Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Thu thập, tìm kiếm thông tin phản hồi để đánh giá thái độ của ng-ời đ-ợc hỏi về chất l-ợng sản phẩm dịch vụ đ-ợc cung cấp trên thị tr-ờng làvấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng ở giai đoạn hiện nay. T-ơng tự lĩnh vực giáo dục vàđào tạo, sản phẩm dịch vụ đào tạo cũng không nằm ngoài xu h-ớng đó. Tr-ờng Trung học Điện 2 bắt đầu áp dụng ph-ơng pháp này vào năm 2004 vàqua quá trình thực hiện, đã không ít gặp phải những khó khăn nhất định nh-làph-ơng pháp luận của việc nghiên cứu, ph-ơng pháp thu thập vàxử lý thông tin dẫn đến kết quả phân tích dữ liệu còn nhiều hạn chế. Nhận thấy vấn đề bức xúc này, làmột thành viên của nhà tr-ờng, tác giả mong muốn cónhững đóng góp thiết thực qua luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình màtrọng tâm làtính ứng dụng của đề tài trong thực tiễn. Kết cấu đề tài luận văn gồm 5 ch-ơng: Ch-ơng 1: Mở đầu Ch-ơng 2: Tổng quan lý thuyết & bằng chứng Ch-ơng 3: Ph-ơng pháp nghiên cứu & thu thập dữ liệu Ch-ơng 4: Kết quả phân tích Ch-ơng 5: Gợi ý về chính sách từ đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn về sự tận tụy của quý Thầy Cô trong thời gian tác giả đ-ợc học tại tr-ờng vàcảm ơn sự h-ớng dẫn tận tình của Thầy Nguyễn Trọng Hoài để đề tài có thể hoàn thành nh-hiện nay. ở phạm vi một bài luận văn vàhiện nay nền giáo dục đào tạo n-ớc ta còn nhiều bất cập trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chắc chắn đề tài vẫn còn những sai sót nhất định. Tác giả rất mong sự nhiệt tình đóng góp của quý Thầy Cô trong Hội đồng bảo vệ ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.

pdf104 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo xuất phát từ các đơn vị Ngành điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan