Luận văn Điểm bát đồng của ánh xạ Compact trong không gian tuyến tính định chuẩn

Luận văn này nhằm tìm hiểu các vấn đề liên quan đến điểm bất đồng của các ánh xạ giữa các không gian Topo, đặc biệt là của toán tử compact. Thông qua các định lý bất đồng, có thể ứng dụng để khảo sát sự tồn tại nghiệm của phương trình hay phương trình bất biến của miền

pdf38 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2156 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điểm bát đồng của ánh xạ Compact trong không gian tuyến tính định chuẩn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan