Luận án Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu tư trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam

Dầu khí đ-ợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất n-ớc nh- Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (khóa VI) đã vạch rõ: "Đất n-ớc ta có nguồn tiềm năng dầu khí đáng kể ở thềm lục địa. Đảng, Nhà n-ớc và nhân dân ta phải tập trung cố gắng đến mức cao nhất để biến tiềm năng đó thành hiện thực, từng b-ớc đ-a dầu khí trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng trong chiến l-ợc phát triển kinh tế trong những thập kỷ tới". Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 9 và Đại hội 10 của Đảng cộng sản Việt Nam, ngành dầu khí Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng bộ, hoàn chỉnh, ngang tầm với các n-ớc trong khu vực. Việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phải đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên và an toàn môi tr-ờng dầu khí. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề đó, PetroVietnam tiếp tục tăng c-ờng cùng các Bộ ngành liên quan kêu gọi đầu t- n-ớc ngoài vào các hoạt động dầu khí. Tổng nhu cầu vốn đầu t- cho hoạt động dầu khí giai đoạn 2006 - 2025 khoảng 28 tỷ USD, trong đó phải kêu gọi vốn từ n-ớc ngoài khoảng 12 tỷ USD và trong những thập kỷ tiếp theo nhu cầu vốn đầu t- còn cao hơn. Trong bối cảnh đó, việc đòi hỏi cấp bách của thực tiễn sản xuất và sự quan tâm của lãnh đạo ngành, tác giả nghiên cứu đề tài luận án là: "Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu t- trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam" làm luận án tiến sĩ kinh tế.

pdf25 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1961 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu hoàn thiện theo thời kỳ các giải pháp kích thích đầu tư trong một số lĩnh vực hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên