Luận văn Bài toán ngược trong lý thuyết nhiệt

Cùng với bài toán cho phương trình sóng và phương trình thế vị, các bài toán nhiệt là một trong những bài toán cổ điển có nhiều ứng dụng trong khoa học kỹ thuật. Bài toán liên quan tới vấn đề truyền nhiệt đã được khảo sát từ thời Fourier trong thế kỷ 19. Trong cơ sở dữ liệu của AMS hiện nay, số lượng bài báo có từ khóa “heat equation” lên tới trên năm ngàn bài. Trong số đó, khá nhiều bài toán nhiệt ngược được khảo sát (xem [16, 1, 50, 51] và các tài liệu tham khảo trong đó). Theo sự tổng kết của O. M. Alifanov (xem [1], trang 13), có bốn loại bài toán nhiệt ngược 1. Bài toán nhiệt ngược thời gian (retrospective heat conduction problem hay backward problem): xác định nhiệt độ của thời điểm ban đầu từ phân bố nhiệt độ tại thời điểm cuối, 2. Bài toán biên ngược (boundary inverse problem): xác định sự phân bố nhiệt độ hay thông lượng nhiệt trên biên của vật dẫn nhiệt

pdf197 trang | Chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 2957 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bài toán ngược trong lý thuyết nhiệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM HOÀNG QUÂN BÀI TOÁN NGƯỢC TRONG LÝ THUYẾT NHIỆT Chuyên ngành : TOÁN GIẢI TÍCH Mã số : 62 46 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học : GS. TS. ĐẶNG ĐÌNH ÁNG TS. NGUYỄN CAM Thành Phố Hồ Chí Minh –2005– LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả luận án. LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin tri ân vô hạn Thầy, GS.TS. Đặng Đình Áng, Giáo Sư hướng dẫn, người Thầy khả kính đã tận tình chỉ bảo, dạy dỗ, dẫn dắt tác giả từng bước trên con đường học tập và khảo cứu. Luôn theo gương Thầy, tác giả đã, đang và sẽ mãi mãi học tập. Tôi xin vô cùng biết ơn Thầy hướng dẫn phụ, TS. Nguyễn Cam, đã tận tình chỉ bảo và cho ý kiến trong quá trình thực hiện luận án. Tôi xin vô cùng biết ơn hai Thầy, PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh và PGS.TS. Đặng Đức Trọng đã tận tình hết lòng dìu dắt và chỉ dạy cho tôi trong suốt thời gian làm luận án. Tôi xin vô cùng biết ơn Thầy, PGS.TS. Lê Hoàn Hóa, đã tận tình chỉ dạy cho tôi trong suốt thời gian học Đại học và Cao học. Tôi xin vô cùng biết ơn Thầy, GS. TS. Alain Pham Ngoc Dinh đã chỉ bảo những kết quả tính số vô cùng quý báu đối với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy giới thiệu luận án đã đọc và cho nhiều ý kiến sâu sắc. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, người nhận xét. Những ý kiến này đã giúp chúng tôi cải thiện luận án tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, Khoa Toán, Phòng Khoa Học Công nghệ và Sau Đại Học của trường Đại học Sư Phạm và Đại học Khoa Học Tự Nhiên, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô và các bạn đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều. Trân trọng biết ơn quý Thầy Cô đã từng dạy dỗ và chỉ bảo cho tôi, xin tri ân gia đình của tôi. Phạm Hoàng Quân Lời nói đầu 1 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với bài toán cho phương trình sóng và phương trình thế vị, các bài toán nhiệt là một trong những bài toán cổ điển có nhiều ứng dụng trong khoa học kỹ thuật. Bài toán liên quan tới vấn đề truyền nhiệt đã được khảo sát từ thời Fourier trong thế kỷ 19. Trong cơ sở dữ liệu của AMS hiện nay, số lượng bài báo có từ khóa “heat equation” lên tới trên năm ngàn bài. Trong số đó, khá nhiều bài toán nhiệt ngược được khảo sát (xem [16, 1, 50, 51] và các tài liệu tham khảo trong đó). Theo sự tổng kết của O. M. Alifanov (xem [1], trang 13), có bốn loại bài toán nhiệt ngược 1. Bài toán nhiệt ngược thời gian (retrospective heat conduction problem hay backward problem): xác định nhiệt độ của thời điểm ban đầu từ phân bố nhiệt độ tại thời điểm cuối, 2. Bài toán biên ngược (boundary inverse problem): xác định sự phân bố nhiệt độ hay thông lượng nhiệt trên biên của vật dẫn nhiệt, 3. Bài toán xác định hệ số (coefficient inverse problem): xác định các hệ số như hệ số dẫn nhiệt, nguồn nhiệt , 4. Bài toán hình học: xác định các đặc trưng hình học như hình dạng các lỗ hổng hay các vết nứt trong vật dẫn nhiệt, Luận án này chỉ tập trung khảo sát một số vấn đề trong các bài toán 1, 2, 3. Các bài toán nhiệt ngược còn được chia ra thành hai loại: chỉnh (well-posed) và không chỉnh (ill-posed). Theo Hadamard, bài toán tìm x thỏa Ax =y gọi là chỉnh nếu a. nghiệm, nếu có, là duy nhất, b. nghiệm tồn tại, c. nghiệm có tính ổn định. Lời nói đầu 2 Tương ứng với ba tính chất trên, ta có thể khảo sát ba loại bài toán về tính duy nhất (uniqueness), tính tồn tại (solvability) và tính ổn định (stability). Các bài toán không thỏa một trong ba điều a, b, c gọi là bài toán không chỉnh (theo nghĩa Hadamard). Đối với các bài toán có nghiệm không ổn định, người ta cần xây dựng các nghiệm xấp xỉ ổn định nghiệm cần tìm. Bài toán này gọi là d. bài toán chỉnh hóa (regularization). Tính chỉnh hay không chỉnh phụ thuộc vào nhiều điều kiện. Ví dụ có nhiều bài toán là không chỉnh khi dữ liệu cho được xét trên các không gian thông dụng nhưng lại chỉnh nếu dữ liệu xét trên không gian thu hẹp hơn. Điều này được minh họa, chẳng hạn, như một dấu hiệu phổ quát để nhận diện phương pháp mollification. Trong [41], tác giả đã viết như sau: “The idea of our method is as follows: if pL (R)ϕ∈ is given inexactly by pL (R)εϕ ∈ then we mollify εϕ by convolution with the Dirichlet kernel and the de la Vallé Poussin kernel... The mollified data belong to the spaces of entire functions of exponent type in which our (mollified) problem is well-posed” . Tính chỉnh của bài toán còn có thể phụ thuộc vào tính chất của các hệ số trong bài toán. Chẳng hạn trong bài toán xác định nguồn nhiệt (xem [51] trang 222) dạng (x, t)f (x)ϕ , Isakov đã phát biểu một kết quả đánh giá ổn định cho trường hợp (x, t)ϕ thỏa (9.1.1) t0 ,0≤ ϕ ≤ ∂ ϕ và viết: “ Without the conditions (9.1.1), nonuniqueness is possible”, nghĩa là bài toán có thể không chỉnh. Chúng tôi sẽ nói thêm về vấn đề này sau. Như vậy, phối hợp các loại bài toán a, b, c, d và 1, 2, 3, 4, chúng ta có thể có đến 16 loại bài toán nhiệt ngược mà sự khác nhau có thể rất xa. Vì lý do này, khi so sánh kết quả của các công trình, chúng ta phải xem xét xem các bài toán Lời nói đầu 3 đặt ra trong đó là loại nào trong các loại 1, 2, 3, 4 và vấn đề xét tới là a, b, c hay d, chưa kể đến sự khác nhau về việc sử dụng các không gian hàm, về các điều kiện trên dữ liệu hay trên các hệ số. Trong luận án này chúng tôi tập trung khảo sát vấn đề chỉnh hóa (tức là vấn đề d) cho một số bài toán loại 1, 2, 3. Tuy nhiên, chúng tôi không khảo sát vấn đề tính toán bằng số nghiệm chỉnh hóa. Trong một số trường hợp, các ví dụ số đưa ra nhằm mục đích minh họa cho các phương pháp. Thứ tự trình bày của các bài toán được sắp xếp thành hai nhóm: tuyến tính (các chương 1, 2, 3) và phi tuyến (các chương 4, 5, 6, 7). Cụ thể luận án sẽ khảo sát sự chỉnh hóa nghiệm của các bài toán nằm trong bốn dạng đã liệt kê như sau 1. Bài toán nhiệt ngược thời gian - tuyến tính hai chiều không gian với các dữ kiện nhiệt độ cuối là rời rạc (chương 1) - phi tuyến một chiều không gian trên một tập hợp bị chận (chương 6) - phi tuyến một chiều không gian trên toàn bộ trục số thực (chương 7), 2. Bài toán xác định nhiệt độ biên - tuyến tính của mô hình chất dẫn nhiệt một chiều có hai lớp từ dữ kiện nhiệt độ đo tại ba vị trí bên trong của vật (chương 3), - phi tuyến hai chiều không gian xác định nhiệt độ bề mặt khi biết nhiệt độ tại một vị trí bên trong (chương 5), 3. Bài toán hai chiều không gian xác định nguồn nhiệt dạng tách biến không gian và thời gian (t)f (x)ϕ trong đó hàm phụ thuộc biến thời gian (t)ϕ được cho dưới dạng dữ liệu nhiễu không chính xác (chương 4). Lời nói đầu 4 Bài toán nhiệt ngược thời gian được khảo sát qua rất nhiều công trình, cho đến gần đây, bài toán trên không gian Banach trừu tượng vẫn còn được công bố (xem [49]). Bắt đầu từ công trình tiên phong của Fritz John [54] vào thập niên 50, các bài toán nhiệt ngược thời gian tuyến tính đã được khảo sát rất nhiều bằng các phương pháp nửa nhóm qua các công trình của Krein [56], phương pháp quasi-reversibility của Lattès-Lions [58], Miller [66], phương pháp pseudo- parabolic của Gajewski and Zacharias [34], phương pháp chỉnh hóa hyperbolic [5]. Tuy nhiên, bài toán khôi phục phân bố nhiệt độ ban đầu từ các dữ liệu nhiệt độ cuối rời rạc chúng tôi chỉ mới tìm thấy trong [13] và bài báo [70] (là nội dung chính của Chương 1 của luận án). Bên cạnh đó, bài toán nhiệt ngược thời gian với nguồn nhiệt phi tuyến cũng chỉ mới được nhóm chúng tôi khảo sát gần đây trong các bài báo [69, 73] đã công bố (nội dung chính của chương 6 và 7) và trong công trình [80] (gửi đăng ở tạp chí ZAA). Trong khuôn khổ các tài liệu tìm được, chúng tôi chưa tìm được các công trình khác về bài toán phi tuyến này. Bài toán xác định nhiệt độ bề mặt từ các dữ liệu đo bên trong (borehole measurements) là bài toán đã được khảo sát rất nhiều trong trường hợp vật thể dẫn nhiệt chỉ có một lớp (one layer). Bài toán này đã được phát biểu trong [1, 16, 19, ]. Trường hợp biến không gian x thuộc về nửa trục thực bài toán (với hệ số hằng) đã được khảo sát bởi Carasso [22], Talenti và Vessella [76]. Đinh Nho Hào,H.J. Reinhardt và A. Schneider [45, 46, ] sử dụng phương pháp mollification đã khảo sát bài toán trong trường hợp hệ số phụ thuộc vào biến x (với giả thiết trụ cột là nhiệt độ ban đầu triệt tiêu) và cho các đánh giá ổn định loại Holder. Gần đây, Chu-Li Fu [33] cũng sử dụng phương pháp chỉnh hóa Fourier (chặt cụt các tần số cao) để khảo sát bài toán. Tuy nhiên bài toán sideways cho trường hợp vật thể có nhiều lớp (multi-layer) vẫn chưa được khảo Lời nói đầu 5 sát nhiều mặc dù đã được đề cập rất rõ ràng trong cuốn sách kinh điển của [16]. Có lẽ một trong những lý do là quan điểm cho rằng bài toán đó đã được giải quyết về mặt nguyên tắc vì có thể phân thành nhiều bài toán một lớp và ta có thể lần lượt giải theo từng lớp từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, phương pháp này có các tính toán nhiều và khó rút ra các đánh giá về sai số. Chúng tôi đã khảo sát bài toán trên quan điểm tính toán đồng thời phân bố nhiệt độ trong tất cả các lớp như là hệ thống của các phương trình tích chập, nhờ đó có thể tính trực tiếp nhiệt độ bề mặt mà không phải tính theo lối quy nạp. Trong Chương 3, các kết quả cho một vật thể dẫn nhiệt hai lớp đã được trình bày như một minh họa cho ý tưởng của phương pháp. Các kết quả này đã được công bố trong bài [71] trên tạp chí Applicable Analysis. Trường hợp xác định nhiệt độ bề mặt của vật thể thỏa phương trình elliptic phi tuyến được khảo sát trong chương 5. Cũng như các bài toán phi tuyến nhiệt ngược thời gian, chúng tôi cũng chưa tìm ra được các công trình khảo sát bài toán phi tuyến tương tự. Bài toán đặt ra ở đây là xác định phân bố nhiệt độ trên biên (trục Ox) từ nhiệt độ đo ở những điểm có phương trình y=1 của nửa mặt phẳng trên. Việc khảo sát này sử dụng ý tưởng thông dụng được nói tới trong [16, 46, ...]: khảo sát bài toán trong phần mặt phẳng y>1 (bài toán chỉnh) rồi lấy kết quả làm dữ liệu để khảo sát trong dải 0<y<1 (bài toán không chỉnh). Các kết quả này chỉ là các kết quả bước đầu cho việc nghiên cứu bài toán phi tuyến này. Nội dung của bài toán được trình bày trong bài báo [72] đã công bố trên tạp chí Vietnam Journal of Mathematics và là nội dung của Chương 5. Trong các bài toán xác định về hệ số, luận án chỉ khảo sát bài toán tìm nguồn nhiệt. Đây là một loại bài toán phi tuyến (xem [51, trang 222]). Một số Lời nói đầu 6 dạng đặc biệt của nguồn nhiệt F thường được xem xét. Trong [64], dạng 0 1 2 2F(x, t) g (x, t) f (x)g(t) f (t)g (x)= + + được khảo sát. Các tác giả Isakov [51], D. N. Hao [42] khảo sát dạng nguồn nhiệt F(x, t) (x, t)f (x)= ϕ với f(x) là ẩn hàm và (x, t)ϕ là hàm trọng lượng (weight function) đã cho chính xác. Cannon-Esteva, Đinh Nho Hào, Saitoh-Vũ Kim Tuấn-Yamamoto, Yamamoto [20, 21, 40, 75, 82] đã khảo sát dạng tách biến F(x, t) (x)f (t)= ϕ trong đó một trong hai hàm là ẩn hàm. Hàm u uϕ≡ và F Fϕ≡ là hàm phụ thuộc phi tuyến vào ϕ . Nếu hàm ϕ đã biết chính xác (exactly given function) thì bài toán trở thành tuyến tính. Để giải được bài toán này một số điều kiện được bổ sung thêm (overdetermination conditions). Trường hợp bổ sung thêm giá trị nhiệt độ đo ở phần trong của vật thể, bài toán khảo sát sự ổn định của nguồn nhiệt được trình bày trong [20, 21, 75, 82]. Bài toán tồn tại và duy nhất cho bài toán hệ số trên miền không gian là đoạn (0,1) đã được khảo sát trong [40] sử dụng điều kiện Cauchy ở một phần của biên. Trong luận án này, chúng tôi xét bài toán xác định nguồn nhiệt có dạng hai chiều không gian có dạng (t)f (x, y)ϕ với (t)ϕ là hàm cho biết không chính xác (inexactly given function) và điều kiện bổ sung của chúng tôi cũng là điều kiện cuối (final overdetermination) như trong [51]. Công trình của chúng tôi khác các kết quả được phát biểu bởi Isakov ở những điểm sau: Thứ nhất, bài toán trong [50, 51] được khảo sát ở khía cạnh ổn định và duy nhất, còn công trình của chúng tôi khảo sát việc chỉnh hóa bài toán. Như chúng tôi đã phân tích ở phần đầu, đó là hai bài toán khác nhau. Lời nói đầu 7 Thứ hai, trong [51], hàm (x, t)ϕ xem như biết chính xác, do đó, như đã lưu ý, kết quả phát biểu trong [51] (Định lý 9.1.1, trang 222) được sử dụng cho bài toán tuyến tính. Trong khi đó, trong bài toán chúng tôi nghiên cứu, hàm (t)ϕ được xem là dữ kiện biết không chính xác, chỉ biết hàm xấp xỉ (t)εϕ của (t)ϕ , do đó bài toán tìm (u,F) (u ,F )ϕ ϕ≡ là phi tuyến. Thứ ba, dạng nguồn nhiệt chúng tôi khảo sát có vẻ đơn giản hơn dạng khảo sát trong [51]. Tuy nhiên đi kèm với dạng nguồn nhiệt là các điều kiện trên đó. Với đặc điểm phức tạp của loại toán này, với các điều kiện khác nhau, phương pháp giải quyết có thể khác nhau hoàn toàn. Do đó dạng tổng quát của nguồn nhiệt như trong [51] nếu chưa xét đến các điều kiện thì chưa thể so sánh thỏa đáng được. Thực tế, Isakov đã chứng minh được rằng nếu có điều kiện (9.1.1) t0 ,0≤ ϕ ≤ ϕ trên Q và 0ϕ > ε > trên (T)Ω× thì bài toán ổn định nghiệm trong không gian các hàm có đạo hàm liên tục với cấp thích hợp. Vậy với điều kiện này, bài toán trở thành chỉnh trong (2 )C +λ ([51] không xét bài toán trên trong không gian các hàm khả tích 2L với điều kiện đầu và cuối cũng thuộc 2L ). Tuy nhiên, nếu điều kiện (9.1.1) nói trên không thỏa thì như chúng tôi đã trích dẫn, bài toán có thể không duy nhất nghiệm (xem [51], trang 222), nghĩa là bài toán trở thành không chỉnh. Trong công trình [79], các điều kiện trên hàm ϕ được giảm nhẹ rất nhiều (xem Chương 4 của luận án) và do đó nằm ngoài phạm vi của các kết quả trình bày trong [50, 51]. Thứ tư, để thực hiện chỉnh hóa một cách tường minh, chúng tôi sử dụng các điều kiện dạng Dirichlet trên một phần biên do các ý nghĩa vật lý của bài toán. Việc chỉnh hóa mà không sử dụng thêm các điều kiện Dirichlet đang được nghiên cứu tiếp tục, chúng tôi hy vọng rằng sẽ có tiến triển trong tương lai gần. Lời nói đầu 8 Các kết quả của chúng tôi đã được công bố trong bài báo [79] và là nội dung của chương 4. Cuối cùng, chúng tôi xin thảo luận về các phương pháp chỉnh hóa được sử dụng trong luận án này đồng thời cũng thảo luận về nội dung của Chương 2 của luận án. Để tiện lợi trong các thảo luận về sau, chúng tôi nêu lên định nghĩa của sự chỉnh hóa. Vì trong luận án có sự chỉnh hoá các bài toán phi tuyến nên chúng tôi định nghĩa lấy ý tưởng trong [78, trang 43] Xét phương trình Au f , u D(A) X,f Y= ∈ ⊂ ∈ trong đó X và Y là các không gian mêtric với mêtric d và ρ , A là toán tử từ X vào Y. Giả sử exu (gọi là nghiệm chính xác, exact solution) và exf (gọi là dữ liệu chính xác, exact data) thỏa ex exAu f= . Toán tử Rα (f) (phụ thuộc vào tham số α và có thể không tuyến tính) gọi là toán tử chỉnh hóa cho phương trình Au=f trong một lân cận mở W của exf nếu A. tồn tại một số 1 0δ > sao cho Rα xác định với mọi 0α > và với mọi f W∈ trên sao cho ex 1(f , f )ρ ≤ δ ≤ δ B. với mọi 1(0, )ε∈ δ ta tìm được ( )α ε và ( )ω ε thỏa ( ) 0α ε → khi 0ε → ( ) 0ω ε → khi 0ε → và nếu ex(f , f )ερ ≤ ε thì exd(u ,u ) ( )ε ≤ ω ε với ( )u R (f )ε α ε ε= . Lời nói đầu 9 Trường hợp tham số α là số tự nhiên thì trong định nghĩa trên ta thay điều kiện tiến về 0 của ( )α ε bởi điều kiện ( )α ε →∞ khi 0ε → . Số α gọi là tham số chỉnh hóa. Hàm uε gọi là nghiệm chỉnh hoá của bài toán, Dữ liệu fε gọi là dữ liệu không chính xác (inexact data). Thông thường dữ liệu do đo đạc (measured data) hay dữ liệu được cho (given data) của bài toán không phải là fε . Hàm fε là kết quả phối hợp của các dữ liệu được cho thông qua nhiều phép toán khác nhau nên chỉ có thể gọi là dữ liệu có được do tính toán (calculated data) từ các dữ liệu được cho hay gọi là các dữ liệu thứ cấp (tạm gọi là processed data). Sai số so với dữ liệu chính xác thường được ngầm định cho dữ liệu được cho và có thể gọi là sai số ban đầu. Sai số trên các dữ liệu thứ cấp phải được đánh giá từ sai số ban đầu trên dữ liệu được cho. Như vậy qua định nghĩa của nghiệm chỉnh hóa ta thấy có hai bài toán riêng. Thứ nhất là tìm toán tử chỉnh hóa Rα . Thứ hai là tìm một phương pháp chọn tham số chỉnh hóa ( )α ε . Nhiều công trình về chỉnh hóa chỉ giải quyết vấn đề thứ nhất, còn vấn đề thứ hai được phát biểu dưới dạng “tồn tại”. Như đã được phân tích trong [1], các phương pháp giải có thể được chia thành hai loại: phương pháp phổ quát (universal) và phương pháp được định hướng vào bài toán (problem- oriented) hay còn gọi là phương pháp trực tiếp (direct methods). Chẳng hạn phương pháp chỉnh hóa Tikhonov là một phương pháp phổ quát có thể áp dụng cho các lớp bài toán rất rộng. Trong phương pháp trực tiếp, ta xem xét các yêu cầu cụ thể trên các dữ liệu và do đó, phạm vi áp dụng của nó hẹp hơn. Bù lại, các phương pháp chỉnh hóa trực tiếp đơn giản hơn và có thể mang lại sự xấp xỉ tốt trong từng trường hợp. Khi sử dụng phương pháp phổ quát như chỉnh hóa Tikhonov, chúng tôi thường gặp khó khăn khi phải chọn tham số chỉnh hóa ( )α ε Lời nói đầu 10 nếu không sử dụng một vài điều kiện (rất khó kiểm tra) chẳng hạn như *f Range A∈ (xem [38]). Theo chúng tôi
Luận văn liên quan