Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang thị trường châu Âu của công ty Tropicdane Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010

1. Đặt vấn đề Trong thương mại công tác marketing càng giữ vai trò quan trọng. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường trong sự hội nhập của kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế, thì công tác marketing càng trở nên thiết thực. Hàng thủ công mỹ nghệ là một trong những mặt hàng chiến lược xuất khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây, trong đó mặt hàng gốm sứ chiếm đa số. Ngành nghề gốm sứ vốn là một ngành nghềtruyền thống của Việt Nam. Mỗi năm xuất khẩu gốm sứ đem lại một lượng lớn ngoại tệ cho đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh gây gắt củathương mại quốc tế và theo quan điểm của Đảng và nhà nước là phải đẩy mạnh xuất khẩu trong những năm tới (giai đoạn 2006-2010). Vì vậy để thực hiện mục tiêu này, chúng ta cần phải đưa ra những giải pháp khả thi nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam vào các thị trường tiềm năng như EU, USA, Trung Đông, Cụ thể là giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng gốm sứ của một công ty có 100%vốn nước ngoài tại Việt Nam – công ty Tropicdane Việt Nam – tại thị trường châu Au 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về Marketing quốc tế - Phân tích thị trường mục tiêu EU, kinh nghiệm phát triển xuất khẩu sang thị trường EU. - Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng gốm sứ của công tyTropicdane Việt Nam trong thời gian qua, từ đó tìm ra những điểm mạnh, điểmyếu, cơ hội, nguy cơ. - Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu sang thị trường EU của công ty Tropicdane Việt Nam đến năm 2010 và đề suất cách thức tổ chức thực hiện chiến lược. 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu Phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích,suy luận từ cơ sở lý luận Marketing quốc tế kết hợp với các thông tin và số liệu thu thập được về thực trạng thị trường cũng như hoạt động của công ty. Phương pháp khảo sát, điều tra: dựa trên kết quả cuộc khảo sát nhỏ 45 đối tượng có liên quan đến kinh doanh hàng gốm sứ sang thị trường EU của công ty Trần Thị Hà Minh Tropcidane Việt Nam về tình hình kinh doanh và chất lượng phục vụ của công ty đối với khách hàng. Phạm vi nghiên cứu: đề tài“Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang thị trường châu Au của côngty Tropicdane Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010” chỉ xem xét đến những sản phẩm gốm trang trí ngoài trời và trong nhà, mà không bao gồm các sản phẩm sứ cao cấp trong nhà 4. Bố cục luận văn Luận văn gồm 61 trang và bố cục chia làm 3 phần: - Chương I: Lý luận cơ bảnvề Marketing quốc tế - Chuơng II: Tình hình xuất khẩu mặt hàng gốm sang thị trường châu Au của công ty Tropicdane Việt Nam - Chương III: Chiến lược thâm nhập thị trường châu Au của công ty Tropicdane Việt Nam giai đoạn 2006-2010

pdf71 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2474 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang thị trường châu Âu của công ty Tropicdane Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên