Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home

(Bản scan) Quản trị và phát triển nguồn nhân lực là một đề tài vô cùng rộng lớn và phức tạp do nó có liên quan đến con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các giải pháp đưa ra chỉ đúng trong hoàn cảnh và môi trường cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Do vậy, quan điểm và giải pháp mà chúng tôi đưa ra là một phần nhằm giúp công ty có một cái nhìn tổng quan hiện tại để từ đó giúp công ty có thể định hướng phát triển nguồn nhân lực tại công ty một cách tốt nhất trong giai đoạn hiện tại của công ty American Home. Đề tài này sẽ giới hạn ở các vấn đề mang tính chất lý luận và các giải pháp ứng dụng cụ thể có thể thực hiện ở công ty American Home.

pdf78 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1948 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American Home, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan