Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội thuộc Công ty Hoá chất Mỏ

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu , bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải thường xuyên quan tâm đến yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng và giá thành sản phẩm để có thể cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất phải luôn luôn sáng tạo tìm tòi và thực thi các giải pháp nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Từ ngày 01-01-1996, chế độ kế toán mới đã được ban hành và áp dụng thống nhất trong cả nước. Việc tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu phù hợp với chế độ kế toán mới và yêu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường theo định hư-ớng xã hội chủ nghĩa, đang trở thành mối quan tâm cấp thiết đối với tất cả những ngời đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Sau khi được trang bị kiến thức cơ bản về mặt lý luận, để nhanh chóng nắm bắt, vận dụng lý thuyết với thực tế, khoa Kế toán và trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp cùng Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội thuộc Công ty Hoá chất Mỏ đã tạo điều kiện cho em thực tập tại phòng kế toán của Xí nghiệp. Đợt thực tập lần này đã mang lại cho em hiểu sâu sắc hơn lý thuyết đã học đồng thời em cũng được học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để giúp em có được chuyên môn, kinh nghiệm để sau khi ra trường có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của một nhân viên kế toán trong nền kinh tế thị trường sôi động và đầy thách thức. Qua thời gian thực tập 3 tháng tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán ngyuên vật liệu ,cũng như hiệu quả kinh tế và lợi ích mà công tác hạch toán mang lại, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội thuộc Công ty Hoá chất Mỏ”.

pdf109 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội thuộc Công ty Hoá chất Mỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội thuộc Công ty Hoá chất Mỏ Lời nói đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu , bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải thường xuyên quan tâm đến yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng và giá thành sản phẩm để có thể cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất phải luôn luôn sáng tạo tìm tòi và thực thi các giải pháp nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Từ ngày 01-01-1996, chế độ kế toán mới đã được ban hành và áp dụng thống nhất trong cả nước. Việc tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu phù hợp với chế độ kế toán mới và yêu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường theo định hư- ớng xã hội chủ nghĩa, đang trở thành mối quan tâm cấp thiết đối với tất cả những ngời đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Sau khi được trang bị kiến thức cơ bản về mặt lý luận, để nhanh chóng nắm bắt, vận dụng lý thuyết với thực tế, khoa Kế toán và trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp cùng Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội thuộc Công ty Hoá chất Mỏ đã tạo điều kiện cho em thực tập tại phòng kế toán của Xí nghiệp. Đợt thực tập lần này đã mang lại cho em hiểu sâu sắc hơn lý thuyết đã học đồng thời em cũng được học hỏi thêm nhiều kiến thức thực tế. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để giúp em có được chuyên môn, kinh nghiệm để sau khi ra trường có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của một nhân viên kế toán trong nền kinh tế thị trường sôi động và đầy thách thức. Qua thời gian thực tập 3 tháng tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán ngyuên vật liệu ,cũng như hiệu quả kinh tế và lợi ích mà công tác hạch toán mang lại, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội thuộc Công ty Hoá chất Mỏ”. Dưới sự hướng dẫn tận tính của các thầy cô giáo, các cô chú nhân viên của Xí nghiệp đặc biệt là phòng kế toán, cùng với sự nỗ lực của bản thân nên em đã thu được một số kết quả nhất định trong đợt thực tập và được thể hiện ở Chuyên để thực tâp này. Nội dung chuyên đề thực tập gồm có 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận về công tác hạch toán nguyên vật liệu. Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội. Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán, quản lý vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư Hà nội. Phần I Cơ sở lý luận về công tác hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. I. Vai trò và sự cần thiết quản lý và hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 1.1. Nguyên vật liệu và đặc điểm của nguyên vật liệu. Quá trình lao động là quá trình con người sử dụng tư liệu lao động tác động lên đối tượng lao động, làm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất hoá lý của đối tượng lao động để tạo ra những sản phẩm với chất lượng ngày càng cao. Như vậy, một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có đủ 3 yếu tố cơ bản đó là: - Tư liệu lao động. - Đối tượng lao động. - Sức lao động. Đối tượng lao động là một trong những điều kiện không thể thiếu trong bất cứ quá trình sản xuất nào. Biểu hiện cụ thể của đối tượng lao động ở đây chính là các loại vật liệu. Theo Mác, bất kỳ vật liệu nào cũng là đối tượng lao động song không phải bất cứ đối tượng lao động nào cũng là vật liệu mà chỉ khi đối tượng lao động thay đổi do tác động của con người thì khi đó mới trở thành vật liệu. Ví dụ như các loại quặng nằm trong lòng đất thì không phải là vật liệu nhưng than đá, sắt, đồng, thiếc... khai thác được trong các quặng ấy lại là vật liệu cho các ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí... Vậy vật liệu là đối tượng lao động đã được thay đổi do lao động có ích của con người tác động. Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vật liệu là tài sản dự trữ quan trọng nhất của sản xuất, thuộc tài sản lưu động. Có thể khái quát một số đặc điểm cơ bản của vật liệu như sau: - Vật liệu là đối tượng lao động biểu hiện dưới dạng vật hoá, là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất tạo thành sản phẩm mới. Kế hoạch sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp vật liệu có đầy đủ, kịp thời, đúng chất lượng hay không. Nếu vật liệu có chất lượng tốt, đúng qui định sẽ tạo điều kiện cho sản xuất tiến hành thuận lợi, chất lượng sản phẩm tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường. - Vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định, khi tham gia vào sản xuất thì vật liệu chịu sự tác động của lao động, chúng sẽ bị tiêu hao hoàn toàn hoặc bị thay đổi hình dáng vật chất ban đầu tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm. - Về mặt giá trị, khi tham gia vào sản xuất, vật liệu chuyển dịch một lần toàn bộ giá trị của chúng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Điều này thể hiện ở chỗ chi phí vật liệu là khoản chi phí phân bổ một lần. Như vậy, vật liệu có vị trí đặc biệt quan trọng nhưng không thể phủ nhận trong quá trình sản xuất. Xuất phát từ tầm quan trọng của vật liệu đối với qúa trình sản xuất trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc giảm chi phí vật liệu hợp lý có ý nghĩa lớn, giảm nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 1.2 Sự cần thiết quản lý và hạch toán nguyên vật liệu. Vật liệu là tài sản lưu động, đồng thời là một yếu tố chi phí của doanh nghiệp. Do vậy, việc hạch toán vật liệu một cách chính xác, hợp lý, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiểm soát chi phí, giá thành sản phẩm và đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu quản lý. a. Đối với việc kiểm soát chi phí Bảo quản vốn kinh doanh nhất là vốn lưu động cả về mặt hiện vật lẫn giá trị là mối quan tâm của các doanh nghiệp. Vật liệu với tư cách là tài sản lưu động, thường chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong quá trình sản xuất kinh doanh nên nó là đối tượng tất yếu của việc kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Qúa trình vật liệu tham gia vào sản xuất kinh doanh cho tới khi rút khỏi qúa trình sản xuất kinh doanh chuẩn bị cho qúa trình kinh doanh tiếp theo có thể khái quát qua sơ đồ 1. Đây là sơ đồ phản ánh trị giá vật liệu sử dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu hao toàn bộ vào sản phẩm, dịch vụ. Qua đó cho thấy, để kiểm soát sự xuất hiện và tham gia vào qúa trình sản xuất kinh doanh của vật liệu về mặt giá trị thì kế toán phải hạch toán vật liệu một cách chính xác, hiệu quả và hợp lý. Việc đánh giá đúng giá trị thực của vật liệu tồn, nhập, xuất là điều kiện quan trọng để xác định giá trị đích thực của vật liệu tiêu hao cho quá trình sản xuất kinh doanh, từ đó có cơ sở xác định lợi nhuận đã đạt được. Mặt khác, vật liệu thường có nhiều chủng loại khác nhau, mỗi loại có công dụng khác nhau, nếu thiếu một loại nào đó có thể gây ngừng sản xuất, trong khi đó về việc nhập, xuất vật liệu thường xuyên diễn ra. Do đó chỉ có hạch toán vật liệu chính xác, hợp lý mới đảm bảo theo dõi được tình hình biến động của từng loại vật liệu- đó là cơ sở cho việc theo dõi, kiểm soát vật liệu Sơ đồ1 : Quá trình luân chuyển nguyên vật liệu. Đối với giá thành sản phẩm dịch vụ Giá thành là chi phí sản xuất tính cho khối lượng hoặc đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) do doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành. Căn cứ, cơ sở để tính giá thành của sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành là các chi phí sản xuất trong kỳ. Cùng với chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là căn cứ quan trọng để tính giá thành sản phẩm. Để tính toán và tập hợp chính xác chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán cần phải xác định được trị giá nguyên vật liệu sản xuất đã đưa vào sử dụng, đồng thời chú ý kiểm tra, xác định số nguyên vật liệu đã lĩnh nhưng cuối kỳ chưa sử dụng hết và giá thành của phế liệu thu hồi (nếu có) để loại chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp trong kỳ. Chi phí thực tế nguyên vật liệu trong kỳ = Giá trị nguyên vật liệu sản xuất đưa vào sử dụng - Giá trị phế liệu thu hồi Sử dụng ngay VL mua về Xuất theo yêu cầu Tái sản xuất Sản phẩm dịch vụ Tiêu thụ thành phẩm Trong qúa trình sử dụng, vật liệu các loại với tư cách là những đối tượng lao động sẽ được tiêu hao hoàn toàn để cấu tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm, hoặc tăng thêm chất lượng, màu sắc, giá trị sử dụng, giá trị thương mại của sản phẩm hay phục vụ gián tiếp cho qúa trình sáng tạo khối lượng sản phẩm mới. Bởi vậy, giá trị của vật liệu đã tiêu dùng được chu chuyển một lần vào giá phí của sản phẩm mới. Để cho sản phẩm được liên tục với mục tiêu sản lượng hàng hoá, dịch vụ được hoàn thành thì doanh nghiệp phải đảm bảo tốt vấn đề cung ứng đối tượng lao động cho nó mà một vật liệu là đối tượng cơ bản vì qúa trình sản xuất kinh doanh là qúa trình tiêu hao vật liệu và các đối tượng lao động khác để tạo ra một khối lượng vật chất hữu ích khác cho tiêu dùng xã hội. Để tổ chức tốt các yêu cầu trên thì hạch toán vật liệu phải được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác, hợp lý để làm căn cứ, cơ sở hạch toán tính giá thành sản phẩm dịch vụ. b. Đối với việc đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu quản lý. Quản lý nguyên, vật liệu trong doanh nghiệp là một yêu cầu quan trọng vì doanh nghiệp cần phải có các thông tin sau để đảm bảo được hiệu quả của quá trình- kinh doanh. + Mức tồn kho thực tế về nguyên, vật liệu, chênh lệch của mỗi loại vật liệu tồn kho so với định mức dự trữ an toàn của kinh doanh, định mức tối thiểu, tối đa. + Mức nguyên, vật liệu nhập vào trong kỳ cho mục đích sản xuất kinh doanh. +Tình hình tiêu dùng vật liệu các loại cho sản xuất và sử dụng có hiệu quả số vật liệu đó. Chính vì vậy, kế toán viên giữ vai trò hết sức quan trọng trong công tác hạch toán và quản lý vật liệu. Vậy vai trò đó thể hiện như thế nào? Hàng ngày, khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán tiến hành tập hợp các chứng từ, kiểm tra đối chiếu, sắp xếp chúng theo thứ tự và ghi sổ kế toán từ chi tiết đến tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, tình hình, nhập- xuất- tồn kho vật liệu. Định kỳ, kế toán cùng các bộ phận phòng ban chức năng cùng phối hợp thực hiện việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu mua, tình hình thanh toán với người bán (nhà cung cấp), tình hình bảo quản, sử dụng vật liệu trong các quá trình sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện ra những bất hợp lý trong khâu lập kế hoạch, quản lý cũng như sử dụng. Từ đó điều chỉnh kế hoạch thu mua hợp lý hơn, đề ra các phương hướng, giải pháp hoàn thiện hơn cho việc quản lý, sử dụng vật liệu một cách tiết kiệm, hiệu quả nhằm giảm chi phí, hạ giá thành và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. Trong cơ chế thị trường, sản phẩm ngày càng đa dạng về chủng loại đòi hỏi khối lượng nguyên vật liệu ngày càng tăng, trong khi đó nguyên vật liệu sản xuất trong nước chưa đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhiều nguyên vật liệu còn phải nhập ngoại. Vì vậy, cần phải quản lý tốt nguyên vật liệu, tìm biện pháp sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm được sản xuất ra. Quản lý tốt nguyên vật liệu sẽ hạn chế được những mất mát, hư hỏng, giảm bớt những rủi ro thiệt hại xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần giảm bớt chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt nguyên vật liệu còn là điều kiện để xác định hiệu quả kinh doanh và đánh giá tài sản của doanh nghiệp một cách đầy đủ, xác thực đảm bảo tính trung thực khách quan của thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, việc quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp đòi hỏi phải chặt chẽ ở nhiều khâu khác nhau từ khâu thu mua, bảo quản tới khâu dự trữ và sử dụng. - ở khâu thu mua: Nguyên vật liệu là tài sản dự trữ sản xuất, thường xuyên biến động, các doanh nghiệp thường xuyên phải tiến hành thu mua nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời cho quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm và phục vụ cho những nhu cầu khác doanh nghiệp. Khâu thu mua phải quản lý về mặt số lượng, quy cách, chủng loại, giá mua và chi phí thu mua, thực hiện kế hoạch thu mua đúng tiến độ thời gian phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - ở khâu bảo quản: Việc tổ chức tốt kho tàng, bến bãi, thực hiện đúng chế độ bảo quản đối với từng loại nguyên vật liệu, tránh hư hỏng, mất mát, đảm bảo chế độ an toàn là một trong các yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. - ở khâu sử dụng: Sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức và dự toán chi phí có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, tăng thu nhập tích luỹ của doanh nghiệp. Do vậy, trong khâu này cần phải tổ chức tốt các việc ghi chép phản ánh tình hình xuất dùng nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh. - ở khâu dự trữ : Đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định được định mức dự trữ tối đa, tối thiểu cho từng loại nguyên vật liệu đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường, không bị ngừng trệ hay gián đoạn do vịc cung ứng, mua không kịp thời hoặc lâm vào tình trạng ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều. 1.4 Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác kế toán nguyên vật liệu. Để cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình cung cấp nguyên vật liệu, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý tiết kiệm, ngăn ngừa các hiện tượng hư hỏng, mất mát và lãng phí nguyên vật liệu, công tác hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp công nghiệp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Thực hiện việc đánh giá và phân loại nguyên vật liệu phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu quản lý thống nhất và yêu cầu quản trị doanh nghiệp. - Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăng giảm của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. - Tham gia việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch mua, tình hình thanh toán với người bán và tình hình sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. II. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu 2.1 Phân loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Vật liệụ sử dụng trong các doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều thứ, có vai trò, công dụng hết sức khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vật liệu cần được hạch toán chi tiết theo từng thứ, từng loại, từng nhóm theo cả hiện vật và giá trị. Trên cơ sở đó, xây dựng “danh điểm vật liệu” nhằm thống nhất tên gọi, ký - mã hiệu, qui cách, đơn vị tính và giá hạch toán của từng thứ vật liệu Do vậy, cần thiết phải tiến hành phân loại vật liệu nhằm tạo điều kiện cho việc hạch toán và quản lý vật liệu. Căn cứ vào vai trò và tác dụng của vật liệu trong sản xuất, vật liệu được chia thành các loại sau: Nguyên vật liệu chính: Là những thứ mà sau quá trình gia công, chế biến sẽ thành thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm (kể cả bán thành phẩm mua vào). - Vật liệu phụ: Là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất, được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, hình dáng, mùi vị hoặc dùng để bảo quản, phục vụ hoạt động của các tư liệu lao động hay phục vụ cho lao động của công nhân viên chức (dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc chống gỉ, hương liệu, xà phòng, giẻ lau...). - Nhiên liệu: Là những thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh như than, củi, xăng dầu, hơi đốt, khí đốt v.v... - Phụ tùng thay thế: Là các chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa và thay thế cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm các vật liệu và thiết bị (cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ...) mà các doanh nghiệp mua vào nhằm mục đích đầu tư cho xây dựng cơ bản. - Phế liệu: Là các loại vật liệu thu được trong quá trình sản xuất hay thanh lý tài sản, có thể sử dụng hay bán ra ngoài (phôi bào, vải vụn, gạch, sắt...). - Vật liệu khác: Bao gồm các loại vật liệu còn lại ngoàI các thứ chưa kể trên như bao bì, vật đóng gói, các loại vật tư đặc chủngv.v... Hạch toán theo cách phân loại nói trên đáp ứng được yêu cầu phản ánh tổng quát về mặt giá trị đối với mỗi loại vật liệu. Tuỳ vào yêu cầu quản lý và hạch toán chi tiết, cụ thể của từng doanh nghiệp mà mỗi loại vật tư trên lại được chi tiết thành từng nhóm, từng thứ chi tiết hơn. 2.2 Tính giá nguyên vật liệu Tính giá nguyên vật liệu, về thực chất là việc xác nhận giá trị ghi sổ của vật liệu được tính theo giá thực tế (giá gốc). Lựa chọn phương pháp tính giá nguyên vật liệu trong kỳ hợp lý để đảm bảo phản ánh chính xác chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm mới và giá trị dự trữ vật liệu ngày cuối kỳ. Vì vậy, tính giá vật liệu là nhiệm vụ không thể thiếu của tổ chức hạch toán, là tiền đề để hình thành hệ thống thông tin chính xác về vật liệu tiêu dùng và dự trữ. Tính giá vật liệu là dùng tiền để biểu hiện giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định. Trong công tác hạch toán vật liệu ở các doanh nghiệp công nghiệp, vật liệu được tính theo giá thực tế (giá gốc). Giá thực tế của vật liệu là loại giá được hình thành trên cơ sở các chứng từ hợp lệ, chứng minh các khoản chi hợp pháp của doanh nghiệp. 2.2.1 Tính giá vật liệu nhập Tuỳ theo doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp hay phương pháp khấu trừ mà trong giá thực tế có thể có thuế VAT (nếu tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp hay không có thuế VAT (nếu tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ).  Với vật liệu mua ngoài: Giá thực tế gồm giá mua ghi trên hoá đơn của người bán cộng thuế nhập khẩu (nếu có) và các chi phí thu mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nhân viên thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, chi phí thuê kho bãI, tiền phạt lưu kho, lưu hàng, lưu bãi...) trừ các khoản giảm giá mua được hưởng.  Với vật liệu tự sản xuất: Tính theo giá thành sản xuất thực tế.  Với vật liệu mua ngoài gia công chế biến: Giá thực tế gồm giá trị vật liệu xuất chế cùng các chi phí liên quan (tiền thuê gia công, chế biến, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt trong định mức ...).  Với vật liệu nhận đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia liên doanh: Giá thực tế là giá thoả thuận do các bên xác định cộng (+) với các chi phí tiếp nhận (nếu có).  Với phế liệu: Giá thực tế là giá ước tính có thể sử dụng được hay giá trị thu hồi tối thiểu.  Với vật liệu được tặng thưởng: Giá thực tế tính theo giá thị trường tương đương cộng (+) chi phí liên quan đến việc tiếp nhận.  Đối với phế liệu thu hồi: Giá thực tế là giá ước tính có thể sử dụng được hay giá trị thu hồi tối thiểu. 2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho. Đối với vật liệu xuất dùng trong kỳ, tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp, vào yêu cầu quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, có thể sử dụng một trong các phương pháp sau theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán, nếu có thay đổi phải giải thích rõ ràng: a. Phương pháp giá đơn vị bình quân: Theo phương pháp này, giá thực tế vật liệu xuất dùng trong kỳ được tính theo công thức. Trong đó, giá đơn vị bình quân có thể tính một trong 3 cách như sau: * Phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ. Ưu điểm: - Việc tính giá vật liệu xuất kho không phụ thuộc vào tần suất nhập- xuất trong
Luận văn liên quan