Luận án Nghiên cứu phương pháp nút mạch chọn lọc điều trị chảy máu do thương tổn động mạch thận

Chảy máu thận do nguyên nhân mắc phải là biến cố thường gặp và đáng ngại trong thực hành lâm sàng tiết niệu, thường xảy ra sau chấn thương - vết thương thận hoặc sau những can thiệp y khoa như phẫu thuật lấy sỏi thận, cắt một phần thận, cắt chỏm nang thận, sinh thiết thận Trước đây, nếu điều trị nội khoa bảo tồn không hiệu quả, để kiểm soát tình trạng chảy máu, không hiếm trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ thận để cầm máu [1], [8], [15]. Báo cáo trong nước cho thấy cắt thận để cầm máu trong phẫu thuật điều trị chảy máu do chấn thương, vết thương thận và do can thiệp y khoa có tỷ lệ khá cao, với tỷ lệ 34,69 đến 67,39% [1], [8]. Tình hình trên ở các nước khác cũng tương tự, những trường hợp chảy máu do chấn thương - vết thương thận hoặc do can thiệp y khoa khi có chỉ định can thiệp ngoại khoa thì khả năng cắt bỏ thận cũng khá cao, với tỷ lệ lên đến 62 - 64% [97]. Bên cạnh khả năng cao phải cắt thận thì bệnh nhân còn phải chịu một phẫu thuật lớn trong tình trạng nguy kịch và/hoặc phức tạp ở giai đoạn hậu phẫu. Trong hơn 2 thập kỷ qua, với sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, nút mạch chọn lọc giúp điều trị hiệu quả đa số các trường hợp chảy máu do thương tổn mạch máu thận [43], [111]. Nút mạch thận là kỹ thuật nhằm gây tắc toàn bộ hoặc một vài nhánh động mạch thận [79]. Một số báo cáo như Fisher RD (1989), Miller D.C (2002), Vignali C. (2004), Heye Sam (2005) và Vozianov S. (2015) cho rằng phương pháp nút mạch thận chọn lọc tỏ ra khá an toàn và hiệu quả trong việc kiểm soát chảy máu do tổn thương động mạch thận [43], [49], [75], [111], [112]. Một nghiên cứu của Ramaswamy RS và cs (2016) cho thấy nút mạch chọn lọc giúp giảm tỉ lệ cắt thận lên đến 78% và 83% ở chấn thương thận độ IV và độ V [87].

pdf168 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu phương pháp nút mạch chọn lọc điều trị chảy máu do thương tổn động mạch thận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ ANH TOÀN NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NÚT MẠCH CHỌN LỌC ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU DO THƢƠNG TỔN ĐỘNG MẠCH THẬN Chuyên ngành: Ngoại thận và tiết niệu Mã số: 62720126 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. TRẦN NGỌC SINH PGS.TS. THÁI MINH SÂM Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, những số liệu công bố trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả ĐỖ ANH TOÀN MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt Danh mục các bảng, biểu đồ, hình, sơ đồ ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4 1.1. Giải phẫu học thận .................................................................................. 4 1.2. Chụp mạch số hóa xóa nền ................................................................... 21 1.3. Nút mạch chọn lọc điều trị thương tổn động mạch thận mắc phải: khảo sát y văn ....................................................................................... 32 Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............. 39 2.1. Thiết kế nghiên cứu .............................................................................. 39 2.2. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 39 2.3. Cỡ mẫu .................................................................................................. 40 2.4. Phương pháp chọn mẫu ........................................................................ 40 2.5. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 40 2.6. Biến số nghiên cứu ............................................................................... 54 2.7. Tóm tắt tiến trình nghiên cứu ............................................................... 58 2.8. Vai trò của người nghiên cứu ............................................................... 59 2.9. Xử lý số liệu .......................................................................................... 60 2.10. Vấn đề y đức ....................................................................................... 60 Chƣơng 3. KẾT QUẢ.................................................................................... 62 3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu .................................................................... 62 3.2. Tỷ lệ thành công ................................................................................... 77 3.3. Tai biến - biến chứng ............................................................................ 86 Chƣơng 4. BÀN LUẬN ................................................................................. 89 4.1. Đặc điểm lâm sàng mẫu nghiên cứu ..................................................... 89 4.2. Kết quả điều trị các thương tổn động mạch thận mắc phải bằng nút mạch thận chọn lọc ............................................................................. 100 4.3. Tính an toàn của can thiệp mạch số hóa xóa nền ............................... 111 4.4. Các yếu tố tiên lượng khả năng thất bại trong lần can thiệp đầu tiên 117 4.5. Những điểm mạnh và hạn chế của đề tài ............................................ 123 4.6. Những điểm mới và tính ứng dụng của đề tài .................................... 124 KẾT LUẬN .................................................................................................. 125 KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 127 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân CMSHXN : Chụp mạch số hóa xóa nền cs. : Cộng sự CT - VTT : Chấn thương - vết thương thận ĐM : Động mạch ĐTĐ : Đái tháo đường NC : Nghiên cứu SA : Siêu âm TH : Trường hợp THA : Tăng huyết áp TM : Tĩnh mạch TPTNT : Tổng phân tích nước tiểu XQ - CLVT : X - quang cắt lớp vi tính BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT Tiếng Anh Tiếng Việt Aggressive renorrhaphy Phẫu thuật khâu thận tích cực American Association for the Surgery of Trauma (AAST) Hội phẫu thuật chấn thương Hoa Kỳ Arterio - Venous Fistula (AVF) Rò động - tĩnh mạch Catheter/ microcatheter Ống thông/ vi ống thông Computed tomography scans (CT scans) X - quang cắt lớp vi tính Detachable balloons Bóng chèn tách rời được Digital Subtraction Angiography (DSA) Chụp mạch số hóa xóa nền Iatrogenic Do can thiệp y khoa = do phẫu thuật = do y thuật Intravenous pyelography (IVP) Chụp hình hệ niệu tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch Magnetic Resonance Imaging (MRI) Chụp cộng hưởng từ Metallic coils Cuộn kim loại Metallic microcoils Vi cuộn kim loại Non - resorbable materials Vật liệu không hấp thụ được Occluder Dù bít Tiếng Anh Tiếng Việt Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) Lấy sỏi thận qua da Post - Embolization Syndrome (PES) Hội chứng sau thuyên tắc Pseudoaneurysm (PA) Giả phình mạch máu = phình giả mạch máu Resorbable materials Vật liệu hấp thụ được Segmental artery Động mạch phân thuỳ Selective Renal Arterial Embolization (SRAE) Nút động mạch thận chọn lọc Sheath Bộ thông nòng Sub - selective Chọn lọc (chọn lọc một phần) Superselective Siêu chọn lọc Transarterial embolization (TAE) Nút mạch (qua) động mạch DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Phân độ tổn thương thận theo AAST (2004) .................................... 9 Bảng 1.2. Phân độ AAST chỉnh sửa theo Buckley và McAninch (2011) ...... 10 Bảng 1.3. Nguyên nhân thường gặp của tổn thương thận (Heye, 2005) ........ 17 Bảng 2.1. Các tai biến – biến chứng xảy ra và cách xử trí ............................. 53 Bảng 2.2. Các biến số nghiên cứu ................................................................... 55 Bảng 3.1. Phân bố tuổi theo nguyên nhân gây tổn thương động mạch. ......... 62 Bảng 3.2. Phân bố các loại vi khuẩn gây bệnh (n = 18) ................................. 70 Bảng 3.3. Đặc điểm bệnh lý các TH nhiễm khuẩn niệu (n = 18). .................. 70 Bảng 3.4. Phân bố tần suất biểu hiện các triệu chứng lâm sàng. .................... 72 Bảng 3.5. Phân bố thời gian điều trị nội khoa bảo tồn theo nhóm nguyên nhân tổn thương thận. .............................................................................. 72 Bảng 3.6. Phân bố tần suất và kích thước các loại thương tổn. ...................... 76 Bảng 3.7. Tần suất phân bố thương tổn mạch máu theo vị trí. ....................... 77 Bảng 3.8. Phân bố thời gian can thiệp. ........................................................... 77 Bảng 3.9. Phân bố mức độ chọn lọc theo số lượng tổn thương động mạch thận trong lần can thiệp đầu tiên. ............................................................ 80 Bảng 3.10. Phân bố mức độ thành công về kỹ thuật theo nguyên nhân tổn thương trong lần can thiệp đầu tiên. ............................................... 80 Bảng 3.11. Phân bố mức độ chọn lọc theo chất liệu nút mạch trong lần can thiệp đầu tiên. .................................................................................. 81 Bảng 3.12. Các yếu tố tiên lượng đến thất bại về kỹ thuật. ............................ 82 Bảng 3.13. Phân bố tỷ lệ thành công lâm sàng theo nhóm nguyên nhân tại thời điểm ngày thứ 3 sau can thiệp. ....................................................... 83 Bảng 3.14. Các yếu tố tiên lượng đến thất bại về lâm sàng. ........................... 85 Bảng 3.15. Phân bố ước lượng nhu mô thận bị nút mạch trên 4 bệnh nhân có THA mới xuất hiện. ........................................................................ 87 Bảng 3.16. Phân bố các triệu chứng liên quan đến hội chứng sau nút mạch. . 88 Bảng 3.17. Phân bố tần suất xảy ra hội chứng sau nút mạch với lượng nhu mô bị mất. ....................................................................................... 88 Bảng 4.1. Các dạng thương tổn động mạch thận mắc phải ............................ 97 Bảng 4.2. Phân bố kết quả nút mạch điều trị chảy máu thận mắc phải. ....... 103 Bảng 4.3. Kết quả nút mạch thận chọn lọc sau chấn thương thận. ............... 107 Bảng 4.4. Phân bố các nguyên nhân tổn thương động mạch thận do y thuật ....................................................................................... 109 Bảng 4.5. Thời gian trùng hợp của Histoacryl® theo tỷ lệ pha loãng với Lipiodol® ...................................................................................... 120 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1. Phân bố theo giới tính. ................................................................ 63 Biểu đồ 3.2. Phân bố giới tính theo nguyên nhân gây tổn thương. ................. 63 Biểu đồ 3.3. Phân bố nơi sinh sống. ................................................................ 64 Biểu đồ 3.4. Phân bố nơi sinh sống theo nguyên nhân tổn thương. ............... 64 Biểu đồ 3.5. Phân bố bên thận tổn thương. ..................................................... 65 Biểu đồ 3.6. Phân bố bên thận tổn thương theo nhóm nguyên nhân. ............. 65 Biểu đồ 3.7. Phân bố nguyên nhân gây tổn thương mạch máu thận............... 66 Biểu đồ 3.8. Phân bố mức độ tổn thương thận theo phân độ AAST. ............. 67 Biểu đồ 3.9. Phân bố mức độ tổn thương thận theo phân độ AAST. ............. 67 Biểu đồ 3.10. Phân bố tần suất thương tổn phối hợp ...................................... 68 theo nguyên nhân gây tổn thương. .................................................................. 68 Biểu đồ 3.11. Phân bố tần suất các bất thường hệ niệu kèm theo trên thận có tổn thương mạch máu. ................................................................ 69 Biểu đồ 3.12. Phân bố tần suất các bệnh lý nền kèm theo. ............................. 71 Biểu đồ 3.13. Phân bố thời gian điều trị nội khoa bảo tồn. ............................ 72 Biểu đồ 3.14. Phân bố tần suất các chỉ định chụp mạch số hóa xoá nền. ....... 73 Biểu đồ 3.15. Phân bố tần suất bệnh nhân với mức độ truyền máu trước can thiệp................................................................................. 74 Biểu đồ 3.16. Phân bố số lượng tổn thương mạch máu thận. ......................... 75 Biểu đồ 3.17. Phân bố tần suất các loại thương tổn. ....................................... 76 Biểu đồ 3.18. Phân bố vật liệu sử dụng thuyên tắc. ........................................ 78 Biểu đồ 3.19. Phân bố loại ống thông mạch máu được sử dụng. ................... 78 Biểu đồ 3.20. Thành công về kỹ thuật trong lần can thiệp đầu tiên. .............. 79 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1. Hình thể trong của thận. .................................................................... 4 Hình 1.2. Mạch máu thận. ................................................................................. 6 Hình 1.3. Chấn thương thận độ I, II, III, IV (theo phân loại AAST). ............. 11 Hình 1.4. Chấn thương thận độ IV, V (theo phân loại AAST). ...................... 12 Hình 1.5. Tụ máu dưới bao thận ..................................................................... 13 BN nam, 35 tuổi, tụ máu dưới bao thận do tai nạn giao thông. ...................... 13 Hình 1.6. Rách vỏ thận và tụ máu quanh thận ................................................ 13 Hình 1.7. Rách vỏ - tủy không liên quan bể thận, dập gan ............................. 14 Hình 1.8. Rách nhu mô liên quan hệ thống góp, máu cục trong bàng quang. 14 Hình 1.9. Teo thận do tổn thương huyết khối động mạch thận. ..................... 15 Hình 1.10. Tổn thương đứt khúc nối niệu quản - bể thận. .............................. 15 Hình 1.11. Dụng cụ chọc dò động mạch ......................................................... 22 Hình 1.12. Mô tả kỹ thuật chọc dò động mạch đùi ......................................... 23 Hình 2.1. Máy chụp mạch số hóa xóa nền, Philips, Allura CV20. ................. 41 Hình 2.2. Hệ thống ống thông và dây dẫn. ..................................................... 42 Hình 2.3. Lipiodol® (Hyphens); Histoacryl® (NBCA); Ultravist®. ............. 43 Hình 2.4. Tổn thương giả phình xuất phát từ nhánh dưới động mạch phân nhánh sớm. ............................................................................. 46 Hình 2.5. Chụp mạch số hóa xoá nền phát hiện tổn thương giả phình xuất phát từ nhánh gian thùy cực dưới thận trái. ............................ 47 Hình 2.6. Chọn lọc nhánh động mạch gian thùy cực dưới tiếp cận tổn thương. ...................................................................................... 48 Hình 2.7. Nút mạch chọn lọc thương tổn bằng keo Histoacryl®. .................. 48 Hình 2.8. Diện tích nhu mô thận ..................................................................... 50 Hình 2.9. Diện tích nhu mô thận bị mất sau nút mạch.................................... 51 DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1. Tiếp cận xử trí chấn thương thận ở người lớn (EAU 2017) .......... 34 Sơ đồ 1.2. Tiếp cận xử trí vết thương thận (EAU 2017) ................................ 35 Sơ đồ 2.1. Các bước tiến hành nghiên cứu ..................................................... 58 Sơ đồ 2.2. Trình tự đánh giá bệnh nhân .......................................................... 59 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Chảy máu thận do nguyên nhân mắc phải là biến cố thường gặp và đáng ngại trong thực hành lâm sàng tiết niệu, thường xảy ra sau chấn thương - vết thương thận hoặc sau những can thiệp y khoa như phẫu thuật lấy sỏi thận, cắt một phần thận, cắt chỏm nang thận, sinh thiết thận Trước đây, nếu điều trị nội khoa bảo tồn không hiệu quả, để kiểm soát tình trạng chảy máu, không hiếm trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ thận để cầm máu [1], [8], [15]. Báo cáo trong nước cho thấy cắt thận để cầm máu trong phẫu thuật điều trị chảy máu do chấn thương, vết thương thận và do can thiệp y khoa có tỷ lệ khá cao, với tỷ lệ 34,69 đến 67,39% [1], [8]. Tình hình trên ở các nước khác cũng tương tự, những trường hợp chảy máu do chấn thương - vết thương thận hoặc do can thiệp y khoa khi có chỉ định can thiệp ngoại khoa thì khả năng cắt bỏ thận cũng khá cao, với tỷ lệ lên đến 62 - 64% [97]. Bên cạnh khả năng cao phải cắt thận thì bệnh nhân còn phải chịu một phẫu thuật lớn trong tình trạng nguy kịch và/hoặc phức tạp ở giai đoạn hậu phẫu. Trong hơn 2 thập kỷ qua, với sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, nút mạch chọn lọc giúp điều trị hiệu quả đa số các trường hợp chảy máu do thương tổn mạch máu thận [43], [111]. Nút mạch thận là kỹ thuật nhằm gây tắc toàn bộ hoặc một vài nhánh động mạch thận [79]. Một số báo cáo như Fisher RD (1989), Miller D.C (2002), Vignali C. (2004), Heye Sam (2005) và Vozianov S. (2015) cho rằng phương pháp nút mạch thận chọn lọc tỏ ra khá an toàn và hiệu quả trong việc kiểm soát chảy máu do tổn thương động mạch thận [43], [49], [75], [111], [112]. Một nghiên cứu của Ramaswamy RS và cs (2016) cho thấy nút mạch chọn lọc giúp giảm tỉ lệ cắt thận lên đến 78% và 83% ở chấn thương thận độ IV và độ V [87]. 2 Tuy nhiên, các tác giả cũng cho rằng cần tiếp tục can thiệp, theo dõi lâu dài với số lượng lớn bệnh nhân để khẳng định tính hiệu quả và mức độ an toàn của phương pháp này. Trong nước, ghi nhận một số báo cáo liên quan đến vai trò của phương pháp nút mạch thận chọn lọc trong điều trị các trường hợp chảy máu thận như Hoàng Long và cs. (2009) [7], Trần Lê Linh Phương và cs. (2009) [11], Trần Hữu Vinh (2014) [16], Trần Thanh Phong và Phạm Mạnh Sùng (2010) [9]. Các tác giả đều có chung nhận định rằng đây là phương pháp ít xâm hại, an toàn và hiệu quả để điều trị các trường hợp chảy máu thận. Ngoài ra, một số sách chuyên ngành tiết niệu cũng có nhắc đến vai trò của phương pháp này trong tiếp cận một trường hợp chảy máu thận do các nguyên nhân mắc phải như Ngô Gia Hy (1980) [6], Vũ Lê Chuyên (2002) [3], Trần Đức Hoè (2003) [5], Vũ Nguyễn Khải Ca, Hoàng Long (2008) [1], Trần Văn Sáng, Trần Ngọc Sinh (2011) [14]. Qua đó cho thấy việc nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn của phương pháp nút mạch thận chọn lọc điều trị chảy máu do thương tổn động mạch thận mắc phải trong điều kiện ở nước ta hiện nay là cần thiết. Để xác định mức độ thành công và mức độ an toàn của phương pháp nút mạch chọn lọc điều trị chảy máu do tổn thương động mạch thận tại bệnh viện Bình Dân và bệnh viện Chợ Rẫy là bao nhiêu? Chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu phương pháp nút mạch chọn lọc điều trị chảy máu do thương tổn động mạch thận”. 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu được tiến hành với 3 mục tiêu: 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng những trường hợp chảy máu do tổn thương động mạch thận. 2. Xác định tỉ lệ thành công của phương pháp nút mạch chọn lọc trong xử trí các thương tổn mạch máu thận. 3. Xác định tỉ lệ tai biến - biến chứng của phương pháp nút mạch chọn lọc trong xử trí các thương tổn mạch máu thận. 4 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. GIẢI PHẪU HỌC THẬN 1.1.1. Hình thể ngoài Hình 1.1. Hình thể trong của thận. “Nguồn: Nguyễn Quang Quyền, 2012” [13] Thận là một tạng đặc, hình hạt đậu, nằm sau phúc mạc, ở hai bên cột sống trải dài từ đốt sống N12 đến L3, trong một ổ thận kín. Thận trái thường cao hơn thận phải từ 1 – 1,5cm (90%) [91]. Cực trên thận trái ngang bờ trên 5 xương sườn XI, cực dưới cách điểm cao nhất của mào chậu khoảng 5cm. Cực trên thận phải ngang bờ dưới xương sườn XI, cực dưới cách mào chậu khoảng 3cm [12], [89]. Thận được bao bọc bởi bao xơ tương đối chắc và có thể bóc tách dễ dàng bao xơ này ra khỏi nhu mô thận. Kích thước của thận trung bình là cao 12cm, rộng 6cm và dày 3cm. Cân nặng trung bình khoảng 150gram [12]. Trục thận đi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài khoảng 20o. Hai thận được cố định bởi cuống thận tương đối di động do đó thận có thể di chuyển theo nhịp thở (khi thở sâu, thận có thể xuống thấp 2 - 3cm). Ở tư thế nằm, rốn thận trái nằm ở vị trí mỏm ngang đốt sống L1 và cao hơn rốn thận phải [12]. 1.1.2. Động mạch thận Mỗi thận thường chỉ có một động mạch xuất phát từ động mạch chủ bụng ngay dưới động mạch mạc treo tràng trên. Động mạch thận trái nằm phía sau tĩnh mạch thận trái, động mạch thận phải nằm phía sau tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch thận phải. Khi đến gần rốn thận, động mạch thận cho các nhánh nhỏ là nhánh thượng thận, nhánh niệu quản và nhánh cho bao thận. Sau đó, động mạch thận chia ra một nhánh phía trước và một nhánh phía sau, các nhánh này sẽ phân chia thành 4 hoặc 5 nhánh nhỏ đi vào xoang thận để cấp máu cho từng vùng thận riêng biệt gọi là phân thùy thận. Đây là những nhánh tận, không có vòng nối với các nhánh kế cận nên khi bị tổn thương thì vùng chủ mô tương ứng sẽ bị hoại tử. Dựa vào sự cấp máu của các nhánh động mạch, thận có thể được chia làm 4 phân thùy hoặc 5 phân thùy [62], [90]. Sau khi xuất phát từ động mạch chủ bụng, động mạch thận phân chia ra một nhánh phía sau và một nhánh phía trước [96]. Những nhánh này lần lượt chia ra thành động mạch phân thùy cho cực trên, dưới và phần giữa trước, giữa sau của thận. Các động mạch phân thùy lại chia đôi để tạo thành các nhánh động mạch gian thùy, các động mạch gian thùy sẽ chui vào chủ mô thận và tiếp tục phân nhánh thành các động mạch tiểu thùy. Các động mạch 6 này kéo dài và đi vào giữa 7 tháp thận trước và 7 tháp thận sau, sau đó tạo thành các nhánh động mạch cung chạy song song với bề mặt thận. Những động mạch cung này cho ra những nhánh động mạch gian tiểu thùy, sau đó phân chia ra các tiểu đ
Luận văn liên quan