Luận văn Giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 11/1/ 2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Như vậy là nền kinh tế Việt Nam đã chính thức bước ra biển lớn để cạnh tranh công bằng và sòng phẳng đối với 149 thành viên còn lại trong WTO. Đó sẽ là một động lực để thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam cất cánh, tuy nhiên trước khi nghĩ đến điều đó chúng ta cần phải đối diện với những khó khăn thực tại; đó là nền kinh tế Việt Nam tuy đã có những bước tiến đáng kể nhưng vẫn còn ở trong tình trạng kém phát triển và là một nền kinh tế phi thị trường. Để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng kém phát triển và từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ ngiã như đại hôi VI đã đề ra nền kinh tế Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào nhiều nghề và lĩnh vực khác nhau làm động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. NHNN & PTNT được thành lập với mục đích ban đầu là tiến hành đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Tuy nhiên cùng với những đổi mới trong hoạt động và hơn nữa là việc đa dạng hoá các hoạt động nhằm thích nghi với nền kinh tế thị trường, NHNN & PTNT đã mở rộng đối tượng phục vụ. Theo đó NHNN & PTNT sẽ phục vụ là tất cả những đối tượng có nhu cầu về vốn. Nằm trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, NHNN & PTNT Thanh Hoá trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, nguồn vốn huy động và nguồn vốn cho vay luôn tăng lên theo từng năm, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế của xứ Thanh. Tuy nhiên sau một thời gian thực tập tại NHNN & PTNt Thanh Hoá, em nhận thấy, tuy trong những năm vừa qua ngân hàng đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, nhưng công tác thẩm định dự án đầu tư cần được quan tâm hơn nữa.

doc25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan