Luận văn Internet Relay Chat Protocol tìm hiểuvà ứng dụng

Hiện nay trên Internet có nhiều loại dịch vụ, mỗi dịch vụ cung cấp cho chúng ta một tiện ích khác nhau, trong đó có dịch vụ chat. Đây là loại dịch vụ cho phép mọi người trên khắp hành tinh có thể gặp gỡ, trao đổi thông tin với nhau mà không cần phải gặp nhau trực tiếp. Dịch vụ này rất phát triển, có đến hàng triệu người trên thế giới đang sử dụng dịch vụ này. Vì vậy vấn đề đặt ra là phải có một quy định chung cho hệ thống mạng IRC(Internet Relay Chat). Ủy Ban IAB về các giaothức chuẩn (IAB Official Protocol Standards) đã đưa ra một giao thức chuẩn (Standard protocol) dùng cho tất cả các chương trình chat đang tồn tại. Đó là IRC (Internet Relay Chat) protocol được định nghĩa trong RFC(Request For Comment) 1459, 2810,1324, 2811, 2813. IRC Protocol được đưa ra vào năm 1980, tiền thân của nó, dùng cho các thành viên trong mạng BBS trao đổi thông tin với nhau, dần dần được cải tiến và trở thành giao thức chuẩn cho các chương trình IRC. Quy mô của IRC protocol là trên toàn cầu, gồm có 2 thành phần Client và Server. Hiện nay IRC Protocol được xây dựng trên họ giao thức mạng phổ biến nhất là TCP/IP (TCP/IP Net Work Protocol) lý do việc sử dụng họ giao thức này là tính chính xác, tin cậy, phổ biến, rất thích cho các cuộc thảo luận từ xa. IRC Protocoldùng mô hình client –server, vì thế chúngta có thể chạy nhiều máy trên môi trường phân tán (distributed enviroment). Trong đó máy đóng vai trò là server cung cấp một điểm tập trung (central point) cho các client kết nối đến, và đồng thời thực hiện quá trình truyền nhận message từ các client này đến các client khác.

pdf88 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Internet Relay Chat Protocol tìm hiểuvà ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan