Luận văn Góp phần khảo sát alcaloid trong rễ cây dừa cạn catharanthus roseus, gdon họ trúc đào (apocynaceae)

(Bản scan) Việt Nam có 10386 loài thực vật trong đó 3830 loài có khả năng sử dụng làm thuốc. Trung Quốc, nước có diện tích gấp 29 lần diện tích nước ta, có khoanr 6000 loài cây thuốc. Ấn Độ rộng gấp 10 lần nước ta có 7500 loài cây thuốc. Khoảng 300 loài cây thuốc đang được khai thác, trồng kinh doanh với số lượng lớn

pdf35 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2453 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Góp phần khảo sát alcaloid trong rễ cây dừa cạn catharanthus roseus, gdon họ trúc đào (apocynaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
Luận văn liên quan