Luận văn Đánh giá chất lượng nước của dòng sông hương đoạn chảy qua thành phố huế dựa vào các chỉ tiêu phân tích và mô hình toán học streeter - Phelps

(Bản scan) Trong lịch sử phát triển của hóa phân tích như là một ngành khoa học biệt lập, thì đối tượng nghiên cứu có những thay đổi đáng kể. Ngày nay người ta quan niệm đối tượng nghiên cứu của Hóa phân tích thực chất là những chỉ tiêu phân tích hóa, lý, sinh mà tập hợp các chỉ tiêu này cho phép đánh giá một cách đầy đủ chất lượng của các sản phẩm tự nhiên và nhân tạo

pdf46 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2630 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá chất lượng nước của dòng sông hương đoạn chảy qua thành phố huế dựa vào các chỉ tiêu phân tích và mô hình toán học streeter - Phelps, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
Luận văn liên quan