Luận văn Điều kiện tối ưu cho một số lớp bài toán tối ưu hai cấp

Bài toán tối ưu hai cấp lần đầu tiên được H.V.Stackellberg nghiên cứu vào năm 1934. Sau đó nó chính thức được giới thiệu trong cộng đồng tối ưu vào thập kỷ 70 của thế kỷ thứ 20. Bài toán phát triển rất nhanh chóng cả trong lý thuyết và ứng dụng thực tế. Các nhà toán học, nhà kinh tế học và những nhà kỹ sư đang phát triển không ngừng vấn đề này

pdf104 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điều kiện tối ưu cho một số lớp bài toán tối ưu hai cấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan