Luận văn Củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải

1.Tính cấp thiết của đề tài Mỗi doanh nghiệp đều theo đuổi những mục tiêu riêng của mình trong đó mục tiêu cơ bản, lâu dài và quan trọng nhất là lợi nhuận. Các mục tiêu của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi thị trường của doanh nghiệp được củng cố và mở rộng. Thị trường của doanh nghiệp được đo bằng tỷ trọng sản lượng tiêu thụ hay doanh số thực hiện của doanh nghiệp so với toàn ngành. Tiêu thụ ô tô có vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đó. Chỉ khi ô tô được bán ra thị trường, các doanh nghiệp mới có thể thu hồi lại vốn và mới có thể thực hiện được các mục tiêu đã định trước. Hiện nay, thị trường ô tô thương mại đang cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và với các liên doanh, thị phần các doanh nghiệp trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng bán ra trên cả nước và đứng đầu vẫn là công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Theo lộ trình thực hiện cam kết gia nhập Tổ Chức Thương Mại thế giới (WTO), kể từ ngày 01/01/2009 các doanh nghiệp FDI được phép phân phối xe nguyên chiếc, chỉ còn vài tháng nữa là “cuộc chơi” bắt đầu. Với lợi thế phát triển ngành ô tô trước Việt Nam từ 30-40 năm, ô tô của các nước Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Đức. sẽ chiếm ưu thế hơn so với xe của Việt Nam. Như vậy, các công ty lắp ráp ô tô Việt Nam nói chung và Trường Hải nói riêng sẽ có thêm những đối thủ cạnh tranh rất mạnh và nguy cơ bị chiếm mất thị phần bởi các đối thủ đó là rất lớn. Đứng trước thực trạng đó, nhiệm vụ quan trọng của Trường Hải là phải giữ được thị phần của mình trước các đối thủ cạnh tranh rất mạnh cả trong và ngoài nước, đồng thời từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của mục tiêu phát triển của công ty. Với mục đích xây dựng hệ thống giải pháp củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết nêu trên của Trường Hải, tôi đã chọn chủ đề “Củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2.Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận cơ bản vào giải quyết vấn đề thực tiễn về thị trường tiêu thụ của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải, qua đó tìm ra giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu + Đối tựợng nghiên cứu: hoạt động củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải. + Phạm vi nghiên cứu: chuyên đề giới hạn việc nghiên cứu, phân tích hoạt động củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải trong giai đoạn 2003-2007. 4.Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thống kê + Phương pháp khảo sát thực tiễn + Phương pháp phân tích và tổng hợp 5.Đóng góp của luận văn + Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải trong giai đoạn 2003-2007, qua đó đánh giá kết quả và hạn chế trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần Ô tô Trường Hải. + Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ôtô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải 6.Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công ty ôtô Trường Hải và Chi Nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải. Chương 2: Thực trạng củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Chương 3: Giải pháp củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải.

doc99 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2441 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Mỗi doanh nghiệp đều theo đuổi những mục tiêu riêng của mình trong đó mục tiêu cơ bản, lâu dài và quan trọng nhất là lợi nhuận. Các mục tiêu của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi thị trường của doanh nghiệp được củng cố và mở rộng. Thị trường của doanh nghiệp được đo bằng tỷ trọng sản lượng tiêu thụ hay doanh số thực hiện của doanh nghiệp so với toàn ngành. Tiêu thụ ô tô có vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đó. Chỉ khi ô tô được bán ra thị trường, các doanh nghiệp mới có thể thu hồi lại vốn và mới có thể thực hiện được các mục tiêu đã định trước. Hiện nay, thị trường ô tô thương mại đang cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và với các liên doanh, thị phần các doanh nghiệp trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng bán ra trên cả nước và đứng đầu vẫn là công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Theo lộ trình thực hiện cam kết gia nhập Tổ Chức Thương Mại thế giới (WTO), kể từ ngày 01/01/2009 các doanh nghiệp FDI được phép phân phối xe nguyên chiếc, chỉ còn vài tháng nữa là “cuộc chơi” bắt đầu. Với lợi thế phát triển ngành ô tô trước Việt Nam từ 30-40 năm, ô tô của các nước Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Đức... sẽ chiếm ưu thế hơn so với xe của Việt Nam. Như vậy, các công ty lắp ráp ô tô Việt Nam nói chung và Trường Hải nói riêng sẽ có thêm những đối thủ cạnh tranh rất mạnh và nguy cơ bị chiếm mất thị phần bởi các đối thủ đó là rất lớn. Đứng trước thực trạng đó, nhiệm vụ quan trọng của Trường Hải là phải giữ được thị phần của mình trước các đối thủ cạnh tranh rất mạnh cả trong và ngoài nước, đồng thời từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của mục tiêu phát triển của công ty. Với mục đích xây dựng hệ thống giải pháp củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết nêu trên của Trường Hải, tôi đã chọn chủ đề “Củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô ở chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2.Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận cơ bản vào giải quyết vấn đề thực tiễn về thị trường tiêu thụ của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải, qua đó tìm ra giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu + Đối tựợng nghiên cứu: hoạt động củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải. + Phạm vi nghiên cứu: chuyên đề giới hạn việc nghiên cứu, phân tích hoạt động củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải trong giai đoạn 2003-2007. 4.Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thống kê + Phương pháp khảo sát thực tiễn + Phương pháp phân tích và tổng hợp 5.Đóng góp của luận văn + Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm ô tô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải trong giai đoạn 2003-2007, qua đó đánh giá kết quả và hạn chế trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần Ô tô Trường Hải. + Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ôtô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải 6.Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công ty ôtô Trường Hải và Chi Nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải. Chương 2: Thực trạng củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Chương 3: Giải pháp củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô của chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ô tô Trường Hải. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VÀ CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI 1.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty và chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần Ô tô Trường Hải 1.1.1. Sự hình thành của công ty cổ phần ô tô Trường Hải Tên doanh nghiệp: Công ty CP Ô TÔ Trường Hải Tên tiếng anh: TRUONG HAI AUTO Tên giao dịch: THACO Hình thức pháp lý: công ty cổ phần Vốn điều lệ: 680.000.000.000 đồng Điều hành công ty Trường Hải: Chủ tịch – Tổng giám đốc: TRẦN BÁ DƯƠNG Địa chỉ: Số 19 đường 2A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 061.891726/891242 Fax: 061.836621 Email: truonghaiauto@hcm.vnn.vn Website: www.truonghaiauto.com.vn Công ty Ô tô Trường Hải được thành lập theo quyết định thành lập số 003433 ngày 29/4/1997 do UBND Tỉnh Đồng Nai cấp và Giấy Phép Đăng ký Kinh Doanh số 054148 do phòng ĐKKD – Sở Kế Họach Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp. Ngành nghề kinh doanh chính: sơn, tân trang các loại xe ô tô và phụ tùng ô tô. Sữa chữa xe ô tô các loại. Thi công xây dựng các công trình giao thông cấp 4 trở xuống, xây dựng dân dụng và công nghiệp, san lấp mặt bằng các công trình hạ tầng. Mua bán máy công cụ, xe, máy công trình, máy nổ, máy móc thiết bị phụ tùng các loại ( máy tiện, máy đột, máy phay, xe xúc, xe ủi, xe cuốc …). Thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ. Thi công cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ. Sản xuất, chế tạo, mua bán thiết bị công nghệ lắp ráp ô tô. Thiết kế, sản xuất, đóng mới phương tiện giao thông đường bộ. Dạy nghề cho công nhân. Mua bán trang thiết bị y tế ( xe ô tô cứu thương các loại ). Lập và quản lý dự án đầu tư. Khảo sát xây dựng. Vận tải hành khách đường bộ theo hợp đồng, theo tuyến cố định, bằng xe buýt và taxi. Cho thuê xe du lịch. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa. Môi giới vận tải. Công ty có vị trí nằm tiếp giáp giữa các thành phố lớn và thuộc khu công nghiệp lớn nhất khu vực miền nam Việt Nam là khu công nghiệp Biên Hòa, với lợi thế này, công ty ô tô Trường Hải có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc lắp ráp, kinh doanh và bảo trì, bảo hành xe. Với diện tích quy mô lớn 42.000 m2 bao gồm: xưởng lắp ráp, sửa chữa, phòng trưng bày, văn phòng, nhà kho, nhà xưởng khác và khu để xe. Tài khoản ngân hàng: Bảng số 01: Tài khoản ngân hàng công ty cổ phần ô tô Trường Hải TT Tên Ngân hàng Số TK  01 NN và PTNT - CN KCN Biên Hòa - Đồng Nai 421101.00.030733  02 VCB – chi nhánh Đồng Nai 012.1.00.000101.9  03 VCB- Chi nhánh HCM 007.1.00.247423.6  04 ICB - Chi nhánh KCN Biên Hòa - Đồng Nai 1020 10000 267522  05 BIDV - Chi nhánh Long Bình Tân - Đồng Nai 67210000000345  06 Ngân hàng ACB (Á Châu)- Chi nhánh Đồng Nai 10303719  07 Ngân hàng phát triển Nhà DDBSCL - Chi nhánh Đồng Nai 421111.00.000823  08 Ngân hàng VINASIAM BANK - Chi nhánh Đồng Nai 4211.02.00.0300262  09 Sacombank- Hội Sở- Chi nhánh TP HCM 080-431100-200-00174-9  10 Sacombank - Chi nhánh Đồng Nai 110-431100-200-00032-6  11 Ngân hàng Techcombank - CN TP HCM 10220095249017  Nguồn: Hệ thống ngân hàng mà Trường Hải giao dịch - phòng Kế Toán Tài Chính 1.1.2 Quá trình phát triển: Giai đoạn năm 1997 - 2000 Trong giai đoạn khởi đầu từ 1997 – 2000, Công ty tồn tại dưới tên gọi pháp lý là: công ty Trách nhiệm hữu hạn ô tô Trường Hải. Thời kỳ này kinh doanh chủ yếu của công ty là nhận bán hàng, đại lý cho các hãng xe liên doanh lắp ráp trong nước như Mecerdes, Mishuhishi, Mekong, Dahash; mua bán sữa chữa, tân trang các loaị xe và nhập các loại xe đã qua sử dụng (chủ yếu từ Hàn Quốc). Trong vòng 3 năm, Trường Hải đã cung cấp cho thị trường trong nước hơn 20.000 xe tải. Tuy nhiên giai đoạn này, đang xảy ra khủng hoảng kinh tế khu vực làm ảnh hưởng đến kinh tế và sản xuất trong nước, có lúc tưởng chừng như phá sản, nhưng nhờ người dẫn dắt đầy nghị lực, nhảy cảm cùng với những cộng sự đắc lực, “cây non” này dần dần lấy lại thăng bằng và căng tràn nhựa sống vươn lên mạnh mẽ. Từ năm 2001 - 2004: Đến năm 2001, vẫn là công ty Trách nhiệm hữu hạn nhưng Trường Hải đã định hướng chiến lược mới: tham gia vào lĩnh vực sản xuất lắp ráp dòng xe thương mại (xe tải, xe bus). Công ty đã chọn tập đoàn Kia Motors làm đối tác chính để chuyển giao công nghệ. Công ty đã đầu tư 5 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp CKD dòng xe tải nhẹ, xe bus nhãn hiệu KIA với công suất 5.000 xe/năm. Trong năm 2003, Công ty ô tô Trường Hải đã mạnh dạn đầu tư xây dựng khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai Trường Hải tại khu kinh tế mở Chu Lai Tỉnh Quảng Nam với công suất 10.000 xe/năm. Các dòng sản phẩm chính gồm: dòng xe tải nhẹ KIA, dòng xe bus Thaco. Nhà máy ô tô Chu Lai Trường Hải, tọa lạc trên diện tích 38 hecta và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 10/2004. Trang thiết bị của nhà máy được nhập từ những quốc gia có nền công nghệ sản xuất ôtô tiên tiến nhất thế giới như: Đức, Hàn Quốc, Hoa kỳ. Từ năm 2004 - tháng 4/2007: Đến đầu năm 2005, công ty vẫn là công ty trách nhiệm hữu hạn, Trường Hải đã hoàn thành giai đoạn một của dự án, đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất lắp ráp xe tải, xe khách dạng CKD, công suất 25.000 xe/năm với dây chuyền nhúng sơn tĩnh điện đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn một gần 40 triệu USD. Với việc đưa vào hoạt động nhà máy chu lai Trường Hải đã sản xuất, lắp ráp và cung cấp ra thị trường dòng xe tải phổ thông đa dạng về chủng loại, phong phú về trọng tải từ 990 kg đến 17 tấn và dòng xe khách 28, 35, 45, 60, 80 ghế sang trọng và tiện ích phục vụ nội thành, liên tịch và du lịch. Đặc biệt, công ty đã cung cấp ra thị trường sản phẩm xe khách giường nằm cao cấp phục vụ xuyên việt phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam với giá cả hợp lý được thị trường đón nhận. Đón đầu hội nhập, trong năm 2005 – 2006 Công ty đã hoàn thiện hệ thống các chi nhánh, cửa hàng đạt chuẩn quốc tế tại:Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nặng, Phan Thiết, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ …gồm phòng trưng bày xe, cửa hàng phụ tùng, xưởng sửa chữa với quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ sữa chữa, bảo trì, bảo hành và cung ứng phụ tùng cho khách hàng. Bên cạnh đó công ty còn có một hệ thống hơn 40 đại lý trên toàn quốc với nhiệm vụ bán hàng, dịch vụ bảo hành sửa chữa đồng thời quảng bá thương hiệu TRUONG HAI AUTO đến khách hàng trên cả nước. Những đại lý chính thức của công ty là những địa điểm có quy mô đầu tư và cơ cấu nhân sự đạt tiêu chuẩn quốc tế, gồm phòng trưng bày, xưởng phụ tùng, dịch vụ bảo hành. Ngoài ra lực lượng nhân sự cũng đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tại các đại lý, chất lượng phục vụ cực kỳ hoàn hảo và luôn làm hài lòng khách hàng. Ở bất kỳ đaị lý nào, xe của khách hàng cũng được bảo dưỡng, bảo trì, thay thế phụ tùng nhanh chóng như ở chính hãng. Khẳng định tầm cao mới của một công ty không chỉ là việc chú trọng đến chất lượng mà còn phải có kế hoạch lâu dài để theo suốt vòng đời của sản phẩm. Vì vậy mà công ty đã đưa ra một chiến lược quan trọng trong kinh doanh đó là “ Việc phát triển hệ thống bán hàng của công ty cũng chính là lời cam kết tốt nhất về chất lượng phục vụ khách hàng ” Từ tháng 5/2007 đến nay: Công ty chuyển đổi cổ phần và đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 26/5/2007. Ngoài ra, công ty còn tham gia lĩnh vực đầu tư tài chính, kinh doanh địa ốc: Đưa cổ phiếu công ty cổ phần lên sàn giao dịch vào đầu năm 2008; mua cổ phần của các công ty cổ phần kinh doanh dưới hình thức đại lý; lập các công ty cổ phần kinh doanh dưới hình thức đại lý; mua lại cổ phần nhà máy lắp ráp để mở rộng sản xuất hoặc cơ sơ sản xuất cơ khí để sản xuất và cung cấp phụ tùng… Trong năm 2007 Trường Hải đã hoàn tất Dự án Cao ốc văn phòng VA – THACO tại số 535, Điện Biên Phủ, khu vực Văn Thánh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đây là một vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là cửa ngõ chính của Thành phố Hồ Chí Minh thông thương với các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ. Dự án cao ốc văn phòng này được xây 14 tầng trên diện tích đất là 1.470,70 m2 . Dự kiến cao ốc VA – THACO sẽ được dung 3 tầng làm kinh doanh và phòng làm việc của công ty cổ phần ôtô Trường Hải, phần còn lại sẽ cho thuê làm văn phòng. Tổng vốn ước đầu tư ước tính là 117 tỷ đồng. Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BITA- THACO được xây dựng diện tích đất là 8.965,00 m2 tại 27-41 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân – một trong những quận mới của TP.HCM – là cửa ngõ giao thương với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long . Dự án gồm một trung tâm thương mại cao cấp, 01 siêu thị xe hơi và 02 khu chung cư từ 18 đến 25 tầng (432 căn hộ), dự kiến sẽ khởi công vào quý IV năm 2007. Tổng vốn đầu tư ước tính là 512 tỷ đồng. Dự án xây dựng khu chung cư cao tầng HO –THACO với tổng vốn đầu tư khoảng 1.578 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2007 tại huyện Hóc Môn, TP. HCM. Tuy là một huyện ngoại thành của thành phố nhưng với sự hình thành của các cụm dân cư và khu công nghiệp mới như hiện nay đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện theo hướn hiện đại hóa – công nghiệp hóa. Chính vì thế, dự án khu chung cư cao tầng HO – THACO từ 25 – 28 tầng tại huyện Hóc Môn sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những thành quả đã đạt được và hoạch định trong tương lai đều nhằm mục đích mà Trường Hải luôn hướng tới: “Tự hào thương hiệu Việt”. 1.1.3 Chi Nhánh Hà Nội Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải Địa chỉ: 2A Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.8271505 – Fax: 04.8271902 Email: truonghaiauto@hcm.vnn.vn Website: www.truonghai.com.vn Vốn đầu tư: 80 tỷ đồng. Giám Đốc: TRẦN BẢO SƠN Chi nhánh Hà Nội Trường Hải được thành lập theo quyết định thành lập số 002850 ngày 27/10/1999 do UBND Tp. Hà Nội cấp. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: Mua bán xe có động cơ (cũ và mới); Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ; Mua bán máy san ủi, trải nhựa, rải đường, máy trộn bê tông, máy kéo bánh xích, máy đào đất, giàn giáo di động, thiết bị đốn gỗ, cần cẩu trong xây dựng. Hà Nội – Trường Hải là trung tâm phân phối, sửa chữa và bảo trì, bảo hành xe KIA ở miền bắc Việt Nam. Nằm trong lòng thủ đô Hà Nội, một trong những khu trung tâm buôn bán lớn nhất ở Việt Nam, Chi nhánh có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh và phân phối xe đến các đại lý của Trường Hải ở các tỉnh xung quanh Hà Nội. Với diện tích 22.000 m2, công ty bao gồm phòng trưng bày, văn phòng, nhà kho, nhà xưởng và khu để xe. Tài khoản ngân hàng: Bảng số 02: Tài khoản ngân hàng chi nhánh Hà Nội công ty cổ phần ôtô Trường Hải TT Tên Ngân hàng Số TK  01 VCB - Chương Dương 0021000600570  02 Vietcombank TW 0011.000.305.338  03 Techcombank 11120001024016  04 Sacombank Long Biên 511.11.0000434 (mới)  05 Sacombank Bắc Ninh 611.11.000.2997  06 Incombank Chương Dương 102010000259125  07 Đầu tư và phát triển Bắc HN 15010000036619  08 Đông Nam Á (Seabank) 00300010002567 (so moi tu 01/01/2008  09 Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Bắc Ninh 42111100000278  10 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên 1220202 001 834  11 Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh 421101.000511  Nguồn: Hệ thống ngân hàng chi nhánh Hà Nội giao dịch - Phòng Kế Toán Tài Chính 1.2. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật chủ yếu: 1.2.1 Đặc điểm Sản phẩm: Đặc điểm thứ nhất về sản phẩm ô tô của công ty cổ phần Trường Hải là sản phẩm có kết cấu phức tạp. Một sản phẩm được lắp ráp hoàn thiện cần rất nhiều chi tiết, một số chi tiết lại có khối lượng lớn, cồng kềnh.Ví dụ như đối với xe tải gồm các chi tiết như: cabin, kính chắn gió, đèn chiếu sáng, hệ thống treo, hệ thống truyền động, thân, vỏ xe, động cơ sử dụng nhiên liệu,… (Khung, gầm, động cơ…) nên đã tạo ra những khó khăn nhất định trong quá trình lắp ráp sản phẩm. Do sản phẩm có kết cấu phức tạp, hơn nữa yêu cầu về chất lượng sản phẩm rất cao nên quá trình lắp ráp sản phẩm đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối bởi vì chỉ cần một sự sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sản phẩm và do đó làm giảm uy tín của sản phẩm đó trên thị trường. Đặc điểm thứ hai về sản phẩm là sản phẩm có giá trị rất lớn. Do đặc điểm này nên tại Việt Nam, ôtô được coi là loại hàng hóa tiêu dùng đặc biệt. Ví dụ: xe tải có giá từ 120 triệu đồng đến 500 triệu đồng, xe ben có giá từ 150 triệu đồng đến 800 triệu đồng, xe bus có giá từ 500 triệu đồng đến 2,5 tỷ đồng (giá tháng 4 năm 2008). Đặc điểm thứ ba về sản phẩm ôtô của Trường Hải là sự đa dạng về chủng loại, phong phú về nhãn mác do Trường Hải được cung cấp linh kiện từ: tập đoàn KIA Motors của Hàn Quốc, FOTON của Trung Quốc, Đức, Hoa kỳ, Nhật. Bảng số 03: Danh mục sản phẩm ôtô các loại STT Loại xe Trọng Tải Đặc điểm chính của xe Đối tượng tiêu thụ  1 Xe Tải Nhẹ KIA 1. Tải nhẹ KIA K3000S 2. Tải nhẹ KIA K2700II 1,4 tấn 1,25 tấn + Linh kiện được nhập đồng bộ từ chính hang KIA thuộc tập đoàn Hyundai KIA- Hàn Quốc. + Lắp ráp tại nhà máy SX và LR Ôtô Chu Lai Trường Hải trên dây chuyền hiện đại. + Kiểu dáng hiện đại, năng động. Nội thất rộng rãi, tiện nghi. Động cơ mạnh mẽ và kinh tế. Cabin bật dễ dàng cho việc bảo trì và bảo dưỡng. + Lốp DRC bền bỉ, phù hợp với mọi địa hình. + Có nhiều mẫu thùng kín, thùng mui bạt do TRUONGHAI AUTO thiết kế và sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Hàn Quốc để quý khách hàng lựa chọn khi mua xe. Ngoài ra, Trường Hải còn nhận đóng thùng đặc chủng theo yêu cầu của khách hàng + Doanh nghiệp vận tải + Trường dạy lái xe + Cá nhân kinh doanh  2 Xe Tải, xe Ben THACO – FOTON 1.Xe Tải thùng ngắn 2.Xe Tải thùng dài 3.Xe Tải 4.Xe Ben 990 kg 990 kg 1,25 tấn 1,5 tấn 2 tấn 2,5 tấn 3 tấn 3,45 tấn 5 tấn 6,5 tấn 7,5 tấn 9,5 tấn 17 tấn 990 kg 1,25 tấn 2 tấn 3 tấn 3,45 tấn 4,5 tấn 6 tấn 8 tấn 12 tấn + Linh kiện được nhập đồng bộ từ tập đoàn FOTON hàng đầu Trung Quốc. + Lắp ráp tại nhà máy SX và LR Ôtô Chu Lai Trường Hải trên dây chuyền hiện đại Hàn Quốc. + Kiểu dáng đa dạng, nội thất rộng rãi, tiện nghi sang trọng. + Thùng tải, thùng ben được cấu tạo vững chắc. + Động cơ Diesel tiêu chuẩn EUROLL, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. + Lốp DRC/SRC chịu tải, phù hợp với mọi địa hình + Công ty vận tải xây dựng + Hộ kinh doanh cá thể + Khu vực ven đô  3 Xe Bus THACO 1. THACO JB 70 2. THACO KB 3. THACO JB86L 28 chỗ 30,35,39,47 chỗ 35 chỗ + Linh kiện nhập từ các nhà sản xuất xe Bus hàng đầu thế giới + Lắp ráp tại nhà máy SX và LR Ôtô Chu Lai Trường Hải trên dây chuyền hiện đại Hàn Quốc + Doanh nghiệp + vận tải khách đưa đón công nhân viên + Công ty xe khách nội thành + Tư nhân + Hộ kinh doanh cá thể chạy xe tuyến  4 Xe Khách THACO – KINGLONG 1.THACO JB70 2.THACO – KINGLONG KB80SL 3.THACO – KINGLONG KB88SL 4.THACO – KINGLONG KB110SL 4.THACO – KINGLONG KB118SL 5.THACO – KINGLONG KB120SL 6.THACO – KINGLONG KB120SE 28 chỗ 30-35 chỗ 35-39 chỗ 47 chỗ 51 chỗ 51 chỗ 42 chỗ + Đa dạng về mẫu mã. + Đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. + Xe khách từ loại thông dụng đến đặc biệt cao cấp. + Trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp ôtô mạnh nhất thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Đức  5 Xe Du Lịch 1.KIA New Morning 2.SORENTO 3.RIO 4.NEW CARENS 5.SPORTAGE 6.Picanto 5 chỗ 5 chỗ 5 chỗ 7 chỗ 5 chỗ 5chỗ + Nội thất sang trọng, tiện nghi – Hệ thống điều hòa nhiệt độ tiên tiến nhất giúp cho bầu không khí trong xe luôn trong lành; Hệ thống âm thanh gồm Radio, Cassette, CD, MP3 giúp bạn thư giản và thoải mái hơn. + Hệ thống cửa sổ trời lần đầu tiên xuất hiện trên dòng xe đa dụng tại Việt Nam, bạn sẽ thấy gần gũi hơn với thiên nhiên trong lành với bầu trời được thu về trong tầm mắt. + Khóa và mở cửa điều khiển từ xa giúp bạn thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. + Động cơ thế hệ mới (CRDI) 2.0 hoặc xăng 2.0 bền bỉ và kinh tế sẽ là những chọn lựa thích hợp + Số tay hoặ
Luận văn liên quan