Luận án Tài chính trong sát nhập các doanh nghiệp ở Việt Nam

Phát triển đô thị bền vững là một khái niệm mang tính đa chiều và rất khó có thể đưa ra một định nghĩa thống nhất bởi do sự khác nhau về đặc điểm về văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Ở các khía cạnh khác nhau thì khái niệm này lại liên quan đến các vấn đề khác nhau như: Về khía cạnh quản lý hành chính đô thị thì người ta quan tâm đến mối quan hệ giữa cơ quan công quyền và người dân; ở khía cạnh môi trường thì người ta xem xét sự khai thác tài nguyên ảnh hưởng thế nào đến thế hệ tương lai . Riêng ở góc độ nguyên tắc phát triển kinh tế thì các nhà nghiên cứu sẽ có sự quan tâm lớn đến mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, và đây cũng chính là một trong những nguyên tắc và mục tiêu lớn mà các đô thị muốn có sự phát triển bền vững cần hướng đến. Mối quan hệ này ngày càng được nhìn nhận như là một trong những mục tiêu rất quan trọng của sự phát triển bền vững mà nhiều nền kinh tế đều mong muốn đạt tới. Tuy vậy, trên thực tế, đây là bài toán khó mà không phải lúc nào cũng có thể đưa ra lời giải thỏa đáng. Bởi lẽ để biến mục tiêu đó thành hiện thực thì phải có hàng loạt điều kiện khách quan và chủ quan cần thiết, phải giải quyết nhiều mối quan hệ có lúc là mâu thuẫn với nhau trong một mô hình kinh tế cụ thể. Đối với thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, điều này càng trở nên quan trọng và là vấn đề rất đáng quan tâm trong quá trình phát triển. Việc thực hiện các cam kết gia nhập WTO, mở cửa thị trường cùng với việc thực hiện chủ trương thể chế hóa nền kinh tế thị trường là chấp nhận sự cạnh tranh khốc liệt theo các quy luật của nền kinh tế thị trường. Cùng với đó, một loạt vấn đề xã hội sẽ nảy sinh, đặc biệt là vấn đề công bằng xã hội. Do đó, bài viết này được thực hiện nhằm nêu ra các định hướng cần có về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội tại TP.HCM. Và sau cùng, bài viết cũng nêu lên một số giải pháp lớn trong quá trình thực hiện việc tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội tại TP.HCM để thành phố có thể hội nhập trong thế ổn định và bền vững vào nền kinh tế thế giới.

pdf187 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1424 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tài chính trong sát nhập các doanh nghiệp ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan