Luận văn Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Thành phố Cần Thơ

DNNN được xem là xương sống của nền kinh tếViệt Nam. Nhìn chung, DNNN đang chiếm tới 70% tài sản quốc gia, 50% vốn đầu tưtoàn xã hội. Chính vì vậy, DNNN hiện nay đang giữvai trò rất quan trọng trong nền kinh tếvà có nhiều đóng góp rất lớn vào các nguồn thu của NSNN. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì khu vực kinh tếnày vẫn bộc lộrất nhiều mặt yếu kém. Trong nền kinh tế ở nước ta, có nhiều khu vực hoạt động tương đối kém hiệu quảvà khu vực DNNN là một trong những khu vực điển hình. Chỉcó khoảng 77,2% sốDNNN hiện hoạt động có lãi, sốcòn lại bịlỗhoặc hoà vốn. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp tích cực nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quảhoạt động của DNNN. Đây được xem nhưlà một việc làm mang tính tất yếu khách quan. Để đổi mới cách quản lý, huy động vốn đầu tư đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thịtrường trong nước và quốc tế, giữvững vai trò chủ đạo trong nền kinh tếquốc dân thì việc thực hiện CPH các DNNN là con đường đúng đắn và phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay. CPH DNNN là chủtrương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm huy động thêm nguồn vốn xã hội vào phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ và cơchếquản lý năng động đểsửdụng có hiệu quảvốn và tài sản của Nhà nước cũng nhưcủa toàn xã hội, nâng cao khảnăng cạnh tranh doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Đây được xem là một trong những giải pháp chủyếu để đổi mới cơ bản khu vực kinh tếnhà nước, tăng khảnăng cạnh tranh của các DNNN nói riêng và của cảnền kinh tếnói chung trong điều kiện hội nhập. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bên cạnh những thành tích đạt được rất đáng khích lệ, chương trình CPH so với yêu cầu và kếhoạch đềra diễn ra còn chậm. Kế hoạch CPH đưa ra hàng năm nhưng chưa có năm nào thực hiện đạt được kết quả Nguyễn ThịKim Phượng – Cao Học 5 4 nhưmong muốn. Một vấn đề đáng lưu tâm nữa là hiện tượng CPH “khép kín” trong nội bộdoanh nghiệp. Sau khi CPH, vềnhiều mặt từnhân sự đến tài chính, quản trị doanh nghiệp vẫn chưa trởthành công ty cổphần đích thực, khảnăng giám sát của cổ đông bịhạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sựnhận thức, vềcơchếchính sách, vềbộmáy và tổchức chỉ đạo thực hiện. Cần Thơcũng không là một ngoại lệ, tình hình CPH ởTP. Cần Thơcũng chậm nhưtình hình chung của cảnước. CPH DNNN với mục tiêu chính là nâng cao hơn nữa hiệu quảhoạt động kinh doanh của các công ty đã CPH trên cảnước cũng như ởTP. Cần Thơ. Tuy nhiên, sau CPH, các DNNN đã CPH có đạt được mục tiêu đềra lúc đầu hay không, thực trạng hoạt động nhưthếnào ? Đểgiải đáp các vấn đềtrên tôi chọn đềtài: “Đánh giá hiệu quảhoạt động của các DNNN CPH tại Thành phốCần Thơ” để làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹcủa tôi.

pdf56 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Thành phố Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan