Luận văn Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hà Nội SEIYU

Quá trình sản xuất xã hội bao gồm các khâu : sản xuất, phân phối,trao đổi, tiêu dùng. Trong đó doanh nghiệp thương mại đảm nhiệm khâu phân phối lưu thông. Đây là một trong những khâu trọng yếu nhất của tái sản xuất hàng hoá, là khâu then chốt nhất, khâu kết thúc của quá trình kinh doanh ( dù là kinh doanh sản xuất, kinh doanh thương mại, kinh doanh dịch vụ . .). Trong phạm vi một doanh nghiệp thương mại, tiêu thụ không chỉ là khâu trung gian liên kết giữa cung và cầu của thị trường mà hoạt động của nó diễn ra liên tục thông qua một chu kỳ nhất định đó là: Dùng vốn lưu động mua hàng hóa, bán hàng hoá thu tiền Để chu kỳ kinh doanh trên diễn ra liên tục và mang lại hiệu quả thì mục tiêu đầu tiên là phải tiêu thụ được hàng hoá, làm sao để bán được nhiều nhất và nhanh nhất. Có tiêu thụ được hàng hoá doanh nghiệp mới có vốn để mở rộng kinh doanh, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tránh ứ đọng vốn lâu ngày và không có khả năng thanh toán. Đó chính là mục tiêu và là điều kiện tồn tại của các doanh nghiệp thương mại. Qua đó ta thấy tiêu thụ hàng hoá đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các chu kỳ kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ. Đó cũng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp cần phải biết kinh doanh mặt hàng nào, vào thời điểm nào là có lợi nhất. Xuất phát từ tầm quan trọng của quá trình tiêu thụ hàng hoá, đòi hỏi kế toán doanh nghiệp thương mại phải tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý, đảm bảo theo dõi chặt chẽ việc tiêu thụ hàng hoá. Đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng trên, kết hợp với kiến thức đã học và qua quá trình học tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu, với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Khu thị tuyết Mai cùng các anh chị phòng kế toán công ty, em đã thực hiên luận văn với đề tài nghiên cứu là: “Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tạI công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu”. Nội dung bài luận văn được chia làm 3 phần chính: Chương 1: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu. Chương 3: Đánh giá chung về tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu.

doc74 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1935 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hà Nội SEIYU, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan