Luận án Tính toán dòng chảy vùng ven bờ nước nông

Khu vực ven bờ nam Việt Nam có một vai trò rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nghiên cứu, khảo sát và đo đạc các đặc trưng Hải Dương học ngày càng nhiểu hơn trên vùng bờ biển. Tuy nhiên, các bài toán mô hình cho vùng biển này vẫn còn tương đối ít

pdf26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tính toán dòng chảy vùng ven bờ nước nông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên