Luận án Nghiên cứu sự phát sinh phôi soma từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào lá cây cọc rào (jatropha curcas l.) và ứng dụng trong vi nhân giống

Việc ứng dụng công nghệ sinh học đế sàn xuất nhiên liệu sinh học thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt như hiện nay là một vấn đề đáng quan tâm. Theo các tài liệu nghiên cứu và thực tế sừ dụng ờ nhiều nước trên thế giới, nhiên liệu sinh học chủ yếu gồm: ethanol sinh học và diesel sinh học. Ethanol sinh học có thế sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau như săn, mía, ngô, đậu tương, mờ cá, còn diesel sinh học có thể sản xuất từ các cây cọc rào, cọ dầu, hoàng liên mộc, văn quan, bánh dầu, dừa. Ở Việt Nam, việc sàn xuất ethanol cỏ nhưng hạn chế nhất định. Diện tích đất nông nghiệp hạn hẹp nên khà năng mở rộng diện tích trồng cây nguyên liệu có nhiều khó khăn, các cây nguyên liệu cho sàn xuất ethanol sinh học đều là nhũmg cây lương thực chù yếu, cây làm thức ăn chăn nuôi có liên quan đến an ninh lương thực cần phải xem xét cẩn trọng. Hơn nừa, sự phát triển mạnh của việc trồna cây săn trên đất dốc sẽ gây ra xói mòn đất (bồi lấp cửa sông, lòng hồ đập.). Cho nên, việc định hướng phát triển diesel sinh học sè có nhiều thuận lợi hơn. Trong số nhưng loài cây có khà năng sản xuất diesel sinh học thỉ cây cọc rào được chú ỷ hơn cả do dề trồng, biên độ sinh thái rộng, khả năng chống chịu tốt và hàm lượng dầu trong hạt khá cao. Chương trình phát triển nhiên liệu sinh học nói chung và cây cọc rào nói riêng đà nhận được sự ùng hộ mạnh mè cùa Nhà nước. Ngày 20 tháng 11 năm 2007, Thù Tướng Chính Phù đà ra quyết định số 177/2007/QĐ - TTg về việc phê duyệt “Đồ án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Ngày 19 tháng 6 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triến Nông thôn đà ra quyết định số 1842/QĐ-BNN-LN về việc phê duyệt đề án “Nghiên cứu, phát triển và sữ dụng sàn phẩm cây cọc rảo Ụatropha curcas L.) ờ Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015 và tầm nhìn đến 2025”.

pdf134 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu sự phát sinh phôi soma từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào lá cây cọc rào (jatropha curcas l.) và ứng dụng trong vi nhân giống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan