Luận văn Các giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ. Qua hơn 17 năm thực hiện đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, vị trí kinh tế - chính trị của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới không ngừng được củng cố. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước ngày càng thể hiện rõ nét. Thông qua những công cụ đắc lực của mình,Nhà nước, Chính phủ đã thựchiện khá thành công vai trò điều tiết các hoạt động kinh tế trong từng giai đoạn phát triển. Một trong những công cụ đó là chính sách thuế. Không chỉ ở Việt Nam mà đối với tất cả các nước, chính sách thuế luôn là một công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng và hiệu quả. Chỉ mộtsự thay đổi nhỏ trong chính sách thuế cũng kéo theo sự thayđổi lớn trong cáchoạt động kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đầu tư, sản xuất và tiêu dùng. Tác dụng hạn chế hay khuyến khích củathuế đối với các hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng chỉ giới hạn trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Do vậy, đòi hỏi Nhà nước phải hết sức linh động trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế sao cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Ở nước ta, thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu củaChính phủ mà còn là sự phản ánh rõ nét đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc định hướng phát triển cho từng ngành nghề, từng lĩnh vực kinh tế. Thông qua các Trang 5 Luận văn Thạc sĩ Kinh tế TC – LTTT & TD chính sách thuế, Nhà nước khuyến khích việc đầu tư, sản xuất và tiêu dùng đối với những mặt hàng,ngành nghề, lĩnh vực trọng điểm được ưu đãi, đồng thời, hạn chế đầu tư sản xuất đối với những ngành nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp trong từng giai đoạn nhất định. Thuế cònđược sử dụng như là công cụ góp phần mang lại công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu – nghèo, điều tiết thu nhập từ khu vực có thu nhập cao để giải quyết các vấn đề của người nghèo, hạn chế sự chênh lệch quá mức trong thu nhập của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế. Nhờ đó giúp giảm thiểu cácvấn đề tiêu cực, hạn chế sự gia tăng các tệ nạn xã hội trong quá trình phát triển kinh tế. Trong phạm vi giới hạn của luận văn này, người viết xin phép được trình bày một số nội dung cơ bản của 2 luật thuế quan trọng là thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bao gồm : các quy định của pháp luật, những thuận lợivà khó khăn trong quá trình áp dụng vào thực tiễn nền kinh tế nước ta và các giải pháp hoàn thiện. Do hạn chế về mặt thời gian, tài liệu tham khảo nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Người viết luận văn rất mong nhận đượcnhững ý kiến đóng góp củaquý thầy cô và các bạn để luận văn này được hoàn chỉnh hơn. Sơ nét cấu trúc luận văn : • Lời mở đầu • Chương 1 : Tổng quan về thuế GTGT và thuế TNDN • Chương 2 : Thực trạng thuế GTGT và thuế TNDN tại Việt Nam • Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT và thuế TNDN

pdf73 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan