gây mất rừng đó là do nạn cháy rừng gây ra. Theo thống kê cùa cục Kiểm lâm, hảng năm ở Việt Nam có hàng trăm vụ cháy rừng, thiêu hủy hàng nghìn ha rừng, gây thiệt hại hàng nghìn tỳ đồng, làm ảnh hường đến môi trường sinh thái. Việt Nam cỏ khoáng 500.000 ha rừng tràm [25], đây là loại rùng quỷ hiếm chi cỏ ở Việt Nam và một số ít nước, đà được tồ chức Nông lương Liên hợp quốc công nhận là khu dự trừ sinh quyển cùa thề giới. Rừng tràm ở nước ta chù yếu tập trung ở vùng đồng bằng sông Cừu Long, do đặc diêm khí hậu khu vực và sinh thái cùa rừng tràm mả nguy cơ cháy rừng rất cao. hàng nãm xày ra hàng chục vụ cháy, điển hỉnh là vụ cháy rừng tràm ờ Vườn quốc gia u Minh Thượng và u Minh Hạ năm 2002 đà thiêu hừy hàng nghìn ha rừng tràm nguyên sinh. Song hiện nay việc chừa cháy rừng chù yếu băng biện pháp thù công như dùng cành lá. ù dập lừa. cào. từ đỏ dần đến năng suất và hiệu quà dập lửa thấp, ton nhiều công sức và thời gian. Đối với chừa cháy rừng tràm đà sừ dụng máy bơm nước khiêng tay. song hạn chế là tính cơ động thấp, chiều dài đường chuyền nước ngấn, từ đó hiệu quà chừa cháy rừng không cao.

pdf142 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu động lực học chuyển động của xuồng chữa cháy rừng tràm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan