Luận án Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam

Trong điều kiện cạnh tranh, các công ty phải đầu tư kỹ lưỡng vào thiết bị sản phẩm cũng như cân nhắc về giá bán khi đưa sản phẩm mới ra thị trường. Theo cách định giá kiểu truyền thông, giá bán của sản phẩm mới được xây dựng là dựa trên cơ sở giá thành sản xuất (cost plus hoặc cost-based pricing)

pdf206 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan