Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây

Bảo hiểm nhân thọ đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm nay trên thế giới. Bảo hiểm nhân thọ mang lại lợi ích rất to lớn và thiết thực, không chỉ cho người tham gia bảo hiểm mà bảo hiểm nhân thọ còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển của xã hội. Chính vì bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa quan trọng như vậy nên càng ngày càng có nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ nên chính phủ Việt nam đã có chỉ thị cho Bộ tài chính kết hợp với Tổng công ty bảo hiểm Việt nam nghiên cứu để đưa bảo hiểm nhân thọ vào phục vụ nhu cầu của nhân dân trong cả nước. Bởi vì bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính rủi ro vừa mang tính kinh tế cao nên chỉ sau gần bốn năm triển khai, bảo hiểm nhân thọ Việt nam đã thu hút một lượng lớn khách hàng và có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam được đánh giá là có rất nhiều triển vọng nên các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt nam khiến cho thị trường bảo hiểm nhân thọ ngày càng sôi động. Sự cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết liệt, bắt buộc các công ty bảo hiểm nhân thọ phải giảm phí và hoàn thiện công tác quản lý tài chính khoa học để một mặt thu hút được nhiều khách hàng, một mặt tạo ra nhiều lợi nhuận cho công ty mình. Bảo hiểm nhân thọ là một lĩnh vực bảo hiểm hoàn toàn mới mẻ mà BAOVIET mới đưa vào triển khai, nếu so với các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đang có mặt tại Việt nam thì bảo hiểm nhân thọ của BAOVIET còn thiếu nhiều kinh nghiệm cả về quản lý lẫn chiến lược phát triển, chiếm lĩnh thị trường, thị phần; Đứng trước tình hình đó, Tổng công ty bảo hiểm Việt nam nói chung và các công ty bảo hiểm nhân thọ nói riêng phải nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, xây dựng củng cố đội ngũ đại lý mạnh cả về số lượng và chất lượng, xiết chặt công tác quản lý kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là công tác quản lý tài chính quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ, vì nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Nhận thức được vấn đề trên, sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, tôi chọn đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây" cho luận văn tốt nghiệp của mình của mình. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là: Công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn 1997-2000 tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cơ sở khai thác, thu nhập, tổng hợp số liệu của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây trong giai đoạn 1997-2000 dồng thời tham khảo thêm các tài liệu khác có liên quan. Quá trình nghiên cứu có sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, nhằm phân tích một cách khoa học "Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây" và đưa ra một số kiến nghị góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý quỹ tài chính trong những năm tiếp theo của Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Kết cấu của chuyên đề thực tập gồm: •Lời mở đầu •Chương I: Lý luận chung về Bảo hiểm nhân thọ. •Chương II: Công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. •Chương III: Những giải pháp nâng cao chất lượng của công tác quản lý quỹ tài chính ở Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây.

doc100 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2421 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Bảo hiểm nhân thọ đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm nay trên thế giới. Bảo hiểm nhân thọ mang lại lợi ích rất to lớn và thiết thực, không chỉ cho người tham gia bảo hiểm mà bảo hiểm nhân thọ còn góp phần không nhỏ vào sự phát triển của xã hội. Chính vì bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa quan trọng như vậy nên càng ngày càng có nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ nên chính phủ Việt nam đã có chỉ thị cho Bộ tài chính kết hợp với Tổng công ty bảo hiểm Việt nam nghiên cứu để đưa bảo hiểm nhân thọ vào phục vụ nhu cầu của nhân dân trong cả nước. Bởi vì bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính rủi ro vừa mang tính kinh tế cao nên chỉ sau gần bốn năm triển khai, bảo hiểm nhân thọ Việt nam đã thu hút một lượng lớn khách hàng và có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam được đánh giá là có rất nhiều triển vọng nên các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt nam khiến cho thị trường bảo hiểm nhân thọ ngày càng sôi động. Sự cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết liệt, bắt buộc các công ty bảo hiểm nhân thọ phải giảm phí và hoàn thiện công tác quản lý tài chính khoa học để một mặt thu hút được nhiều khách hàng, một mặt tạo ra nhiều lợi nhuận cho công ty mình. Bảo hiểm nhân thọ là một lĩnh vực bảo hiểm hoàn toàn mới mẻ mà BAOVIET mới đưa vào triển khai, nếu so với các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đang có mặt tại Việt nam thì bảo hiểm nhân thọ của BAOVIET còn thiếu nhiều kinh nghiệm cả về quản lý lẫn chiến lược phát triển, chiếm lĩnh thị trường, thị phần; Đứng trước tình hình đó, Tổng công ty bảo hiểm Việt nam nói chung và các công ty bảo hiểm nhân thọ nói riêng phải nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, xây dựng củng cố đội ngũ đại lý mạnh cả về số lượng và chất lượng, xiết chặt công tác quản lý kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là công tác quản lý tài chính quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ, vì nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Nhận thức được vấn đề trên, sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, tôi chọn đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà tây" cho luận văn tốt nghiệp của mình của mình. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là: Công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn 1997-2000 tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cơ sở khai thác, thu nhập, tổng hợp số liệu của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây trong giai đoạn 1997-2000 dồng thời tham khảo thêm các tài liệu khác có liên quan. Quá trình nghiên cứu có sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, nhằm phân tích một cách khoa học "Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây" và đưa ra một số kiến nghị góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý quỹ tài chính trong những năm tiếp theo của Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Kết cấu của chuyên đề thực tập gồm: Lời mở đầu Chương I: Lý luận chung về Bảo hiểm nhân thọ. Chương II: Công tác quản lý quỹ tài chính tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Chương III: Những giải pháp nâng cao chất lượng của công tác quản lý quỹ tài chính ở Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây. Kết luận. Nội dung của luận văn tốt nghiệp của tôi chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo của cô giáo hướng dẫn Phạm Thị Định, các thầy cô giáo trong khoa kinh tế bảo hiểm, các cán bộ của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây nói chung và các cán bộ trong phòng tổng hợp tài chính kế toán nói riêng cũng như sự đóng góp ý kiến giúp đỡ của các bạn sinh viên để luận văn tốt nghiệp của tôi hoàn thiện hơn. Sinh viên Nguyễn Thị Vinh Hoa Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ I- SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 1. Sự cần thiết của Bảo hiểm nhân thọ: Rủi ro luôn tồn tại bên cạnh cuộc sống của con người và do đó việc gánh chịu ảnh hưởng của nó đến cuộc sống là điều tất yếu. Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, khoa học, kỹ thuật phát triển, song không vì thế mà rủi ro không xảy ra. Những rủi ro không chỉ đơn thuần là những tổn thất về tài sản mà lớn hơn là những thiệt hại về sức khoẻ, khả năng lao động và tính mạng của con người. Con người là tài sản vô cùng quí giá của xã hội, con người kiến tạo ra xã hội và là trọng tâm của sự phát triển xã hội. Vì vậy, vấn đề xã hội nào cũng quan tâm là làm thế nào khắc phục được những hậu quả mà những rủi ro đó gây nên. Trong thực tế có rất nhiều biện pháp đã được áp dụng để phòng ngừa rủi ro như Bảo Hiểm rủi ro cũng được coi là biện pháp hỗ trợ trực tiếp khi có những rủi ro bất ngờ. Hình thức tiết kiệm cũng có thể đáp ứng được điều kiện đó, vì tiết kiệm thực chất là tiết kiệm từng tí một nhằm tạo dần dần có một khoản tiền lớn và dùng nó vào những chi phí phát sinh. Song biện pháp này vẫn không đáp ứng được sự cố bất ngờ có có thể xảy ra. Ngay cả một số chính sách xã hội hiện nay như bảo Hiểm Y tế, trợ cấp công đoàn, trợ cấp từ các tổ chức nhân đạo cũng chỉ phần nào giảm bớt khó khăn trước mắt chứ không đảm bảo về mặt tài chính cho người bị rủi ro hay cho gia đình của họ đủ bù đắp khi bị mất hoặc giảm thu nhập do hậu quả của rủi ro gây ra. Bảo hiểm Nhân thọ nổi nên như một biện pháp kinh tế hữu hiệu nhất. Tham gia Bảo hiểm Nhân thọ chúng ta có thể tạo ra nguồn tài chính lớn có thể trang trải đưqợc những chi phí lớn khi không may gặp rủi ro bất ngờ làm mất hoặc làm giảm thu nhập hay khi ta cần một khoản tiền lớn trong tương lai theo một kế hoạch đã định sẵn. Như vậy chỉ có Bảo hiểm Nhân thọ là loại Bảo hiểm duy nhất kết hợp những ưu điểm của Bảo hiểm và tiết kiệm mới có thể đáp ứng được mong muốn của mỗi thành viên trong xã hội. 2- Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm Nhân thọ: 2.1- Trên thế giới: Bảo hiểm nhân thọ lần đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử là năm 1583, ở London, một số người đã thoả thuận góp tiền và số tiền này sẽ được trả cho người nào trong số họ bị chết trong vòng một năm. Tuy nhiên, ngày nay khi nói đến một loại hình Bảo hiểm sẽ trả lại tiền cho người mua, chắc hẳn nhiều người còn hoài nghi; ít ai biết được rằng Bảo hiểm nhân thọ đã ra đời từ cái ngày đầu tiên ấy, tại quê hương của Bảo hiểm. Năm 1705, hội 12- 42 tuổi đóng góp cố định số tiền trả phụ thuộc vào số người chết trong năm và đến 1 757, số tiền được ấn định là 125 Bảng nếu người Bảo hiểm bị chết. Mãi đến năm 1759, Công ty Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đầu tiên ra đời ở Châu Mỹ nhưng chỉ bán Bảo hiểm cho những con chiên trong nhà thờ. Ba năm sau, Bảo hiểm nhân thọ được phát triển rộng rãi cho tất cả nhân dân do công ty Bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Anh thành lập năm 1762. Đây là công ty Bảo hiểm nhân thọ đầu tiên bán những hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ cho người dân và áp dụng phí không đổi suốt thời gian bảo hiểm. Từ đó đến nay, hàng loạt các công ty Bảo hiểm nhân thọ ra đời. Bảo hiểm Nhân Thọ đã lan ra không chỉ ở Châu Âu, Châu Mỹ mà cả Châu Á với 5 thị trường Bảo hiểm nhân thọ lớn nhất là: Mỹ, Nhật bản, CHLB Đức, Anh và Pháp. Theo số liệu thống kê năm 1993, phí bảo hiểm nhân thọ của 5 thị trường này được thể hiện ở bảng sau: Bảng số 1: Cơ cấu phí bảo hiểm nhân thọ của năm thị trường lớn nhất thế giới năm 1993 Đơn vị tính: tỷ USD Tên nước Tổng doanh thu phí bảo hiểm Cơ cấu phí bảo hiểm %   Nhân thọ Phi nhân thọ  Mỹ 522.468 41.44 58.56  Nhật 320.143 73.86 26.14  Đức 107.403 39.38 60.62  Anh 102.360 64.57 35.43  Pháp 84.303 56.55 43.65  (Nguồn Tổng công ty bảo hiểm Việt nam, tháng 8 năm 1996) 2.2- ở Việt Nam: Dưới thời thuộc địa có vài chế độ Bảo hiểm xã hội đối với công nhân; như năm 1919 thực hiện chế độ đối với công nhân tàn tật; năm 1920 thực hiện Bảo hiểm ốm đau. ở miền Bắc, những người làm việc cho Pháp đã được Bảo hiểm và một số gia đình có được hưởng quyền lợi của hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ. ở Việt Nam trước năm 1975 đã có Công tyHưng Việt (Miền Nam Việt Nam) đã triển khai loại hình bảo hiểm này và hoạt động trong thời gian ngắn, chỉ 1-2 năm. Đến năm 1987, Tổng công ty Bảo hiểm Việt nam - Bảo Việt đã có đề tài "Bảo hiểm nhân thọ và việc vận dụng vào Việt Nam". Trong đề tài này nhóm nghiên cứu đã tổng hợp những lý thuyết cơ bản mà ngành Bảo hiểm nhân thọ trên thế giới đã áp dụng, đồng thời phân tích những điều kiện triển khai Bảo hiểm nhân thọ vào điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam trong những năm cuối thập kỷ 80. Tuy nhiên, việc triển khai Bảo hiểm nhân thọ lúc đó chưa thực hiện được bởi vì tình hình kinh tế xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn như: Tỷ lệ lạm phát cao không ổn định. Vì đất nước mới bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường nên thu nhập của đa số người dân chỉ đủ chi tiêu cho nhu cầu tối thiểu hàng ngày, phần dành ra tiết kiệm là rất ít. Chưa có điều kiện để công ty Bảo hiểm hoạt động đầu tư. Công ty Bảo hiểm lúc đó chưa được phép sử dụng quỹ Bảo hiểm để đầu tư và môi trường đầu tư cũng chưa phát triển. Chưa có một quy định pháp lý để điều chỉnh mối quan hệ giữa công ty Bảo hiểm và người tham gia Bảo hiểm. Bước sang thập kỷ 90, trong cơ chế mới đa dạng hoá các loại hình kinh doanh Bảo hiểm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội là một đòi hỏi thiết thực, xuất phát từ yêu cầu đảm bảo cho nền kinh tế thị trường được phát triển ổn định, góp phần khai thác mọi tiềm năng trong nước phục vụ đầu tư phát triển nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 1991-2000. Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, thu nhập đầu người cũng như môi trường đầu tư đã tương đối ổn định, lạm phát giảm. Dân số nước ta lại đông (trên 76 triệu dân); phần lớn trong giai đoạn tập trung cho học hành, xây dựng gia đình, tạo lập cơ nghiệp nên nhu cầu tiết kiệm và đầu tư lớn; Xu hướng phát triển của xã hội trong tương lai là tính độc lập trong kinh tế; Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Chính từ những điều kiện khách quan như thế, Bảo Việt đã chính thức triển khai sâu rộng trong cả nước với việc bắt đầu cho ra đời Công ty Bảo hiểm nhân thọ trực thuộc Bảo Việt Ngày 20-3-1996 Bộ Tài Chính đã ký quyết định số 281/ QĐTC cho phép Bảo Việt triển khai 2 loại hình Bảo hiểm nhân thọ mang tính tiết kiệm ở Việt Nam là: Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5, 10 năm Bảo hiểm nhân thọ trẻ em (An sinh giáo dục). Ngay sau khi ra đời Bảo hiểm nhân thọ đã phát triển với một tốc độ khá cao. Đến hết tháng 12 năm 1996 Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam đã tập huấn và hướng dẫn triển khai cho 48/ 53 đơn vị thành viên của Bảo Việt và đã có 19 công ty trên toàn quốc triển khai. Hiện nay, Bảo hiểm nhân thọ đang được đánh giá là phát triển nhất miền Bắc Việt Nam, và sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai vì doanh thu của nghiệp vụ này rất lớn. Định hướng phát triển đến năm 2010: - Doanh thu: 6.000 đến 10.000 tỷ đồng Tỷ trọng: 50% trên tổng phí Bảo hiểm toàn thị trường. (Nguồn: Tạp trí Bảo hiểm năm 2000). II- Ý NGHĨA CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Bảo hiểm Nhân Thọ dù hoạt động dưới hình thức nào chăng nữa cũng vì mục đích chung của xã hội, mục đích riêng của mỗi thành viên trong xã hội khi tham gia Bảo Hiểm. Thông qua Bảo Hiểm Nhân Thọ, đời sống nhân dân được ổn định và phát triển tốt hơn, góp phần làm cho nền kinh tế ngày càng phát triển và xã hội ngày càng ổn định hơn. Trong điều kiện nền kinh tế, xã hội ta hiện nay Bảo Hiểm Nhân Thọ có một ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển Kinh tế, Xã hội. 1. Bảo Hiểm Nhân Thọ có ý nghĩa về kinh tế: * Trước hết về phương diện Kinh tế- Xã hội: Trong sự chuyển mình của nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá (theo nghị quyết của Đại Hội Đảng kháo VIII), để phục vụ cho phát triển kinh tế đòi hỏi phải có một lượng vốn rất lớn mà hệ thống vốn Ngân hàng cung cấp lại bị hạn chế do thời hạn vay vốn thường ngắn; trong khi các dự án đầu tư, nhất là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lại kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng thế kỷ. Đối với tình hình của chúng ta hiện nay, việc tìm cách tranh thủ vốn đầu tư từ nước ngoài vào là rất quan trọng, song nhất thiết phải tạo nhanh nguồn tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế và phải coi đây là biện pháp chính. Bởi vì tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài là để tạo tích luỹ trong nước, có tích luỹ trong nước mới có thể tiếp nhận nguồn vốn từ bên ngoài ngày càng lớn. Bảo Hiểm Nhân Thọ là hình thức quan trọng để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân để đầu tư dài hạn cho sự phất triển Kinh tế - Xã hội của đất nước, giảm bớt được tình trạng dư thừa vốn ngắn hạn trong dân chúng. Khi nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cao thì xuất hiện nhu cầu tiết kiệm hoặc đầu tư số tiền tạm thời nhàn rỗi. Bảo Hiểm Nhân Thọ là công cụ đắc lực thu hút các khoản tiền tiết kiệm và nguồn đầu tư của các cá nhân trong xã hội để phục vụ cho công cuộc phát triển Kinh tế - Xã hội, thay vì các cá nhân tự giữ tiền dưới dạng ngoại tệ, vàng... hay tiêu dùng xa xỉ, không đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế đất nước. Mặt khác Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ là một trong các tổ chức tài chính hữu hiệu nhất đầu tư trong nước, đặc biệt là các cơ sở xây dựng cơ sở hạ tầng. *Đối với kinh tế mỗi cá nhân và gia đình: Tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ thể hiện sự quan tâm, lo lắng của người chủ gia đình của họ, trách nhiệm của họ là trả nợ tiền vay, trả chi phí cho những vấn đề cần thiết trong cuộc sống. Mặc dù trình độ khoa học phát triển ở mức độ cao, nhưng rủi ro bất ngờ vẫn có thể xảy ra, khiến cho gia đình trở nên khó khăn, túng quẫn khi người trụ cột trong gia đình không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn dẫn đến mất hoặc giảm thu nhập. Người trụ cột trong gia đình qua đời để lại gánh nặng nghĩa vụ chưa kịp hoàn thành như trách nhiệm nuôi dưỡng người thân, việc học hành của con cái, các khoản vay thế chấp... Bảo Hiểm Nhân Thọ nếu như họ tham gia sẽ được chi trả một khoản tiền để trang trải những chi phí đó hoặc bù đắp một phần khoản thu nhập thường xuyên của gia đình bị mất hoặc giảm. Trường hợp rủi ro không xảy ra, thông qua các sản phẩm Bảo Hiểm như: Bảo Hiểm trợ cấp hưu trí, Bảo Hiểm hỗn hợp, Bảo Hiểm An sinh giáo dục..., người tham gia Bảo Hiểm có thể được hưởng thêm nhiều quyền lợi bên cạnh các quyền lợi thuộc chính sách xã hội khác như: BHXH, BH Y Tế, các quỹ cứu trợ. Tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ với quyền lợi Bảo Hiểm Nhân Thọ họ vẫn được đảm bảo các quyền lợi khác, như vậy sẽ đáp ứng được nhu cầu cho cuộc sống ngày càng cao của mình. Ngoài ra Bảo Hiểm Nhân Thọ còn là một biện pháp để thực hiện tiết kiệm thường xuyên và có kế hoạch đối với từng gia đình. Khi tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ đã giúp cho bản thân người tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ thói quen tiết kiệm, họ có thể hiểu rằng đó là một khoản tiền bắt buộc như các khoản tiền cầc thiết khác, không thể không đóng góp, ý thức như vậy đã trở thành thói quen, giúp người tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ luôn chủ động và chuẩn bị khoản tiết kiệm để góp dần, đó là Bảo Hiểm Nhân Thọ. Đến khi hết hạn hợp đồng mà không có rủi ro xảy ra, người tham gia Bảo hiểm sẽ nhận được một số tiền tiết kiệm lớn được cộng lại từ số tiền tiết kiệm nhỏ được đóng dần trong quá trình tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty Bảo hiểm mà người tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ có thể được hưởng một khoản lãi, góp phần tạo quỹ giành cho việc phát triển kinh tế gia đình, giáp dục chăm lo cho con cái khi chúng vào Đại học, lập nghiệp hay cưới xin, nâng cao mức sống hoặc tiền chi dùng cho tuổi già 2. Bảo Hiểm Nhân Thọ có ý nghĩa về Xã hội: Như vậy, Bảo Hiểm Nhân Thọ góp phần ổn định cuộc sống dân cư,góp phần làm cho nền kinh tế - xã hội ổn định và ngày càng phát triển. Không chỉ có thế, Bảo Hiểm Nhân Thọ còn mang ý nghĩa rất lớn đối với xã hội. Bảo hiểm nhân thọ góp phần tạo lập nên một phong cách sống mới, một tập quán sống mới. Tham gia bảo hiểm nhân thọ thể hiện một nếp sống đẹp, đó là tạo cho mỗi người một thói quen không chỉ biết suy nghĩ, tự lo lắng cho tương lai của mình mà còn biết quan tâm đến tương lai của người thân, đồng thời giáo dục con em mình về đức tính tiết kiệm, cần cù và sống có trách nhiệm với người khác. Người tham gia bảo hiểm nhân thọ vừa tạo ra quyền lợi cho chính mình, vừa tạo ra quyền lợi cho người thân của mình. Con cái đến tuổi trưởng thành nếu có Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ được một khoản tiền để theo học Đại học hoặc tạo lập cuộc sống. Người lớn thì khi hết hạn hợp đồng sẽ có một khoản tiền để hưởng thụ tuổi già là một cách tự lập, không trở thành gánh nặng cho con cái. Có thể nói Bảo Hiểm Nhân Thọ góp phần không nhỏ vào giải quyết một số vấn đề xã hội như vấn đề giáo dục, xoá đói giảm nghèo, bù đắp tổn thất, bất hạnh trong cuộc sốngvà góp phần giải quyết gánh nặng trách nhiệm xã hội đối với người lao động về hưu và người cao tuổi. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước cho nên phải cần thiết đầu tư cho thế hệ trẻ, mà trước hết là thông qua giáo dục. Việc đầu tư cho giáo dục được coi là một trong những nhân tố then chốt cho sự phát triển. Chi phí cho giáo dục ngày càng tăng, trong khi ngân sách Nhà nước cũng như ngân sách gia đình còn hạn chế, chưa đủ đầu tư cho giáo dục, đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa gia đình và xã hội. Các biện pháp mà chúng ta đã áp dụng như kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể cho sinh viên vay vốn tín dụng Ngân hàng mới chỉ là các biện pháp mang tính tình thế, chưa thực sự huy động đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia. Bảo Hiểm Nhân Thọ với sản phẩm đặc trưng là Bảo hiểm an sinh giáo dục, là một nguồn huy động vốn dài hạn để đầu tư cho giáo dục từ việc tiết kiệm thường xuyên của mỗi gia đình. Xét trên giác độ vi mô, tham gia Bảo Hiểm sẽ đảm bảo được quỹ giáo dục cho con cái ngay cả khi người trụ cột trong gia đình chẳng may gặp nạn. Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta phát triển theo xu hướng ổn định, đời sống của người dân được nâng cao, song không ai có thể lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ là một cách để mỗi cá nhân, gia đình chống lại những bất ổn tài chính do rủi ro gây ra. Nhưng xét về mặt xã hội Bảo Hiểm Nhân Thọ góp phần giảm người bần cùng, nghèo khổ do không may gặp phải bất hạnh trong cuộc sống. Mặt khác, khi đời sống ngày càng được cải thiện thì tuổi thọ của con người theo đó cũng được nâng cao. Vấn đề chăm sóc sức khoẻ, tạo thu nhập cho người cao tuổi cần được có sự quan tâm của toàn xã hội, bởi vì không phải ai cũng có thu nhập từ lương hưu hay trợ cấp. Bảo Hiểm Nhân Thọ giống như một biện pháp tiết kiệm từ khi còn trẻ để đảm bảo cuộc sống lúc về già. Nói cách khác, Bảo Hiểm Nhân Thọ góp phần giải quyết gánh nặng trách nhiệm cho xã hội đối với người lao động về hưu hay người cao tuổi. Con người là nhân tố quyết định sự phát triển, do vậy việc thực hiện chiến lược, chính sách về con người là vô cùng cần thiết. Thực hiện bảo hiểm nhân thọ chính là thực hiện chiến lược phát triển toàn diện con người của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó bảo hiểm nhân thọ còn góp phần ổn định sản xuất kinh doanh với hình thức Bảo Hiểm cá nhân đảm bảo trả một khoản tiền để công việc sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục trong trường hợp tử vong của chủ doanh nghiệp, đối tác hoặc những người chủ chốt. Có thể nói bảo hiểm nhân thọ có những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển kinh tế- xã hội. Tham gia bảo hiểm nhân thọ, chính là đã góp phần thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh như nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã đề ra. III- NỘI DUNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 1. Định nghĩa Bảo hiểm nhân thọ: Bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa người tham gia bảo hiểm và người bảo hiểm, mà trong đó người bảo hiểm sẽ trả cho người được bảo hiểm (hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm) một số tiền nhất định khi có những sự kiện đã định trước xảy ra (người được bảo hiểm bị chết hoặc sống đến một thời hạn nhất định), còn người tham gia bảo hiểm phải nộp phí bả
Luận văn liên quan