Luận văn Hoàn thiện hệ thống phân phối cho công ty trách nhiệm hữu hạn châu âu Việt Nam (eurovn) với sản phẩm bourjois tại thị trƣờng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020

Sau khi chính thức hội nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2007, nền kinh tế Việt Nam đã co những chuyển biến sâu sắc với nhiều cơ hội để phát triển và cũng không ít kho khăn điển hình nhất là tình hình cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty, tập đoàn lớn trên toàn thế giới đe dọa đến sự sống còn của các doanh nghiệp Việt Nam. Trước sự cạnh tranh gay gắt đo, các công ty Việt Nam muốn tồn tại và phát triển thì phải có những bước chuyển mình trong nhận thức cũng như trong hoạt động kinh doanh. Cách đây khoảng 15 năm thì marketing vẫn còn là một thuật ngữ tương đối xa lạ với đa số doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều nhận biết tầm quan trọng của marketing vì đây là công cụ quan trọng giúp họ thành công trên thị trường. Cùng với các yếu tố khác trong phức hệ marketing - mix như sản phẩm, giá cả, xúc tiến hỗn hợp, kênh phân phối cũng giup cho doanh nghiệp thoả mãn nhu cầu thị trường tốt hơn bằng cách giúp khách hàng có thể mua sản phẩm của doanh nghiệp ở mọi nơi, mọi lúc. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc đạt được lợi thế cạnh tranh ngày càng trở nên kho khăn, thậm chí đạt được cũng không tồn tại lâu dài. Các chiến lược kinh doanh về sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giá bán.

pdf105 trang | Chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện hệ thống phân phối cho công ty trách nhiệm hữu hạn châu âu Việt Nam (eurovn) với sản phẩm bourjois tại thị trƣờng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU ÂU VIỆT NAM (EUROVN) VỚI SẢN PHẨM BOURJOIS TẠI THỊ TRƢỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – 211207 TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2012  GVHD : THS. TRẦN PHI HOÀNG  SVTH :  MSSV :  LỚP :  KHÓA : 2008 - 2012 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp này là tôi tự thu thập, trích dẫn. Tuyệt đối không sao chép từ bất kỳ một tài liệu nào. Tp.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2012 Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Nữ Thùy Ly iii LỜI CẢM ƠN Em chân thành cảm ơn trường Đại Học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, quý Thầy, Cô đặc biệt là quý Thầy, Cô khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tận tình truyền đạt kiến thức trong suốt 04 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu luận văn mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Đặc biệt, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Trần Phi Hoàng đã tận tình hướng dẫn và đóng góp những ý kiến quý báu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Và em cũng chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam (EUROVN) đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn! Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2012 Sinh viên thƣ̣c hiện Nguyễn Nữ Thùy Ly iv NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 vi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG BẢNG 4.1: Kiểm định Cronbach’s Alpha ....................................................... 53 DANH MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 2.1: Các dòng chảy trong kênh phân phối. ............................................ 9 SƠ ĐỒ 2.2: Số cấp của kênh phân phối. .......................................................... 10 SƠ ĐỒ 2.3: Hệ thống marketing dọc ............................................................... 16 SƠ ĐỒ 3.1: Tiến trình nghiên cứu ................................................................... 22 SƠ ĐỒ 4.1: Cơ cấu tổ chức công ty EUROVN ............................................... 27 SƠ ĐỒ 4.2: Kênh phân phối của công ty EUROVN ....................................... 39 DANH MỤC ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ 4.1: Tình hình kinh doanh từ năm 2009 đến 2011 ............................. 28 ĐỒ THỊ 4.2: Tổng sản phẩm GDP của thành phố Hồ Chí Minh qua các năm 29 ĐỒ THỊ 4.3: Dân số của thành phố Hồ Chí Minh qua từ 1990 đến 2011 ....... 30 ĐỒ THỊ 4.4: Cơ cấu dân số của thành phố Hồ Chí Minh theo giới tính ........ 30 ĐỒ THỊ 4.5: Mức thu nhập trung bình của khách hàng .................................. 31 ĐỒ THỊ 4.6: Nhóm tuổi của khách hàng ......................................................... 32 ĐỒ THỊ 4.7: Mức độ quan tâm khi lựa chọn sản phẩm Bourjois. ................... 33 ĐỒ THỊ 4.8: Mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm Bourjois hiện nay .......................................................................................................................... 50 ĐỒ THỊ 4.9: Mức độ hài lòng của khách hàng về hệ thống phân phối Bourjois hiện nay ............................................................................................................ 50 viii KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT - DN : Doanh nghiệp - GĐKKD : Giấy đăng ký kinh doanh. - GDP : Gross Domestic Product - tổng sản phẩm quốc nội - HCM : Hồ Chí Minh - P : Phường - Q : Quận - SPSS : Chương trình xử lý số liệu thống kê (Statistical Package for Social Sciences) - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn - TP : Thành phố - VMS : Hệ thống marketing dọc - WTO : Tổ chức thương mại thế giới (World Trade organization) ix MỤC LỤC DẪN NHẬP ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .............................. 2 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................................... 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................................ 3 1.3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ......................................................................................... 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 3 1.5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................................. 3 1.6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI ........................................................................................................... 4 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ..................................................................... 5 2.1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING .............................................................. 5 2.1.1. Khái niệm marketing, quản trị marketing ................................................................. 5 2.1.2. Khái niệm về kênh phân phối ...................................................................................... 5 2.1.2.1. Khái niệm và bản chất của kênh phân phối .............................................................. 5 2.1.2.2. Vai trò, chức năng và dòng lưu thông của kênh phân phối ..................................... 7 2.2. CƠ SỞ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI .................................................... 10 2.2.1. Thiết kế kênh phân phối ............................................................................................. 10 2.2.2. Quyết định về quản lý kênh phân phối ..................................................................... 13 2.2.2.1. Tuyển chọn các thành viên của kênh ...................................................................... 13 2.2.2.2. Động viên thành viên kênh ....................................................................................... 14 2.2.2.3. Đánh giá thành viên kênh ........................................................................................ 15 2.2.3. Động thái của kênh ..................................................................................................... 15 2.2.3.1. Hệ thống kênh Marketing dọc (vertical marketing systems - VMS) ....................... 15 2.2.3.2. Hệ thống marketing ngang ....................................................................................... 17 2.2.3.3. Hệ thống marketing đa kênh .................................................................................... 17 2.2.4. Sự hợp tác, mâu thuẫn và cạnh tranh của các kênh ................................................ 18 2.2.4.1. Các kiểu mâu thuẫn và cạnh tranh .......................................................................... 19 2.2.4.2. Những nguyên nhân tiềm tàng gây xung đột trong kênh ....................................... 19 2.2.4.3. Giải quyết mâu thuẫn ............................................................................................... 19 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP LUẬN ........................................................ 21 3.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................................... 21 3.2. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 21 3.3. PHƢƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN .............................................................. 23 3.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp ........................................................................................ 23 3.3.2. Thu thập thông tin sơ cấp .......................................................................................... 23 3.3.2.1. Cách thức tiến hành ................................................................................................. 23 3.3.2.2. Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát .......................................................................... 23 3.3.2.3. Đối tượng được điều tra khảo sát ............................................................................. 24 3.3.2.4. Phát phiếu điều tra khảo sát ..................................................................................... 24 3.3.2.5. Xác định nội dung phân tích và tính chính xác, độ tin cậy của dữ liệu. ................ 25 x CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU ÂU VIỆT NAM .... 26 4.1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU ÂU VIỆT NAM ...................................................................... 26 4.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam ................................. 26 4.1.1.1.
Luận văn liên quan