Luận văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Dương: Thực trạng và giải pháp

Với những điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng thuận lợi thành phố Hải Dương được coi là một vùng kinh tế phát triển của cả nước. Sự phát triển kinh tế của thành phố sẽ góp phần tạo động lực và hỗ trợ sự phát triển của các địa phương khác trong vùng và trong cả nước. Có ý kiến cho rằng "Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Dương vẫn chưa thực sự có hiệu quả". Đề tài "Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Dương - thực trạng và giải pháp" được thực hiện nhằm làm rõ những căn cứ cho nhận định đó và đề xuất một số giải pháp tăng cường thu hút và nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Dương. Trong quá trình thực hiện luận văn, có 3 nguyên tắc được tuân thủ chặt chẽ, đó là phải đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống và tính logic giữa các nội dung đề tài. Với mục đích và nguyên tắc nêu trên, luận văn được kết cấu thành ba chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chương II: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hải Dương Chương III: Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cườg thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Dương.

doc99 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1593 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Dương: Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan