Luận án Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip FPGA và CPU 89S8252

1.Các vấn đề đã thực hiện trong luận án: Thiết kế và thi công hoàn thành mạch điều chế ,giải điều chế FSK trao đổi dữ liệu giữa máy tính và các Kit trong mạng Thiết kế và thi công hoàn thành Kit, trong đó thực hiện điều chế giải điều chế FSK ;xử lý đồng bộ bit dùng FPGA ;đồng bộ khung dữ liệu. Tìm hiểu và xử dụng CPU 89S8252 phục vụ nhu cầu mở rộng . Viết chương trình giao tiếp với các Kit trong mạng .Giao tiếp cho phép người sử dụng có thể khai thác mạng một cách dễ dàng . 2.Những hạn chế và hướng phát triển của luận án: 2.1.Những hạn chế Chưa thực hiện kết nối điều khiển một máy công nghiệp cụ thể Các tùy chọn để sử dụng còn hạn chế Sử dụng cổng COM nên tốc độ còn hạn chế 2.2.Hướng phát triển Cần lập trình tối ưu hơn nữa, làm cho chương trình linh hoạt hơn trong việc xét tương quan các giá trị, giảm tối đa việc hao phí tài nguyên. Đặc biệt nên được thử nghiệm thực tế mạng công nghiệp. Truyền đồng bộ dùng USB nâng cao tốc độ truyền

doc93 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2382 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip FPGA và CPU 89S8252, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNội dung chính LV.doc
  • docAbstract.doc
  • pptbaovepowerpoint.ppt
  • pptbaovepowerpoint1.ppt
  • docBialv.doc
  • rarfirmware.rar
  • docloicamon.doc
  • docLYLICHKHOAHOC.doc
  • rarsoftware.rar