Luận văn Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi

Với chiều dài bờ biển 3260 km hơn 660.000 ha mặt nước có khả năng nuôi tôm nước lợ (Bộ thủy sản, 1995) và khí hậu thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản. Để đáp ứng nhu cầu con giống cho việc nuôi tôm nhiều trại sản xuất giống được xây dựng ở khu Miền Trung, nhiều nhất là tỉnh Khánh Hòa. Quảng ngãi là một tỉnh của miền trung có chiều dài bờ biển khoảng 130 km, nguồn nước không bị ô nhiễm, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nghề sản xuất giống tôm sú. Tuy nhiên nghê sản xuất giống tôm sú còn hạn chế so với các vùng khác của cả nước. Nghề sản xuất tôm sú tại Quảng Ngãi đang từng bước phát triển. Năm 2000 số trại sản xuất trong Tỉnh là 12 trại, sản lượng đạt 48 triệu con giống Post15. Đến nay toàn Tỉnh có 30 trại sản xuất giống. Sản lượng đạt 102 triệu con Post15. Nghề sản xuất tôm sú ở quảng ngãi đã tạo việc làm cho nhiều người và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Nghề sản xuất giống tôm sú ở đây cần có định hướng để phát triển theo quy hoạch một cách bền vững. Nhằm tạo cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển nghề sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi. Việc điều tra để đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất giống là hết sức cần thiết. Với mục đích đó, được sự chấp nhận của Khoa Thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI”

doc72 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Điều tra tình hình sản xuất giống tôm sú tại Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN_TUAN_TS27.doc
  • pdfLVTN_TUAN_TS27.pdf
Luận văn liên quan