Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại công ty tư vấn du học Á - Âu

Ngày nay Việt Nam đang tiến hành “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong bối cành nền kinh tế trong nước đang hội nhập toàn cầu hóa. Thế giới có nhiều sự thay đổi như: thị trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gẳt, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, văn hóa doanh nghiệp và sự phát triển tri thức. Vì vậy việc phát triển nguồn nhân lực đặt biệt là nguồn nhân lực giàu “chất xám” trở thành vẩn đề cấp thiết để đất nước phát triền cả về kinh tế và xà hội nên việc các du học sinh của nước ta ngày càng được quan tâm một cách thõa đáng là điều mà Đảng và Nhà nước ta nên xem xét hết sức nghiêm túc. Du học dường như đã trờ thành một xu hướng phồ biến tại Việt Nam. một phần vi tất cà các bậc cha mẹ đều mong muốn con cái minh được tiếp cận với những tri thức mới từ bèn ngoài. Phần khác, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao cấp hiện nay rất lớn. ưong khi thị trường lao động chi đáp ứng chưa đến 30% vã các doanh nghiệp trong nước cùng như nước ngoài đang nhắm vào nguồn nhàn lực được đào tạo từ bên ngoài. Theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo, số liệu thống kê đầy đủ cho thấy, vào thời điểm đầu năm 2009, có hơn 60.000 du học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Mỳ là một ttong những nước hấp dẫn du học sinh Việt Nam nhiều nhất với gần 10.000 người (tạp chí người lao động, 2009). Tuy nhèn. cùng với sự phát ttiển cùa nhu cẩu du học. số lượng các công ty tư vấn du học ngày càng tăng, sự gia tảng về số lượng các công ty du học khiến cho việc quàn lí, kiểm soát của nhà nước trờ nên khỏ khăn. Nhiều công ty tư vấn lợi dụng để ra sức tăng giá dịch vụ, lừa đào phụ huynh và học sinh. Cóng ty tư vấn du học chất lượng tốt và lừa đảo lẫn lộn. khó có thể phàn biệt, gây tàm li hoang mang vã ái ngại cho nhiều người có ý định đi du học. Do đó để đánh giá một công ty tư vấn du học uy tin. chất lượng làm thõa màn nhu cầu của khách hàng trở nên ngày càng khỏ khăn.

pdf133 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại công ty tư vấn du học Á - Âu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan