Luận văn Cải tạo mở rộng lưới điện truyền tải có xét đến khả năng tải

(Bản scan) Quy hoạch lưới điện là một phần quan trọng của quy hoạch hệ thống năng lượng. Nhiệm vụ của nó là xác định một cầu hình tối ưu theo sự tăng trưởng của phụ tải và một số sơ đồ quy hoạch nguồn đối với thời gian quy hoạch ứng với yêu cầu phân phối điện năng một cách an toàn, kinh tế

pdf94 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1983 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Cải tạo mở rộng lưới điện truyền tải có xét đến khả năng tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan