Luận văn Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây an điền dung hedyotis symplociformis (pit) phamhoang, Họ cà phê (rubiaceae)

(Bản scan) An điền dung- Hedyotissymplociformics (Pit.) PhamHoang. là một trong những loài cây thuộc chi Hedyotis. Chi Hedyotis có khoảng 150 loài chủ yếu mọc ở những nơi có khí hậy nhiệt đới và ấm áp. Chúng thường có thân thảo, hơi vuông cao từ 30-85 cm.

pdf56 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học cây an điền dung hedyotis symplociformis (pit) phamhoang, Họ cà phê (rubiaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Luận văn liên quan