Luận án Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam

Để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra, đòi hỏi chúng ta phải có được những cơ chế, chính sách và giải pháp thích hợp nhằm huy động mọi nguồn lực của đất nước tập trung cho phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng. Những năm gần đây, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đã khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực của đất nước, động viên, khuyến khích người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân và cho đất nước. Trong lĩnh vực công nghiệp, chúng ta cũng đã đạt được những thành tựu nhất định và nền công nghiệp nước ta ngày một phát triển. Tuy nhiên, việc huy động và khai thác nguồn lực trong dân vẫn còn nhiều hạn chế. Tiềm năng trong dân vẫn còn nhiều nhưng chưa thật sự mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Vì vậy, việc tìm ra giải pháp để huy động, khai thác tối đa và có hiệu quả nguồn lực trong dân cho phát triển công nghiệp là việc làm cấn thiết và cấp bách, làm sao để người dân mạnh dạn hơn nữa trong việc bỏ vốn, công sức và trí tuệ đầu tư vào sản xuất công nghiệp.

pdf210 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1973 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển loại hình doanh nghiệp tư nhân trong công nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan