Luận án Về tập Iđêan nguyên tố gắn kết của Môđun đối đồng điều địa phương

Như chúng ta đã biết, nếu R là thương của vành Gorenstein địa phương thì R là thương của vành Cohen-Macaulay, nhưng điều ngược lại không đúng, chẳng hạn khi R là miền nguyên chiều 1 trong. Ví dụ 2.1.8 là vành Cohen-Macaulay nhưng không là thương của vành Gorenstein.

pdf87 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 1837 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Về tập Iđêan nguyên tố gắn kết của Môđun đối đồng điều địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan