Luận văn Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C

Chúng ta biết rằng thuế là nguồn thu rất quan trọng , nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu ngân sách của Nhà nước ( khoảng 70% - 80 % ) . Ngày nay với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới , hội nhập kinh tế quốc tế với kinh tế khu vực là một vấn đề bức thiết mang tính tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia . Vì vậy , vai trò của thuể hiện nay không chỉ dừng ở chỗ đảm bảo nguồn thu để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nước , mà nó phải đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế , thúc đẩy nền kinh tế quốc gia ngày càng phát triển .

doc64 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 2232 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Kí hiệu Nội dung 1 GTGT Giá trị gia tăng 2 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 3 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 4 TK Tài khoản 5 TSCĐ Tài sản cố định 6 NSNN Ngân sách nhà nước 7 HĐ Hoá đơn 8 BTC Bộ tài chính DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 1 Sơ đồ tổ chức công ty 3C network 8 2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 13 3 Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 15 4 Kế toán thuế GTGT đầu vào 21 10 Kế toán thuế GTGT đầu ra 32 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên biểu Trang 5 Hóa đơn GTGT 23 6 Phiếu nhập kho 24 7 Bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào 26 8 Chứng từ ghi sổ 27 9 Sổ cái tài khoản 133-thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 28 11 Hóa đơn bán hàng 34 12 Hóa đơn GTGT 35 13 Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra 37 14 Chứng từ ghi sổ 38 15 Sổ cái TK 3331 40 16 Tờ khai thuế GTGT 42 17 Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ 45 18 Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 47 19 Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại và miễn giảm 48 LỜI CẢM ƠN ------***------ Chuyên đề thực tập là một phần quan trọng trong kết quả học tập tại trường Đại Học và cũng là hình thức vận dụng lý thuyểt vào thực tế . Qua thời một thời gian tiếp cận với công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C , ít nhiều đã giúp đỡ tôi hoàn thiện hơn kiến thức trong nhưng năm theo học tại trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN . Bằng những kiến thức tôi đã được các thầy cô giáo chỉ dạy , cùng sự tận tình chỉ bảo của các anh chị phòng Kế Toán công ty tôi đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình . Thời gian tiếp cận với công việc thực tế so với quá trình tôi học tại trường thì thật là ngắn . Mặc dù bản thân đã cố gắng trong việc học hỏi và nghiên cứu them song do năng lực còn hạn chế về mặt kinh nghiệm thực tế cũng như kiến thức , cho nên chuyên đề tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót . Vậy tôi rất mong nhận được những ý kiến nhận xét , góp ý hướng dẫn thêm của phòng kế toán , của giáo viên hướng dẫn cùng các thầy cô giáo trong trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN .Chắc chắn đó sẽ là những kinh nghiệm quý báu giúp tôi hoàn chỉnh thêm kiến thức của mình và là nền tảng vững bước cho nghề nghiệp của tôi sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN và đặc biệt là thầy NGUYỄN NGỌC QUANG , người đã trực tiếp và nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này . Qua đây tôi xin cảm ơn ban GIÁM ĐỐC cùng các anh chị phòng KẾ TOÁN công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô giáo , cùng các cô chú, anh chị đang công tác tại công ty dồi dào sức khoẻ , thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống. Hà Nội , ngày 02 tháng 07 năm 2009. Sinh viên thực tập Lê Na LỜI MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . Chúng ta biết rằng thuế là nguồn thu rất quan trọng , nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng thu ngân sách của Nhà nước ( khoảng 70% - 80 % ) . Ngày nay với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới , hội nhập kinh tế quốc tế với kinh tế khu vực là một vấn đề bức thiết mang tính tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia . Vì vậy , vai trò của thuể hiện nay không chỉ dừng ở chỗ đảm bảo nguồn thu để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nước , mà nó phải đảm bảo vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế , thúc đẩy nền kinh tế quốc gia ngày càng phát triển . Vì vậy chính sách thuể đã được sửa đổi cho phù hợp với xu hướng này . Nhằm khuyến khích người dân mạnh dạn bỏ vốn ra đầu tư , khuyến khích các cơ sở kinh doanh mở rộng sản xuất , bộ tài chính đã ban hành luật thuế GTGT thay cho luật thuế doanh thu nhằm khắc phục những nhược điểm cuar luật thuế này . Những chính sách nhằm khuyến khính các cơ sở manh dạn đầu tư , tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế . Thuế GTGT đánh vào giá trị gia tăng trong từng khâu của quá trình sản xuất nên không bị đánh thuế trùng lặp, thúc đẩy được sự chuyên môn hoá của sản xuất. Được hoàn thuế GTGT trong trường hợp xuất khẩu hàng hoá ; dịch vụ ; đầu tư tài sản có giá trị lớn đã khuyến khích được xuất khẩu phát triển , góp phần khuyến khich mạnh mẽ đầu tư , thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh với hiệu quả ngày càng cao . Trong quá trình áp dụng đi cạnh những ưu điểm vốn có , công tác quản lý thuế của cán bộ ngành cũng gặp không ít khó khăn . Do một số đối tượng lợ dụng những kẽ hở cơ chế thông thoáng và có nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư , kích thích sản xuất phát triển đã dung mọi thủ đoạn gian lận tinh vi để trốn thuế Đặc biệt là thuế GTGT được thực hiện theo phương pháp khấu trừ nhằm khắc phục được nhược điểm đánh thuế trùng lặp , khuyến khích các cơ sở mạnh dạn đầu tư , đẩy mạnh xuất khẩu .nhưng đây cũng chính là kẽ hở để cho các đối tượng nộp thuế gian lận , trốn thuế với mục đích làm giảm tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước hoặc chiếm dụng tiền của ngân sách thông qua cơ chế hoàn thuế . Vấn đề nổi cộm và cấp thiết hiện nay là gian lận về việc mua bán hoá đơn ; hoá đơn giả ; mua bán khống ; xuất khẩu khống và nhiều thủ đoạn gian lận khác qua mặt các cán bộ ngành thuế để được xin hoàn lại thuế. Điều này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước_gây thiệt hại , mất , mát to lớn cho xã hội , làm đau đầu các cơ quan chủ quản có liên quan , nhất là ngành thuế . Cho nên cần phải có ngay nhưng biện pháp thiết thực ngăn chặn những hành vi gian lận này . Và những biện pháp xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm .nhằm đảm bảo nguồn thu , tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước , đem lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội vì tính cấp thiết của nó nên tôi chọn đề tài “ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C .” CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại 3C Năm 2001 : Chi nhánh máy tính 3C – 43 Lý Thường Kiệt được thành lập trực thuôc công ty Máy Tính Truyền Thông Điều Khiển 3C do ônh Uông Thế Vinh làm giám đốc chi nhánh. Sau 3 năm hoạt động , chi nhánh máy tính 3C – 43 Lý Thường Kiệt tách khỏi công ty Máy Tính Truyền Thông Điều Khiển 3C và thành lập công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại 3C với sự hôc trợ của các đối tác cũng như các bạn hàng lớn . Số vốn ban đầu là 4.000.000.000 đồng Gọi tắt là 3C network chuyên sâu vào việc phát triển và cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin và viễn thông . Phát triển phần mềm và ứng dụng hiệu quả trên các thiết bị tin học , thiết bị ngoại vi và thiết bị văn phòng phục vụ tin học hoá cho khách hàng. Tên giao dịch : Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại 3C. Tên giao dịch quốc tế : technology and trade joinstock company . Tên viết tắt : 3C network . Năm 2006 : 3C network được cấp bản quyền sở hữu công nghiệp . Công ty trở thành một trong các đối tác chính cung cấp thiết bị CNTT cho Tổng cục hậu cần Bộ Công An . Năm 2007 : Nhân lực công ty năm 2007 phát triển lên 79 người, tổng số vốn pháp định là 14.000.000.000 đồng Việt Nam ( Mười bốn tỷ đồng ) Người đại diện : Ông Uông Thế Vinh Địa chỉ : 39 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm – HN VPGD : Số 14 – ngõ 1141 - Đường Giải phóng – Quận Hoàng Mai – HN Tel : 844 – 36423 456 Fax :844 – 36423 678 Email : 3CVinh@hn.vnn.vn Website : www.3Cvietnam.com 1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại 3C Công ty hiện có 79 cán bộ làm việc trực tiép , 10 công tác viên cao cấp cùng với 5 cố vấn , trình độ hầu hết là đại học và trên đại học , được đào tạo chính quy ở các trường đại học lớn trong và ngoài nước Hệ thống chi nhánh bảo hành rộng khắp tai các tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc như Hà Nội , Thái Nguyên, Thanh Hoá, TPHCM Cơ cấu tổ chức của Công ty 3C network như sau: BAN GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG KỸ THUẬT Phòng lắp ráp và triển khai Phòng hệ thống và hỗ trợ khách hàng HỆ THỐNG KINH DOANH Phòng dự án Phòng marketing Bộ phận bán hàng HỆ THỐNG CHỨC NĂNG KHÁC Phòng kế toán Khối văn phòng Bộ máy tổ chức của công ty được sắp xếp theo một tổ chức thống nhất , hoạt động có hiệu quả cao với một đội ngũ lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong tổ chức kinh doanh . Toàn bộ khối lãnh đạo và nhân viên cũng như cộng tác viên đều được đào tạo tại các trường đại học có uy tín trong và ngoai nước . Trong đó có 90 % là kỹ sư , cử nhân , luôn được công ty và các đối tác nước ngoài tổ chức đào tạo , nâng cao kỹ thuật chuyên môn phù hợp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu triển khai và bảo hành các thiết bị dự án . Số nhân viên làm công tác kỹ thuật chiếm 30% , các nhân viên kỹ thuật hầu hết đã tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin , điện tử viễn thông của trường đại học Bách Khoa hoặc đại học Khoa Hoc Tự Nhiên . Bên cạnh đó đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tinh thần trách nhiệm cao , nhiệt tình trong công việc và có kinh nghiệm trong việc thiét kế hệ thống , triển khai dự án và bảo hành, bảo trì các thiết bị tin học , điện tử chính vì vậy tất cả các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng Công ty đều đáp ứng được với chất lượng cao . Ta có sơ đồ tổ chức Công ty 3C network như sau: Hệ thống kỹ thuật Hệ thống kinh doanh Hệ thống chức năng khác Phòng lắp ráp và triển khai Phòng hệ thống & hỗ trợ khách hàng Phòng dự án Phòng marketing Phòng kế toán Khối văn phòng Bộ phận bán hàng BAN GIÁM ĐỐC Biều 1: Sơ đồ tổ chức Công ty 3C network 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Công Nghệ và Thương Mại 3C Mô hình hoạt động của Công ty gồm 2 lĩnh vực chính là : 3C technology (3C Công nghệ) và 3C trading (3C thương mại). Trong đó: 3C công nghệ gồm: Máy tính: Gồm các nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao , có bề dày kinh nghiệm trên thị trường nội địa cũng như kinh doanh xuất nhập khẩu . Đa số các nhân viên đều đã tỗt nghiệp đại học và trên đại học trong và ngoài nước . Hiện nay 3C technology chú trọng vào việc kinh doanh các thiết bị tin học , văn phòng truyền thông , tích hợp hệ thống , các dịc vụ về cơ sở dữ liệu phục vụ cho môi trường doanh nghiệp . Lĩnh vực kinh doanh thông tin là một lĩnh vưcj rất mới tại Việt Nam và đang đựoc 3C technology ưu tiên phát triển đã thu được nhiều kết quả và có rất nhiều hứa hẹn . Công ty vẫn đảm bảo có một cơ ché quản lý thống nhất , vì vậy khách hàng luôn yên tâm kh sử dụng các sản phẩm do 3C network cung cấp cũng như các cam kết về chế độ hậu mãi. Phần mềm ( Software): Bộ phận này của công ty bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích hệ thống và lập trình , chú trọng không chỉ tới việc nghiên cứu và sản xuất phần mềm mà còn rất quan tâm việc đào tạo bồi dưỡng các nhân viên thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin . Với điểm nổi bật trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý của công ty hiện nay là khả năng cung cấp hệ thống quản lý từ xa , cho phép khách hàng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu phân toán. Công nghệ mới này cho phép khai thác , cập nhật dữ liệu và thực hiện quản lý hệ thống từ bất cứ điểm nào trên toàn thế giới . Hiện nay công ty đang triển khai nghiên cứu cơ bản nhằm vào mục đích khai thác mạng thông tin toàn cầu . Công ty hiện nay là công ty hàng đầu triển khai được những công nghệ mới trong lĩnh vực WEB (World Wide Web - mạng thông tin toàn cầu để trao đổi thông tin , quản lý từ xa , học tập giải trí, thương mại phổ biến kiến thức ) Đào tạo: Nhiệm vụ của bộ phận phụ trách đào tạo công nghệ là theo dõi sự phát triển của công nghệ tin học để có những đề xuất với ban giám đốc về chiến lược phát triển mô hình đào tạo cho công ty , đồng thời triển khai các nghiên cứu nhằm vào lĩnh vực tư vấn , giải pháp công nghệ áp dụng đối với đào tạo cho khối các trường đại học , cao đẳng và các truờng dạy nghề nhằm giúp học sinh , sinh viên có thể tiếp cận với các bài giảng được tốt hơn bài giảng của mình . Công nghệ đào tạo đang có những quan tâm lớn trong việc ứng dụng công nghệ tin học vào ngành giáo dục và đào tạo , xây dựng các mô hình học tập hiệu quả nhất cho việc nghiên cứu đồng thời hỗ trợ những chuyên gia phần mềm viết ra những sản phẩm phục vụ riêng cho môi trường này . Đề án và giải pháp: Có trách nhiệm tổ chức mạng lưới các đại lý của 3C nhằm phân phối các sản phẩm do 3C nghiên cứu và sản xuất hoặc phân phối các thiết bị của hãng uy tín trên thế giới , tham gia đấu thầu và thực hiện các đề án lớn . Và là nơi cung cấp dịch vụ hệ thống tổng thể cho mọi đối tượng . Đặc biệt đề án và giải pháp chú trọng việc áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong việc xây dựng dự án , bằng các tích hợp các hệ nhỏ lại thành một giải pháp mang tính chất tổng thể phù hợp với nhu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả cao . Dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật: Có trách nhiệm bảo hành , bảo trì , sữa chữa mọi chi tiết do 3C cung cấp cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên đông đảo tốt nghiệp đại học và phần lớn đào tạo thêm tại các trung tâm đào tạo của các hãng như ACER , HP , IBM, CISCO SYSTEM , EPSON , INTEL , 3COM( Authorised servise provider ) nơi có trách nhiệm thay mặt cho hàng bảo hành tất cả các loại máy tính của hàng đã được bán ra cho dù nó được bán ra ở đâu. Là những chuyên gia tiếp cận với kỹ thuật mới nhất từ những ngày đầu xuất hiện máy tính , các chuyên gia dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật có một bề dày kinh nghiệm và đã góp phần rất lớn vào sự thành công của công ty . Liên tục từ nhiều năm nay trung tâ,m bảo hành đã tạo ra uy tín đối với khách hàng luôn luôn lắng nghe sự phản hồi từ khách hàng nhằm tạo ra những dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng . Cung cấp kịp thời các giải pháp kỹ thuật , các thiết bị máy móc cũng như thực hiện bảo dưỡng , bảo trì , bảo hành nhanh chóng . Trong nhiều năm hoạt động của mình trung tâm đã đào tạo ra nhiều kỹ thuật viên có kinh nghiệm , trình độ cao và góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ . Thương mại gồm: Gồm những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương mại , tài chính, xuất nhập khẩu thiết bị máy móc công nghiệp , nguyên vật liệu và tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dung, Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của 3C thương mại chịu trách nhiệm lập phương án sản xuất kinh doanh , tìm nguồn khách hàng , đối tác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu . Kinh nghiệm triển khai dự án: Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ lại có chuyên môn cao , nhiệt tình và năng động , công ty đã triển khai thành công nhiều dự án và hệ thống cũng như cung cấp thiết bị tin học cho các khách hàng trên cả nước. Các dự án phần cứng : Cung cấp các thiết bị tin học : máy chủ , máy trạm , thiết bị mạng cho các dự án ngầnh tài chính ngân hàng Cung cấp thiết bị tin học , phần mềm an ninh cho Trung tâm phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an Cung cấp , xây dựng các giải pháp tích hợp hệ thống cho các cơ quan hành chính Nhà nước , UBND các tỉnh , các cơ quan bộ ngành trung ương và địa phương . Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học , thiết bị điều khiển hệ thống cho Tổng Công ty điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên Cung cấp thiết bị điện tử và cơ khí chính xác cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại . Cung cấp máy tính đồng bộ thương hiệu acer , hệ thống tổng đài , hệ thống camera quan sát , hệ thống cháy , chống trộm cho các Ngân Hàng , Bộ Công An Các dự án thiết bị khoa học kỹ thuật và viễn thông Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ , tổng đài công cộng Cung cấp thiết bị và thi công hệ sàn kỹ thuật mero . Cung cấp thiết bị điều khiển hệ thống , hệ thống camera quan sát , chống trộm , báo cháy , thiết bị multimedia chi tổng cục cảnh sát. Các dự án phần mềm Cung cấp giải pháp khả thi , khảo sát phân tích và thiết kế phần mềm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho cấp thành phố , thị xã quận huyện , Cung cấp , thiết kế và triển khai website . Đại lý cung cấp phân phối phần mềm của các hãng như microsolf , symantech,tremicro 1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C 1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty như sau: Kế toán trưởng Kế toán công nợ phải thu Kế toán công nợ phải trả kế toán hoá đơn Kế toán quỹ tiền mặt kế toán ngân hàng Kế toán thanh toán lương Kế toán kho Biểu 2: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty 3C network 1.4.2. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán Kế toán trưởng : có chức năng quản lý hoạt động của phòng kế toán, là người chịu trách nhiệm trực tiếp của các báo cáo tài chính trước ban giám đốc và các đối tượng có liên quan . Kế toán công nợ phải thu : có chức naeng theo dõi các khoản phải thu của công ty Kế toán công nợ phải trả : có chức năng theo dõi các khoản phải trả của công ty Kế toán hoá đơn Kế toán quỹ tiền mặt Kế toán ngân hàng : theo dõi các khoản thu , chi , tiền gửi ngân hàng, các khoản vay vốn ngân hàng Kế toán kho : Kế toán thanh toán lương ; có chức năng theo dõi các khoản thu chi tiền mặt của công ty , phụ trách về mặt thanh toán lương , thưởng 1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty. Công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 0103002911 ngày 13/10/2003 của Bộ Tài Chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nguyên tắc giá gốc. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng: là phương pháp đường thẳng. Nguyên tắc ghi nhận chi phí: vay theo hợp đồng tín dụng. Nguyên tắc ghi nhận chi phái phải trả: theo hoá đơn tài chính Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: theo hoá đơn tài chính Sử dụng mọi chứng từ thanh quyết toán theo mẫu quy định của Bộ Tài Chính trong đó: Các Hoá đơn giá trị gia tăng , giấy báo nợ, giấy báo có Phiếu xuất kho kiêm hoá đơn của người bán hàng Phiếu nhập kho , biên bản kiểm nhận hàng hoá Phiếu chi tiền hoặc giấy báo nợ ngân hàng, biên bản thanh toán tiền tạm ứng Công ty vận dụng chế độ tài khoản theo quy định của Bộ Tài Chính. Hình thức sổ kế toán : công ty áp dụng theo hình thức chứng từ ghi sổ. Ta có sơ đồ sau: Biểu 3: Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ quỹ Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái Bảng cân đối phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ : Quan hệ đối chiếu , kiểm tra : Hình thức Nhật Ký Chung: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dung làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung , sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phú hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ nhật ký chung , các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ , thẻ kế toán chi tiết liên quan. Trường hợp đơn vị mở các sổ nhật ký đặc biệt thì hàng ngày căn cứ váo các chứng từ được dung làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phat sinh vào sổ nhật ký đặc biệt liên quan Cuối tháng, cuối quý , cuối năm cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dung để lập các báo cáo tài chính Về nguyên tắc , tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên sổ nhật ký chung cung kỳ. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 3C 2.1 Đặc điểm thuế GTGT tại công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C. Phương pháp tính thuế tại công ty. Công ty cổ phần công nghệ và thương mại 3C là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại vì vậy công ty vừa là người cung cấp vừa là người mua vì thế đòi hỏi công tác kế toán thuế của công ty được thực hiện một cách khoa học và chính xác. Hiện tại công ty đang áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, hàng kỳ kế toán thuế GTGT đầu