Luận văn Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An

Nghệ An là một tỉnh thuộc vùng thuộc duyên hải miền trung, nằm trên tuyến giao thông kinh tế xã hội Bắc -Nam, với diện tích đất tự nhiên là 16370 km2,dân số bình quân năm 1998 là 2854000 người, có ba vùng kinh tế là đồng bằng ven biển, trung du và miền núi là điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện .Ngoài những thế mạnh như điều kiện vị trí đại lý,nguồn lao động, thị trường.thì Ngư Nghiệp cũng là một thế mạnh rất lớn của tỉnh Nghệ An trong quá trình đầu tư củng cố và xây dựng nền kinh tế và ngành ngư nghiệp cũng góp phần rất lớn vào trong công cuộc công nghiệp hoá -hiện đại hoá nền kinh tế xã hội của tỉnh. Với 82 km chiều dài bờ biển, 6 cửa lạch và 4320 hải lý vuông vùng lãnh hải thuộc đặc quyền kinh tế của tỉnh cùng với 14747,3 ha diện tích mặt nước ngọt và 2200 ha diện tích mặt nước mặt lợ có thể phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản thì Nghệ An có một tiềm năng rất lớn trong đầu tư phát triển ngành thuỷ sản .Vùng biển Nghệ An có nhiều loài cá có trữ lượng lớn và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là vùng ngoài khơi có độ sâu từ 40m nước trở ra .Trong những năm qua ngành thuỷ sản Nghệ An đã đóng góp một phần rất lớn vào quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội của tỉnh.Tổng giá trị sản xuất của ngành thuỷ sản Nghệ An năm 1996 là 224250 triệu đồng, năm 1997 là 253173 triệu đồng và năm 1998 là 280729 triệu đồng.Trong những năm qua công nghiệp chế biến thuỷ sản đã không ngừng được tăng cường đặc biệt là chế biến xuất khẩu đã tạo ra một thị trường lớn trong nước và nước ngoài cho sản phẩm thuỷ sản Nghệ An nói riêng và cho các sản phẩm khác nói chung đồng thời nó cũng thu về một lượng ngoại tệ lớn phục vụ cho quá trình đầu tư phát triển của nền kinh tế xã hội của tỉnh. Mức đóng góp của ngành thuỷ sản vào tổng giá trị sản phẩm của toàn tỉnh năm 1998 là 6,81% (tương đương với 166327 triệu đồng) kim ngạch xuất khẩu của ngành cũng không ngừng tăng lên từ 5000000USD năm 1996 lên 7200000USD năm 1998. Bên cạnh đó ngành thuỷ sản đã tạo công việc làm và thu nhập cho hàng vạn lao động từ đó góp phầm ổn định nền kinh tế xã hội và ngày càng nâng cao mức sống của người lao động, từng bước dịch chuyển cơ cấu kinh tế ngành và cơ cấu kinh tế xã hội hợp lý và hiệu quả. Việc đầu tư phát triển ngành thuỷ sản còn góp phầm rất lớn trong quá trình bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên với những tiềm năng to lớn của mình thì hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển ngành ngư nghiệp Nghệ An trong thơì gian qua đem lại hiệu quả kinh tế xã hội chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của tỉnh, bên cạnh đó trong quá trình thực hiện đầu tư khai thác các nguồn lợi thuỷ sản của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua còn có nhiều khó khăn hạn chế và ảnh hưởng đến sự phát triển bềm vững lâu dài của các nguồn lợi và môi trường sinh thái như Các nguồn lợi ngoài khơi có trữ lượng lớn và giá trị kinh tế cao chưa được khai thác là bao trong khi việc khai thác các nguồn lợi vùng ven bờ đã vượt quá mức cho phép làm ảnh hưởng đế sự phát triển của các nguồn lợi và môi trường sinh thái.Trong công tác nuôi trồng thuỷ sản thì chỉ mới chú trọng đến việc tăng diện tích nuôi trồng mà chưa đẩy mạnh việc nuôi thâm canh, bán thâm canh tăng năng suất. Bên cạnh đó việc đầu tư thiếu đồng bộ giữa các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần đã gây lãng phí rất lớn các nguồn lực và không nâng cao được hiệu quả của đầu tư trong lĩnh vự đầu tư của ngành thuỷ sản. Đứng trước thực trạng đó thì một yêu cầu bức xúc được đặt ra là với những tiềm năng to lớn đó thì chúng ta phải đầu tư phát triển ngành thuỷ sản như thế nào để vừa khai thác các nguồn lợi một cách có hiệu quả phụ vụ cho quá trình CNH-HĐH nền kinh tế xã hội của tỉnh vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của các nguồn lợi và bảo vệ môi trường sinh thái.Đây là một yêu cầu rất cần thiết trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế ngành thuỷ sản nói riêng và của nền kinh tế tỉnh Nghệ An nói chung, vì vậy tôi chọn đề tài "Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An "để nghiên cứu mong góp một phần bé nhỏ vào trong quá trình xây dựng nền kinh tế tỉnh nhà. Đề tài gồm ba phầm lớn: I-Những lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển ngư nghiệp II-Thực trạng đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An III-Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho ngành thuỷ sản Nghệ An trong thời gian tới.

doc88 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1945 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đầu tư phát triển ngư nghiệp Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan