Luận văn Chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010

? Lý do hình thành đề tài Ngày nay, cuộc cách mạng khoahọc và công nghệ hiện đạiđang diễn ra với tốc độ vũ bão, và tạo nên những biến đổi sâu sắc và làmthay đổi tận gốc các mặt của đời sống xã hội loài người. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật - công nghệ hiện đại của thế giới, trong điều kiện của nền kinh tế trí thức ấy, cơ hội phát triển thực sự lớn lao nhưng thử thách không kém phần khắc nghiệt đang đặt ra cho nước ta trên con đường đổi mới của mình. Đảng và Nhà nước đã khẳng định công nghệ thông tin là mộttrong những động lực quantrọng nhất của sự phát triển xã hội, ứng dụng công nghệ thông tinlà phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển sovới các nước, tạo đà cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Chủ trương, chiến lược đã đề ra, song thực tế việc phát triển ngành công nghiệp non trẻ này, đặc biệt là ngành công nghiệp phần mềm nhằm khai thác giá nhân công rẻ và trí thông minh người Việt,đang diễn ra không suôn sẻ như mong đợi. Vì thế, hơn lúc nào hết, việc tìm hiểu lý do dưới góc độ lý luận và cả về thực tiễn chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm non trẻ nước ta nói chung, đặc biệt là ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, là vô cùng cần thiết để góp phần trụ vững và phát triển ngành Công Nghiệp Phần Mềm TP.Hồ Chí Minh , và qua đó góp phần phát huy được hiệu quả nguồn lực tổng hợp của xã hội, khai thác triệt để nguồn năng lực nội sinhvà thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2010 mà Đảng đã đề ra. ? Mục tiêu của đề tài Ba mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn này là: - Dựa trên việc tìm hiểu về lý luận chiến lược chính sách kinh doanh, vận dụng nghiên cứu thực tiễn,kinh nghiệm, xu thế phát triển ngành công nghiệp phần mềm thế giới và một số nước trong khu vực; chuyển tải những nhận thức mới về ngành công nghiệp phần mềm. - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hìnhhoạt động trong giai đoạn 2001-2005của ngành công nghiệp phần mềm thành phố Hồ Chí Minh – vốn là địa bàn với những lợi thế về cơsở hạ tầng, nguồn nhân lực dồi dào và thị trường lớn, môi trường kinh doanh thuận lợi và chiếm đến 50% các công ty phần mềm trong cả nước; - Góp phần định hướng chiếnlược hoạt động và phát triển ngành công nghiệp phần mềm ở địa bàn TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010; đề xuất giải pháp giúp cho cáccấp quản lý thêm thông tin để điều chỉnh thích hợp cho chiến lược hoạt động và phát triển ngành công nghiệp phần mềm tại TP.Hồ Chí Minh từ đây đến năm 2010. ? Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: ngành công nghiệp phần mềm - Phạm vi nghiên cứu: trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn, thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2001 – 2005. ? Phương pháp luận nghiên cứu - Vận dụng cách tiếp cận theoduy vật biện chứng, vận dụng quan điểm của Đảng và Nhà nước về pháttriển công nghệ thông tin, và theo cách tiếp cận hệ thống để phân tích làm rõ thực trạng. Từ đó nhận định, phân tích tình hình, phát triển ý tưởng của các quan điểm, để góp phần định hướng chiếnlược phát triển ngành công nghiệp phần mềm thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010. - Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu ứng dụng kết hợp phương pháp thống kê – khảo sát, phân tích – tổng hợp – so sánh. ? Phương pháp thu thập số liệu nghiên cứu Các số liệu thông tin thứ cấp: - Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh; - Bộ Bưu chính viễn thông; - Hội Tin học Việt Nam; - Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh; - Niên Giám Công nghệ Thông tin Việt Nam 2000 – 2001 – 2002 – 2003 -2005; - Tạp chí PC World Việt Nam; - Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế International Data Group (IDG) - Tư liệu VIETNAM COMPUTER WORLD EXPO 2002-2005; Các số liệu thông tin sơ cấp: Số liệu sơ cấp là các số liệu thực tế thu thập được qua khảo sát 10 doanh nghiệp phần mềm tại Trung tâm CNPM TPHCM và gần 40 doanh nghiệp khách hàng tham gia và tham quan Hội chợ VietNam Computer World 2004, 2005 và Hội chợ Softmart 2004, 2005 tổ chức hàng năm tại TP.Hồ Chí Minh. ? Bố cục đề tài nghiên cứu Ngoài phần mở đầu (3 trang), kết luận (2trang), danh mục tài liệu tham khảo (2 trang), phụ lục (14 trang), Luận văn có khối lượng (57 trang), 01 sơ đồ, 03 hình, 19 bảng biểu và có kết cấu như sau: ChươngI: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM ChươngII: THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Chương III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

pdf73 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan