Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

* Mục đích nghiên cứu của đề tài Ngày nay, mọi hoạt động thương mại, sản xuất và đầu tư ngày càng mang tính chất quốc tế hóa ở nhiều quốc gia. Chính sự toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã làm tăng lượng giao dịch trong hoạt động tài chính, tiền tệ giữa các nước. Một nền kinh tế mở tiến tới hội nhập với thị trường thế giới phải là một cơ cấu tài chính hiện đại, vững mạnh, hỗ trợ, trong đó ngân hàng thông qua nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của mình sẽ làm hậu thuẫn cho sự phát triển của hoạt động ngoại thương và thu hút đầu tư quốc tế, thúc đẩy sự thành công của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, trong những năm gần đây với Chính sách của Đảng và Nhà nước chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, coi ngoại thương là mũi nhọn quan trọng, là chiến lược khơi dậy sức tăng trưởng của nền kinh tế thì các quan hệ ngoại thương giữa nước ta và các nước trên thế giới không ngừng tăng lên cả về chất và lượng, các hoạt động XNK hàng hóa và dịch vụ ngày càng phát triển cao. Kết quả đó phải kể đến những đóng góp to lớn trong vai trò trung gian thanh toán của NHTM giữa các doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngoài. Trong các hoạt động của NHTM, hoạt động tài trợ XNK được các NHTM đặc biệt chú trọng phát triển,mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh XNK của các doanh nghiệp bởi vì doanh nghiệp luôn cần vốn để thực hiện phương án XNK của mình. Tuy nhiên hiện nay, mối quan hệ giữa các NHTM và các doanh nghiệp thông qua hoạt động tài trợ XNK vẫn còn một số hạn chế nhất định. Những hạn chế này một phần do các NHTM chưa phát huy được chính mình, các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều những hạn chế trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh XNK, một phần khác do những rào cản về những quy định của Chính Phủ, của NHNN liên quan đến hoạt động XNK, .Có thể nóiđây là một vấn đề đang được các NHTM và các doanh nghiệp quan tâm nên h?c viên đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ XNK tại các NHTM Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp của mình và hy vọng sẽ đóng góp phần nhỏ vào việc tìm kiếm giải pháp nâng cao vai trò của NHTM trong hoạt động tài trợ XNK cho các doanh nghiệp hiện nay. * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung vào nghiên cứu trong phạm vi nghiệp vụ tín dụng tài trợ XNK, đồng thời kết hợp với việc phân tích số liệu của các NHTM trong các năm qua. H?c viên cũng tham khảo, trao đổi ýkiến với người hướng dẫn khoa học cũng như trao đổi trực tiếp với các cán bộ phụ trách nghiệp vụ tại ngân hàng, qua đó góp phần đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ XNK tại các NHTM Việt Nam trong thời gian tới. * Kết cấu của đề tài Nội dung của luận văn gồm 3 phần chính: Chương I: Khái quát hoạt động tài trợ XNK của NHTM trong nền kinh tế thị trường hiện nay Chương II: Thực trạng hoạt động tài trợ XNK của các NHTM Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ XNK c?acác NHTM Việt Nam hiện nay

pdf71 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2065 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan