Luận văn Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thành Tuyên Tuyên Quang

1.Công ty có tốc độ phát triển liên tục trong các năm trở lại đây, doanh thu và sản lượng tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước. 2.Cơ cấu tổ chức phù hợp, mô hình tổ chức biên chế các bộ phận kiện toàn, thu gọn đầu mối quản lý, giảm khâu trung gian. 3.Mặt hàng của công ty luôn đảm bảo về chất lượng tạo sự uy tín đến khách hàng và đối tác. 4.Công ty có nguồn tài chính tương đối ổn định. Tỷ trọng VCSH của công ty 3 năm đều ≈ 50%. 5.Tích cực đa dạng hóa sản phẩm để mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu.

ppt10 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Lượt xem: 1663 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thành Tuyên Tuyên Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPGIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH TUYÊNTUYÊN QUANGBố CụC LUậN VĂN GồM 3 CHƯƠNG:Chương 1. Tổng quan về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngChương 2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thành TuyênChương 3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Thành TuyênI. THựC TRạNG HOạT ĐộNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THụ SảN PHẩM CủA CÔNG TYCHỈ TIÊUNăm 2011Năm 2012Năm 20132012/ 20112013/ 2012Số tiềnTỷ trọngSố tiền Tỉ trọngSố tiền Tỉ trọngTuyệt đốiTương đối(%)Tuyệt đốiTương đối(%)I. TÀI SẢN69251007731100847310080611,647429,61. Tài sản ngắn hạn589185,07620380,24717084,623125,396715,592. Tài sản dài hạn103414,93152819,76130315,3849447,78-225-17,27II. NGUỒN VỐN69251007731100847310080611,647429,61. Nợ phải trả351350,73424754,93495658,4973420,8970916,692.Vốn chủ sở hữu341249,27348445,07351741,51722,1330,95Bảng 1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn giai đoạn 2011 - 2013 (Đvt: trđ)CHỈ TIÊUNăm 2011Năm 2012Năm 20132012/ 20112013/ 2012Tuyệt đối Tương đốiTuyệt đốiTương đối1. Doanh thu BH & CCDV43685043553167515,454889,683. Lợi nhuận thuần từ HĐKD402427485256,225816,584. Lợi nhuận trước thuế402427485256,225816,585. Lợi nhuận sau thuế301,5320,25363,7518,756,2243,513,58Bảng 2. Kết quả HĐ KD giai đoạn 2011 - 2013 (Đvt: trđ)CHỈ TIÊUNăm 2011Năm 2012Năm 20132012/ 20112013/ 2012Số lượngTỷ trọng (%)Số lượngTỷ trọng (%)Số lượngTỷ trọng (%)Tuyệt đốiTương đốiTuyệt đốiTương đối1. Tivi Sony10017,5410215,8410614,362232,942. Điều hòa Panasonic 9000BTU9817,1913020,1918324,83232,655340,773. Điều hòa Panasonic 12000BTU8417,749514,7517623,851113,18185,264. Tủ lạnh Hitachi12922,6313420,8110313,9653,88-31-23,135. Máy giặt Sanyo11820,712319,19512,8754,24-28-22,766. Sản phẩm khác417,19609,317510,161946,341525Tổng sản phẩm5701006441007381007412,989414,6Bảng 3. Tình hình tiêu thụ theo sản phẩm tại công ty(Đvt:trđ)CHỈ TIÊUĐơn vịNăm 2011Năm 2012Năm 20132012/ 20112013/ 2012Tuyệt đối Tương đốiTuyệt đốiTương đối1. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn nhanh0,750,580,67-0,17-22,70,0915,52. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)%4,144,224,510,081,930,296,873. Tỷ suất sinh lời vốn kinh doanh (ROI)%5,596,216,640,6211,10,436,924. Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)%9,199,3610,030,171,850,677,16Bảng 4. Chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình tiêu thụ của công ty A.NHữNG KếT QUả ĐạT ĐƯợC 1.Công ty có tốc độ phát triển liên tục trong các năm trở lại đây, doanh thu và sản lượng tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước.2.Cơ cấu tổ chức phù hợp, mô hình tổ chức biên chế các bộ phận kiện toàn, thu gọn đầu mối quản lý, giảm khâu trung gian.3.Mặt hàng của công ty luôn đảm bảo về chất lượng tạo sự uy tín đến khách hàng và đối tác.4.Công ty có nguồn tài chính tương đối ổn định. Tỷ trọng VCSH của công ty 3 năm đều ≈ 50%.5.Tích cực đa dạng hóa sản phẩm để mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu.II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TYB.NHữNG TồN TạI VÀ NGUYÊN NHÂN1.Việc nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường và khả năng tiếp cận khách hàng chưa tốt, gây khó khăn công tác tiêu thụ.2.Công ty chưa có kế hoạch tìm hiểu đối thủ cạnh tranh và đối sách chiến thuật, chiến lược cạnh tranh.3.Phương thức bán hàng chưa thực sự năng động.4.Chưa mở rộng quan hệ với bạn hàng nước ngoài.5.Hàng tồn kho của công ty còn tồn đọng khá nhiềuIII. GIảI PHÁP NHằM ĐẩY MạNH TIÊU THụ SảN PHẩM CủA CÔNG TY TNHH THÀNH TUYÊN1.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường.2.Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh.3.Xây dựng mức giá và phương thức thanh toán hợp lý, linh hoạt.4.Có các công tác hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm (VD: tham gia hội trợ triển lãm, xúc tiến bán hàng...)5.Hoàn thiện hệ thống kho tàng và công tác bảo quản hàng hóa.EM XIN CảM ƠN THầY CÔ CÙNG MọI NGƯờI ĐÃ CHÚ Ý LắNG NGHE !